Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2020

Αποφάσεις του Λιμενάρχη Ναυπλίου για αγκυροβόλια και κολύμβηση σε περιοχές της Αργολίδας και Αρκαδίας

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 12:45:00 μ.μ. | |
Αποφάσεις του Λιμενάρχη Ναυπλίου για αγκυροβόλια και κολύμβηση σε περιοχές της Αργολίδας και Αρκαδίας
Ανακοινώνεται ότι από Λιμεναρχείο Ναυπλίου εκδόθηκαν οι κάτωθι αποφάσεις :

i. Απόφαση αριθ. 11/2020 αριθ.πρωτ.2131.13/1501/20/05-06-2020 με θέμα "Απαγόρευση αγκυροβολίας σκαφών σε τμήμα της θαλάσσιας περιοχής Τολού Αργολίδας." (ΑΔΑ: Ψ9ΟΩ4653ΠΩ-ΔΕΘ). 

1.- Την απαγόρευση αγκυροβολίας των μηχανοκίνητων και των κωπήλατων σκαφών σε απόσταση μικρότερη των εβδομήντα (70) μέτρων από την ακτογραμμή, από το λιμένα Τολού (ερυθρός φανός) έως και του σημείου έμπροσθεν της οικίας "ΚΑΟΥΣΗ" (Δυτικό Άκρο παραλίας "Ψιλλή Άμμος) με στίγμα στο Θαλάσσιο χώρο φ: 37° 31'32,79" Β και λ: 022° 51' 54,81" Α. 

2.- Την απαγόρευση αγκυροβολίας των μηχανοκίνητων και των κωπήλατων σκαφών σε απόσταση μικρότερη των διακοσίων (200) μέτρων από την ακτογραμμή, από το σημείο έμπροσθεν της οικίας "ΚΑΟΥΣΗ" (Δυτικό Άκρο παραλίας "Ψιλλή Άμμος) έως και τη θαλάσσια περιοχή "ΚΑΣΤΡΑΚΙ" Τολού, με στίγμα στο Θαλάσσιο χώρο φ: 37° 31'34,67" Β και λ: 022° 52' 24,75" Α. 

3.- Της παρούσας εξαιρούνται τα εκμισθούμενα με τις διατάξεις του υπ. αριθμ. 20 Γενικού Κανονισμού Λιμένα(ΦΕΚ Β" 444/1999), σκάφη. 

4.- Η παρούσα απόφαση ισχύει από σήμερα 05-06-2020 έως και την 30-09-2020. 

5.- Να καταχωρηθεί στο βιβλίο Αποφάσεων Λιμενάρχη, να αναρτηθεί στο διαδίκτυο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και να κοινοποιηθεί για εκτέλεση. 

6.- Κάθε προγενέστερη απόφαση που ρυθμίζει το ίδιο αντικείμενο στην εν θέματι θαλάσσια περιοχή καταργείται.- 

ii. Απόφαση αριθ. 12/2020 αριθ.πρωτ.2131.16/1499/20/05-06-2020 με θέμα "Ασφάλεια κολυμβητών στην θαλάσσια περιοχή Τολού Αργολίδας." (ΑΔΑ: 6ΒΘ84653ΠΩ-ΩΡ9) 

1: Την απαγόρευση λήψης θαλασσίων λουτρών στο λιμένα Τολού και στην θαλάσσια περιοχή μεταξύ λιμένα Τολού και Νησίδας Ρόμβη (δίαυλος Τολού). 

2.- Την απαγόρευση της κολύμβησης στην θαλάσσια περιοχή η οποία οριοθετείται από m εξωτερικά μέρας των σημαντήρων οι οποίοι σημαίνουν την μέγιστη επιτρεπόμενη απόσταση μέχρι την οποία επιτρέπεται να κολυμπούν σι λουόμενα στην θαλάσσια περιοχή Τολού Αργολίδας και έως τη νησίδα 'Κορωνήσι, προς αποφυγή ατυχήματος. 

3.- Την απαγόρευση λήψης Θαλασσίων λουτρών σε απόσταση μεγαλύτερη των διακοσίων (200) μέτρων από την ακτογραμμή, καθ'όλο το μήκος της παραλίας Τολού, από το λιμένα έως και την περιοχή "ΚΑΣΤΡΑΚΙ" . Σύμφωνα με τις διατάξεις του υπ. αριθμ. 4 σχετικού η εν λόγω περιοχή πρέπει να σημανθεί κατάλληλα από τον αρμόδιο φορέα διαχείρισης της έναντι πολυσύχναστης παραλία (Δήμος Ναυπλίου) προς αποφυγή ατυχημάτων. 

4: Η παρούσα απόφαση ισχύει από σήμερα 05-06.2020 έως και την 30.092020. 

5.- Να καταχωρηθεί στο βιβλίο Αποφάσεων Λιμενάρχη, να αναρτηθεί στο διαδίκτυο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και να κοινοποιηθεί για εκτέλεση: 

6: Από την έκδοσης της παρούσης παύει να ισχύει κάθε άλλη σχετική με το αντικείμενο Απόφαση Λιμενάρχη Ναυπλίου. 

iii. Απόφαση αριθ. 13/2020 αριθ.πρωτ.2131.13/1500/20/05-06-2020 με θέμα "Απαγόρευση αγκυροβολίας σκαφών σε τμήμα της θαλάσσιας περιοχής Βιβαρίου Αργολίδας." (ΑΔΑ: 6ΘΦ54653ΠΩ-ΩΕ1) 

1: Την απαγόρευση αγκυροβολίας των μηχανοκίνητων και των κωπηλατικών σκαφών σε απόσταση μικρότερη των εξήντα (60) μέτρων από την ακτογραμμή, από το σημείο έναντι του Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος με την επωνυμία "Ο ΝΙΚΟΣ" με στίγμα στο θαλάσσιο χώρο φ: 37° 3207,82" Β και λ: 022° 55 22,69" Α έως το σημείο έναντι"Μώλου ΡΑΠΑΝΟΥ" (Δυτικά της προβλήτας), με στίγμα στα θαλάσσια χώρο φ: 37° 32'07,10" Β και λ:022°55' 04,64" Α. 

2.- Η παρούσα απόφαση ισχύει από σήμερα 05-06-2020 έως και 30-09-2020. 

3.- Να καταχωρηθεί στο βιβλίο Αποφάσεων Λιμενάρχη. να αναρτηθεί στο διαδίκτυο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και να κοινοποιηθεί για εκτέλεση. 

4.- Κάθε προγενέστερη απόφαση που ρυθμίζει το ίδιο αντικείμενο στην εν θέματι θαλάσσια περιοχή καταργείται

iv. Απόφαση αριθ. 14/2020 αριθ.πρωτ.2131.13/1503/20/05-06-2020 με θέμα "Απαγόρευση αγκυροβολίας σκαφών στις θαλάσσιες περιοχές Ξεροπήγαδου, Π.Άστρους, 'Άστρους, Μελιγούς, Κρυονερίου, Νομού Αρκαδίας." (ΑΔΑ: Ω8684653ΠΩ-ΝΩΓ) 

1.- Την απαγόρευση αγκυροβολίας των μηχανοκίνητων και κωπήλατων σκαφών σε απόσταση μικρότερη των εβδομήντα (70) μέτρων από την ακτογραμμή ως κάτωθι: 

Α) Στην θαλάσσια περιοχή έμπροσθεν Παραλίας Τ.Κ. =ΗΡΟΠΗΓΑΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ από το σημείο έναντι της προβλήτας με στίγμα στο Θαλάσσιο χώρο φ: 37° 28"33,70'  Β και λ: 022° 44' 09,00" Α έως το σημείο έναντι του Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος με την επωνυμία «ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ» Κου ΜΑΚΡΗ Γεωργίου με στίγμα στο Θαλάσσιο χώρο φ: 37° 28'43,79" Β και λ: 022° 43'57,60" Α. 

Β) Στην θαλάσσια περιοχή έμπροσθεν Παραλίας ΠΟΡΤΕΣ Παραλίου Αστρους, Αστρους, Μελιγούς, ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ έναντι από το Κατάστημα Υγειονομικού ενδιαφέροντος Κου ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ Κων-σταντίνου με στίγμα στο θαλάσσιο χώρο φ: 37° 24"31,16" Β και λ: 022° 45' 35,97" Α έως το σημείο έναντι οικίας Κας ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Ευαγγελίας με στίγμα στο Θαλάσσιο χώρο φ: 37° 23'47,96" Β και λ: 022° 45' 13,43" Α. Γ) Στην θαλάσσια περιοχή έμπροσθεν της Παραλίας Κρυονερίου ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ από το σημείο έναντι του Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος με την επωνυμία «ΟΣΤΡΙΑ» Κου ΚΟΥΡΜΠΕΛΗ Νικολάου με στίγμα στο Θαλάσσιο χώρο φ: 37° 18"50,15" Β και λ: 022° 49' 18,25" Α και Νότια έως τέλους αυτής μήκους 400 μέτρων με στίγμα στο Θαλάσσιο χώρο φ: 37° 18"39,81" Β και λ: 022° 49' 24,88" Α. 

2.- Η παρούσα απόφαση ισχύει από σήμερα 05-06-2020 έως και την 30-09-2020. 

3.- Να καταχωρηθεί στο βιβλίο Αποφάσεων Λιμενάρχη, να αναρτηθεί στο διαδίκτυο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και να κοινοποιηθεί για εκτέλεση. 

4.- Κάθε προγενέστερη απόφαση που ρυθμίζει το ίδιο αντικείμενο στις ανωτέρω Θαλάσσιες περιοχές καταργείται. 

Εκ του Λιμεναρχείου Ναυπλίου

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ