ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

Παρασκευή 8 Μαΐου 2020

Δια περιφοράς Δημοτικό Συμβούλιο στο Ναύπλιο με 10 θέματα

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 9:14:00 π.μ. | |
Δια περιφοράς Δημοτικό Συμβούλιο στο Ναύπλιο με 10 θέματα
Την Δευτέρα 11 Μαϊου 2020 και από ώρα 18:00 με 19:30 θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου Ναυπλιέων δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή και τηλεφώνου), για λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα: 

1ο ΘΕΜΑ Περί έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ του Δήμου Ναυπλιέων και της Αναπτυξιακής Ν. Αργολίδας Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ με τίτλο: Εκπόνηση γεωφυσικών και γεωτεχνικών μελετών για το έργο “Αντιμετώπιση διάβρωσης ακτών Δ.Ε. Ασίνης - Βυθισμένοι κυματοθραύστες”. 

2ο ΘΕΜΑ Περί έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ναυπλιέων και της Αναπτυξιακής Ν. Αργολίδας Αναπτυξιακή ΑΕ και των όρων αυτής για την σύνταξη των απαραίτητων μελετών με στόχο την ολοκλήρωση και θεσμοθέτηση του νέου Γ.Π.Σ. Ναυπλιέων . 

3ο ΘΕΜΑ Περί έγκρισης 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού. 

4ο ΘΕΜΑ Περί αποδοχής της κατανομής χρηματοδότησης για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας και έγκρισης σχετικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού . 

5ο ΘΕΜΑ Περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού τρίμηνης χρονικής διάρκειας για την αντιμετώπιση εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών, στην κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας. 

6ο ΘΕΜΑ Περί έγκρισης έκτακτης επιχορήγησης του ΝΠΔΔ «Δημ.Λιμενικό Ταμείο Ναυπλίου ». 

7o ΘΕΜΑ Περί αποδοχής και κατανομής έκτακτης επιχορήγησης για κάλυψη αναγκών αναφορικά με την προστασία των αδέσποτων μικρών ζώων. 

8ο ΘΕΜΑ Περί έγκρισης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος. 

9ο ΘΕΜΑ Περί ορισμού επιτροπών των άρθρων 151 και 159 του Ν. 4412/16 για την εκτέλεση του έργου « Προσθήκη αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Ανυφίου » , Α/Α 1 της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5029449 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» . 

10ο ΘΕΜΑ Περί έγκρισης ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού διαχείρισης παγίας και ορισμού υπεύθυνου διαχειριστή.

Παρακαλούνται όπως οι Σύμβουλοι αποστείλουν την ψήφο τους επί των εισηγήσεων που αφορούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης στο email αποστολής της πρόσκλησης ή με μήνυμα κινητής τηλεφωνίας στον κ. Πρόεδρο , κατά το διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ