ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020

Κρίσεις Ανωτέρων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος (ονόματα,προαγωγές,αποστρατείες,στασιμότητες)

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 12:47:00 μ.μ. |
Κρίσεις Ανωτέρων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος (ονόματα,προαγωγές,αποστρατείες,στασιμότητες)
Με προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 12 Ιουνίου 2020 με πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις κυρώνονται οι πίνακες τακτικών κρίσεων Ανωτέρων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, προερχόμενων από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος, για το έτος 2020, που συνέταξε το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2020 (Πρακτικό 05 Ιουνίου 2020), ως ακολούθως:


Α. Για Αντιπλοίαρχο Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής, ο οποίος καταλαμβάνεται από το όριο ηλικίας του βαθμού που φέρει, σύμφωνα με τα άρθρα 45 παρ. 2(α) και 47 του ν. 3079/2002:

Πίνακας Α’
«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»
ΔΕΛΟΥΚΑΣ Παναγιώτης του Νικολάου (Α.Μ. 2842)

Β. Για Αντιπλοιάρχους Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, που διανύουν τον καταληκτικό βαθμό εξέλιξής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 παρ. 1 του π.δ. 81/2012:

Πίνακας Α’
«Διατηρητέων»
1. ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΣ Απόστολος του Παναγιώτη (Α.Μ. 2564)
2. ΧΡΥΣΙΝΑΣ Γεώργιος του Άγγελου (Α.Μ. 2766)
3. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Σοφοκλής του Κωνσταντίνου(Α.Μ. 2727)
4. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ Κωνσταντίνος του Ιωάννη (Α.Μ. 2762)
5. ΤΟΛΙΑΣ Νικόλαος του Ανδρέα (Α.Μ. 2763)
6. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Φραγκίσκος του Εμμανουήλ (Α.Μ.2793)
7. ΚΟΝΣΟΛΑΚΗΣ Νικόλαος του Μιχαήλ (Α.Μ. 2861)
8. ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Γεώργιος του Παναγιώτη (Α.Μ.2729)
9. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ξενοφών του Ευσταθίου (Α.Μ. 2797)
10. ΒΟΥΛΗΣ Γεώργιος του Χρήστου (Α.Μ. 2728)
11. ΜΑΡΙΝΗΣ Θεοφάνης του Ευαγγέλου (Α.Μ. 2893)
12. ΠΕΡΑΜΕΡΙΤΗΣ Γεώργιος του Άγγελου (Α.Μ. 2755)
13. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Ιωάννης του Γεωργίου (Α.Μ. 2968)
14. ΚΟΚΟΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Κωνσταντίνος του Νικολάου(Α.Μ. 2992)
15. ΓΑΛΑΤΑΣ Απόστολος του Ξενοφώντος (Α.Μ. 2946)
16. ΠΕΝΤΑΡΑΚΗΣ Ευτύχιος του Νικολάου (Α.Μ. 2590)
17. ΓΙΟΚΟΤΟΣ Ζαφείριος του Χρήστου (Α.Μ. 2619)
18. ΖΕΡΒΑΣ Ζήσιμος του Ευσταθίου (Α.Μ. 2643)
19. ΓΡΗΓΟΡΕΛΛΗΣ Νικόλαος του Κυριάκου (Α.Μ. 2840)
20. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Αριστείδης του Ηλία (Α.Μ. 2974)

Πίνακας Β’
«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»
Ουδείς

Πίνακας Γ’
«Αποστρατευτέων»
Ουδείς

Γ. Για Πλωτάρχες Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, οι οποίοι καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας του βαθμού που φέρουν, σύμφωνα με τα άρθρα 45 παρ.2(α) και 47 του ν. 3079/2002:

Πίνακας Α’
«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»
1. ΤΣΑΡΙΔΗΣ Μιχαήλ του Ηλία (Α.Μ. 2924)
2. ΜΠΙΛΛΗΡΗΣ Σακελλάριος του Αντωνίου (Α.Μ. 2711)

Πίνακας Β’
«Αποστρατευτέων»
Ουδείς

2. Κυρώνονται οι πίνακες τακτικών κρίσεων Ανωτέρων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, προερχόμενων από αθλητές στους οποίους απονεμήθηκε ο βαθμός του Σημαιοφόρου, για το έτος 2020, που συνέταξε το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2020 (Πρακτικό 05 Ιουνίου 2020), ως ακολούθως:

Για Αντιπλοιάρχους Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής, που διανύουν τον καταληκτικό βαθμό εξέλιξής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37παρ. 1 του π.δ. 81/2012:

Πίνακας Α
«Διατηρητέων»
1. ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ Βασίλειος του Απόστολου (Α.Μ. 4080)
2. ΒΑΣΔΕΚΗ Όλγα - Αναστασία του Απόστολου (Α.Μ.3620)
3. ΞΑΝΘΟΥ Νίκη του Βασιλείου(Α.Μ. 3706)
4. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος του Γεωργίου (Α.Μ.5021)
5. ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗΣ Αντώνιος του Γεωργίου (Α.Μ. 5527)

Πίνακας Β΄
«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»

Ουδείς

Πίνακας Γ’
«Αποστρατευτέων»
Ουδείς

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 15 Ιουνίου 2020 μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις δι-ατάξεις των άρθρων 1-5 του π.δ. 38/2012 (Α’ 75) όπως ισχύει, του άρθρου 74 παρ. 1 του ν. 3079/2002 (Α’ 311),των άρθρων 5, 6, 7 παρ. 1 και 3, 9, 10 παρ. 2, 11, 20 και 38 του π.δ. 81/2012 (Α’ 139) όπως ισχύει, του άρθρου 78 του π.δ. 13/2018 (Α’ 26) και του άρθρου 27 παρ. 2 του ν. 676/2020 (Α’ 67):


1. Κυρώνονται οι πίνακες κρίσης Ανώτερων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής για παρελθόντα έτη, που συνέταξε το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2020 και για τους οποίους σχετικό είναι το από 05 Ιουνίου 2020 πρακτικό του Συμβουλίου αυτού, ως ακολούθως:

Α. Για Πλοίαρχο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτο-φυλακής, ο οποίος δεν είχε κριθεί για το έτος 2016, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 11 παρ. 13 του π.δ.81/2012 (Α’ 139), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 33 παρ. 3(γ) του ν. 4256/2014 (Α’ 92):

Πίνακας Β΄
«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους» Καραστέργιος Νικόλαος του Ιωάννη (Α.Μ. 869)

Β. Για Πλοίαρχο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτο-φυλακής, ο οποίος δεν είχε κριθεί για το έτος 2018, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 11 παρ. 13 του π.δ. 81/2012 (Α’ 139), όπως αντικαταστάθηκε αρχικά από το άρθρο 33 παρ. 3(γ) του ν. 4256/2014 (Α’ 92) και εν συ-νεχεία από το άρθρο 43 παρ. 1 του ν. 4456/2017 (Α’ 24):

Πίνακας Β΄
«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους» Ανδρουλάκης Δημήτριος του Νικολάου (Α.Μ. 902)

2. Κυρώνονται οι πίνακες κρίσης Ανώτερων Αξιωματι-κών Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής, που συνέταξε το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώ-ματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2020 και για τους οποίους σχετικό είναι το από 05 Ιουνίου 2020 πρακτικό του Συμβουλίου αυτού, ως ακολούθως:


Α. Για Πλοιάρχους Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής:

Πίνακας Α’
«Προακτέων»
1. Σαπουνάς Ευρυβιάδης του Βασιλείου (Α.Μ. 904)
2. Πασσάκος Σπυρίδων του Παναγιώτη (Α.Μ. 905)
3. Κοντιζάς Τρύφων του Εμμανουήλ (Α.Μ. 907)
4. Κωσταράκης Δημήτριος του Ιωάννη (Α.Μ. 909)
5. Ευαγγελίδης Σπυρίδων του Αθανασίου (Α.Μ. 911)
6. Χαμέτης Παντελής του Ιωάννη (Α.Μ. 913)
7. Καστάνης Χρήστος του Γεωργίου (Α.Μ. 915)
8. Ροκίδης Ζαφείριος του Δημητρίου (Α.Μ. 916)
9. Ξυπνητός Φραγκίσκος του Ευάγγελου (Α.Μ. 917)
10. Σγουρού Μαγδαληνή του Ιωάννη (Α.Μ. 919)
11. Πετρόπουλος Ελευθέριος του Νικολάου (Α.Μ. 921)
12. Κυριακουλόπουλος Δημήτριος του Θεόδωρου
(Α.Μ. 924)
13. Λαγκαδιανός Νικόλαος του Δημητρίου (Α.Μ. 927)
14. Μαρουλάκης Χαράλαμπος του Δημητρίου (Α.Μ. 929)
15. Μπαγδατόπουλος Ιωάννης του Δημητρίου (Α.Μ. 932)
16. Γιαμάς Ευστράτιος του Δημητρίου (Α.Μ. 933)
17. Μαραγκός Γεώργιος του Ανδρέα (Α.Μ. 935)
18. Μυτιληναίος Ιωάννης του Νικολάου (Α.Μ. 923)

Πίνακας Β΄
«Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό»
Ουδείς

Πίνακας Γ΄
«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»
Ουδείς

Πίνακας Δ΄
«Αποστρατευτέων»
Ουδείς

Β. Για Πλοιάρχους Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Υγειονομικούς:

Πίνακας Α’

«Προακτέων»
1. Κωνσταντέλλος Γεώργιος του Δημητρίου (Α.Μ.Ε. 64)
2. Μπόρα Χριστίνα του Κωνσταντίνου (Α.Μ.Ε. 65)
3. Δρακοπούλου Κωνσταντίνα του Δημητρίου (Α.Μ.Ε. 66)

Πίνακας Β΄
«Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό»
Ουδείς

Πίνακας Γ΄
«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»
Ουδείς

Πίνακας Δ΄
«Αποστρατευτέων»
Ουδείς

Γ. Για Αντιπλοιάρχους Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής:

Πίνακας Α’

«Προακτέων»
1. Χασιώτη Δήμητρα του Περικλή (Α.Μ. 946)
2. Μαργαρώνης Ιωάννης του Γρηγορίου (Α.Μ. 948)
3. Τάτης Σπυρίδων του Αλέξανδρου (Α.Μ. 952)
4. Ψύρρας Ευστράτιος του Δημητρίου (Α.Μ. 962)
5. Παπακωνσταντίνου Νικόλαος του Ανδρέα (Α.Μ. 965)
6. Χριστιανός Γεώργιος του Ευάγγελου (Α.Μ. 968)
7. Κατσουγιαννόπουλος Χρήστος του Αντωνίου (Α.Μ.
969)
8. Μπικάκης Βασίλειος του Παύλου (Α.Μ. 970)
9. Μπουλακάκης Ευάγγελος του Νικηφόρου (Α.Μ. 971)
10. Ορφανός Ιωάννης του Ευάγγελου (Α.Μ. 972)
11. Μηνούδης Άγγελος του Ιωάννη (Α.Μ. 974)
12. Πολιτάκης Γεώργιος του Σταύρου (Α.Μ. 975)
13. Μουτζουβής Κωνσταντίνος του Σωτηρίου (Α.Μ. 976)
14. Ξυπνητού Βασιλική του Ευάγγελου (Α.Μ. 979)
15. Κωνσταντά Βασιλική του Γεωργίου (Α.Μ. 980)
16. Κοντοστέργιος Ιωάννης του Ευάγγελου (Α.Μ. 981)
17. Ευαγγελίδης Σταύρος του Αργύρη (Α.Μ. 982)
18. Μαυρογένης Χρήστος του Φώτιου (Α.Μ. 983)
19. Κωνσταντέλλης Νικόλαος του Γεωργίου (Α.Μ. 984)
20. Σκαλίμης Ευστάθιος του Γεωργίου (Α.Μ. 985)
21. Βουτσινάς Αντώνιος του Γεράσιμου (Α.Μ. 987)
22. Μαρωνίτης Πέτρος του Χαράλαμπου (Α.Μ. 988)
23. Τσαγκαράκης Γρηγόριος του Χαράλαμπου (Α.Μ. 990)


Πίνακας Β΄

«Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό»
1. Ζαΐμης Αναστάσιος του Ευάγγελου (Α.Μ. 978)
2. Βασιλακούδης Διαμαντής του Βασιλείου (Α.Μ. 989)


Πίνακας Γ΄
«Αποστρατευτέων»
Ουδείς

Δ. Για Αντιπλοιάρχους Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Τεχνικούς:

Πίνακας Α’
«Προακτέων»

1. Μαργαρίτη Σοφία του Γεωργίου (Α.Μ. 04Τ)
2. Ζιάκα Αθανασία του Ιωάννη (Α.Μ. 06Τ)
3. Μαρκουλάκης Στυλιανός του Αθανασίου (Α.Μ. 07Τ)
4. Τσαρτίνογλου Κύρος – Νικόλαος του Εμμανουήλ
(Α.Μ. 08Τ)
5. Πίσσαρη Σταυρούλα του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 09Τ)
6. Αργύρη Ειρήνη του Ανδρέα (Α.Μ. 10Τ)
7. Τσουβάλα Κωνσταντίνα του Αθανασίου (Α.Μ. 11Τ)
8. Τσαγκαλίδης Ιωάννης του Παναγιώτη (Α.Μ. 12Τ)

Πίνακας Β΄
«Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό»
1. Μαχαίρας Αντώνιος του Κοσμά (Α.Μ. 03Τ)
2. Αλμπάνη Ευανθία του Νικολάου (Α.Μ. 15Τ)

Πίνακας Γ΄
«Αποστρατευτέων»
Ουδείς

Ε. Για Πλωτάρχες Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής:

Πίνακας Α’
«Προακτέων»
1. Κατσίκας Κωνσταντίνος του Σταύρου (Α.Μ. 1064)
2. Τσομπάνης Νικόλαος του Χρήστου (Α.Μ. 1074)
3. Τζούρτζος Ευάγγελος του Δημητρίου (Α.Μ. 1075)
4. Ζωϊτοπούλου Ελένη του Βησσαρίωνα (Α.Μ. 1076)
5. Περιστεράς Δημοσθένης του Αθανασίου (Α.Μ. 1077)
6. Αργυρίου Ιωάννης του Κυριάκου (Α.Μ. 1078)
7. Μοτσάκος Θεόδωρος του Ιωάννη (Α.Μ. 1079)
8. Κορωναίος Νεκτάριος του Γεωργίου (Α.Μ. 1081)
9. Στουπάκης Μάριος του Νικολάου (Α.Μ. 1082)
10. Καστρινάκης Κωνσταντίνος του Ιωάννη (Α.Μ. 1083)
11. Κορακά Κωνσταντία του Χαριστού (Α.Μ. 1084)
12. Σουρβίνος Στέφανος του Προκοπίου (Α.Μ. 1085)
13. Μόζας Ιωάννης του Αθανασίου (Α.Μ. 1089)
14. Παστός Παναγιώτης του Ευάγγελου (Α.Μ. 1091)
15. Χριστοφίδης Άγγελος του Στυλιανού (Α.Μ. 1092)
16. Ευστρατίου Ιωάννης του Σταματίου (Α.Μ. 1093)
17. Μακρή Μαρία του Βασιλείου (Α.Μ. 1095)
18. Βατούσης Παντελεήμων του Φωτίου (Α.Μ. 1096)
19. Σταμπουλής Χρήστος του Ιωάννη (Α.Μ. 1097)
20. Κήπου Σταυρούλα του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 1098)
21. Βατίκαλος Νεκτάριος- Παναγιώτης του Γεωργίου(Α.Μ. 1099)
22. Ουζούνογλου Ραλλού του Χρήστου (Α.Μ. 1101)
23. Σπυροπούλου Κωνσταντίνα του Σπυρίδωνος (Α.Μ.1102)
24. Αθανασόπουλος Χρήστος του Γεωργίου (Α.Μ. 1103)
25 .Τετράδη Γεωργία του Βασιλείου (Α.Μ. 1104)
26. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος του Ηλία (Α.Μ. 1105)
27. Μποζάς Τιμολέων του Θεοκλήτου (Α.Μ. 1106)
28. Κούτρα Παναγιώτα του Αποστόλου (Α.Μ. 1108)
29. Ακουμιανάκης Βασίλειος του Εμμανουήλ (Α.Μ.1109)
30. Γιαγκίδου Ροδιανή του Εμμανουήλ (Α.Μ. 1110)
31. Κυρίτση Αθηνά του Δημητρίου (Α.Μ. 1111)
32. Χαρισοπούλου Αικατερίνη του Αποστόλου (Α.Μ.1112)
33. Πασπαλιάρη Πηνελόπη του Αθανασίου (Α.Μ. 1113)
34. Κιούσης Άγγελος του Σπυρίδωνος (Α.Μ. 1115)
35. Ζώης Φίλιππος του Θεοδώρου (Α.Μ. 1118)
36. Ασημίνας Αναστάσιος του Γεωργίου (Α.Μ. 1119)
37. Μπρούνου Παρασκευή του Παναγιώτη (Α.Μ. 1120)
38. Λούντζη Αγγελική- Ρουμβίνη του Νικολάου (Α.Μ.1122)
39. Κοκκάλας Νικόλαος του Χρήστου (Α.Μ. 1123)
40. Καλογεράκης Γεώργιος του Κωνσταντίνου (Α.Μ.1124)
41. Λουκοβίτης Ιωάννης του Αναστασίου (Α.Μ. 1126)
42. Ξακοπούλου Χρυσάνθη του Κυριαζή (Α.Μ. 1127)
43. Δημητροπούλου Θεώνη του Κωνσταντίνου (Α.Μ.1128)
44. Μαριδάκης Παναγιώτης του Χρήστου (Α.Μ. 1129)
45. Κανδυλιώτης Νικόλαος του Ιωάννη (Α.Μ. 1130)
46. Πατσούρη Δήμητρα του Αλεξάνδρου (Α.Μ. 1131)
47. Κατσάρη Μαρία του Ευάγγελου (Α.Μ. 1132)
48. Παπαδόδημα Παρασκευή του Ευάγγελου (Α.Μ.1133)
49. Αγιανιάν Σπυρίδων του Κρικόρ (Α.Μ. 1088)
50. Κρουστάλλης Σπυρίδων του Γεωργίου (Α.Μ. 1125)
51. Μόζας Χρυσόστομος του Αθανασίου (Α.Μ. 1135)
52. Χαραλαμπίδης Γαβριήλ του Χριστόδουλου (Α.Μ.1136)
53. Μανούσος Αντώνιος του Ιάσονος (Α.Μ. 1137)
54. Γρεκός Δημήτριος του Χαράλαμπου (Α.Μ. 1138)
55. Τσαγκάρης Θεόφιλος του Σακελλάριου (Α.Μ. 1139)
56. Δελημιχάλη Τατιάνα του Δημητρίου (Α.Μ. 1141)
57. Αντωνάκου Βασιλική του Νικολάου (Α.Μ. 1142)
58. Νικολάου Ιγνάτιος του Νικολάου (Α.Μ. 1143)
59. Χασανίδης Γεώργιος του Χρήστου (Α.Μ. 1144)
60. Παρίσης Γαρύφαλος του Αθανασίου - Κωνσταντίνου (Α.Μ. 1145)
61. Κυριακίδης Ευθύμιος του Σωκράτη (Α.Μ. 1146)
62. Ανδριάνης Χρήστος του Αθανασίου (Α.Μ. 1147)
63. Χριστοδούλου Δημήτριος του Παύλου (Α.Μ. 1149)
64. Ψυρρή Βασιλική του Δημητρίου (Α.Μ. 1150)
65. Σκούρτας Φώτιος του Γεωργίου (Α.Μ. 1152)
66. Νάννος Νικόλαος του Μιχαήλ (Α.Μ. 1153)
67. Παπαμιχάλη Αγγελική του Σπυρίδωνος (Α.Μ. 1154)
68. Κύπρος Δημήτριος του Αστερίου (Α.Μ. 1155)
69. Αργυρακοπούλου Αικατερίνη του Αγγελή (Α.Μ.1156)
70. Μαρνίκας Κωνσταντίνος του Νικολάου (Α.Μ. 1157)
71. Αλεξόπουλος Θωμάς του Ιωάννη (Α.Μ. 1158)
72. Μαργέλη Σταματία του Γαβριήλ (Α.Μ. 1159)
73. Κωστελίδης Χρήστος του Σάββα (Α.Μ. 1160)
74. Σπυρόπουλος Θωμάς του Βασιλείου (Α.Μ. 1161)
75. Οικονομάκος Ιωάννης του Αλέξανδρου (Α.Μ. 1162)
76. Πολυμερά Αικατερίνη του Θεόδωρου (Α.Μ. 1163)
77. Τσακωνίτης Ξενοφών του Ευάγγελου (Α.Μ. 1164)
78. Γκουντέλιας Βασίλειος του Αναστασίου (Α.Μ. 1166)
79. Σταθοπούλου Παρασκευή του Αθανασίου (Α.Μ.1167)
80. Φώτου Λάμπρος του Βασιλείου (Α.Μ. 1168)
81. Παττακός Γεώργιος του Μαρίνου (Α.Μ. 1169)
82. Νομικός Νικόλαος του Βασιλείου (Α.Μ. 1172)
83. Μαρωνίτης Κωνσταντίνος του Χαράλαμπου (Α.Μ.1173)
84. Φεργαδιώτης Βλάσιος του Παναγιώτη (Α.Μ. 1174)
85. Παπαδεράκης Σταύρος του Γεωργίου (Α.Μ. 1176)
86. Παπαδάκη Αγγελική του Ιωάννη (Α.Μ. 1177)
87. Παντιώρας Παντελής του Ευάγγελου (Α.Μ. 1178)
88. Κούζιλου Σταυρούλα του Νικολάου (Α.Μ. 1179)
89. Παπανικολάου Βασιλική του Θεοδώρου (Α.Μ. 1180)
90. Λυκούδης Ανδρέας του Γρηγορίου (Α.Μ. 1181)
91. Ιωάννου Σάββας του Παναγιώτη (Α.Μ. 1182)
92. Τασούλας Αλέξανδρος του Βασιλείου (Α.Μ. 1184)
93. Τσιμηρίκα Αγγελική του Αβραάμ (Α.Μ. 1175)

Πίνακας Β΄
«Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό»
Πετρίδης Ζήνων του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 1121)

Πίνακας Γ΄
«Αποστρατευτέων»
Ουδείς

ΣΤ. Για Πλωτάρχες Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Τεχνικούς:

Πίνακας Α’
«Προακτέων»
1. Τζαμαλή Ελισσάβετ του Πέτρου (Α.Μ. 44Τ)
2. Λιγνού Μαρία του Νικολάου (Α.Μ. 45Τ)
3. Λιλλής Δημήτριος του Ιωάννη (Α.Μ. 46Τ)
4. Βελούδος Κωνσταντίνος του Δημητρίου (Α.Μ. 48Τ)
5. Γούσιας Χρήστος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 49Τ)
6. Πάγγος Απόστολος του Ευάγγελου (Α.Μ. 50Τ)
7. Αλεξίου Αικατερίνη του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 52Τ)
8. Σοφικίτης Ηλίας του Αθανασίου (Α.Μ. 53Τ)
9. Κίντριλη Αθηνά του Ιωάννη (Α.Μ. 55Τ)
10. Κρασιά Μαργαρίτα του Ρένου (Α.Μ. 56Τ)
11. Νασκουδάκης Ηλίας του Παναγιώτη (Α.Μ. 57Τ)
12. Ζευγώλη Παρασκευή του Γεωργίου (Α.Μ. 58Τ)
13. Τσαγγούρης Γεώργιος του Διονυσίου (Α.Μ. 59Τ)

Πίνακας Β΄
«Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό»
Ουδείς

Πίνακας Γ΄
«Αποστρατευτέων»
Ουδείς

3. Προάγεται στον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (εκτός οργανι-κών θέσεων), για τριάντα ημέρες, ο Πλοίαρχος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Καραστέργιος Νικόλαος του Ιωάννη (Α.Μ. 869), λόγω εγγραφής του από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2020 στον πίνακα Β’ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους» για το έτος 2016.

4. Προάγεται στον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (εκτός οργανικών θέσεων), για τριάντα ημέρες, ο Πλοίαρχος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Ανδρουλάκης Δημήτριος του Νικολάου (Α.Μ. 902), λόγω εγγραφής του από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2020 στον πίνακα Β’ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους» για το έτος 2018.

5. Προάγονται στον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λιμε-νικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής οι Πλοίαρχοι Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής:

1. Σαπουνάς Ευρυβιάδης του Βασιλείου (Α.Μ. 904) 2. Πασσάκος Σπυρίδων του Παναγιώτη (Α.Μ. 905) λόγω εγγραφής τους από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2020 στον Πίνακα Α’ «Προακτέων», προς πλήρωση αντίστοιχων κενών οργανικών θέσεων.


6. Προάγεται στον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Υγειονομικού ο Πλοίαρχος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Υγειονομικός Κωνσταντέλλος Γεώργιος του Δημητρίου Α.Μ.Ε. 64), λόγω εγγραφής του από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2020 στον Πίνακα Α’ «Προακτέων», προς πλήρωση αντίστοιχης κενής οργανικής θέσης.

7. Προάγεται στον βαθμό του Πλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής αναδρομικά από 13 Απριλίου 2020, ημερομηνία συμπλήρωσης σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 (ε) του π.δ. 81/2012 (Α’ 139) του ελάχιστου χρόνου παραμονής στον κατεχόμενο βαθμό,η Αντιπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Χασιώτη Δήμητρα του Περικλή (Α.Μ. 946), λόγω εγγραφής της από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2020 στον Πίνακα Α’ «Προακτέων», προς πλήρωση αντίστοιχης κενής οργανικής θέσης.

8. Προάγονται στον βαθμό του Πλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής οι Αντιπλοίαρχοι Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής:

1. Μαργαρώνης Ιωάννης του Γρηγορίου (Α.Μ. 948)
2. Τάτης Σπυρίδων του Αλέξανδρου (Α.Μ. 952)
3. Ψύρρας Ευστράτιος του Δημητρίου (Α.Μ. 962) λόγω εγγραφής τους από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2020 στον Πίνακα Α’ «Προακτέων», προς πλήρωση αντίστοιχων κενών οργανικών θέσεων.

9. Προάγονται στον βαθμό του Αντιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής οι Πλωτάρχες Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής:

1. Κατσίκας Κωνσταντίνος του Σταύρου (Α.Μ. 1064)
2. Τσομπάνης Νικόλαος του Χρήστου (Α.Μ. 1074)
3. Τζούρτζος Ευάγγελος του Δημητρίου (Α.Μ. 1075)
4. Ζωϊτοπούλου Ελένη του Βησσαρίωνα (Α.Μ. 1076)
5. Περιστεράς Δημοσθένης του Αθανασίου (Α.Μ. 1077)
λόγω εγγραφής τους από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2020 στον Πίνακα Α’ «Προακτέων», προς πλήρωση αντίστοιχων κενών οργανικών θέσεων.

Οι ανωτέρω Αξιωματικοί Λιμενικού Σώματος - Ελλη-νικής Ακτοφυλακής συγκεντρώνουν όλα τα νόμιμα για την προαγωγή αυτή προσόντα.

(Αριθμ. βεβ. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ/Δ.Ο.Δ.: 9032/17-06-2020).

Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ