ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020

Πελοπόννησος: Ποιοι παράκτιοι αλιείς δικαιούνται κρατική ενίσχυση

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 12:51:00 μ.μ. | |
Πελοπόννησος: Ποιοι παράκτιοι αλιείς δικαιούνται κρατική ενίσχυση
Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου σας γνωρίζει ότι για τη στήριξη των παράκτιων αλιέων σε όλη την Επικράτεια που υπέστησαν σοβαρότατη μείωση του αλιευτικού εισοδήματός τους λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο & Μάιο 2020, εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 94/165904/23-06-2020 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (Φ.Ε.Κ. 2648 Β΄/2020) και η οποία προβλέπει τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων στους παράκτιους αλιείς όλης της χώρας σύμφωνα με τον Κανονισμό (Ε.Ε.) 717/2014 της Επιτροπής.

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι πλοιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών της Επικράτειας (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), εφόσον τα σκάφη τους διαθέτουν αλιευτική άδεια σε ισχύ για το έτος 2020 και δραστηριοποιούνται στην παράκτια αλιεία, συμπεριλαμβανομένων και όσων φέρουν το αλιευτικό εργαλείο «βιντζότρατα». 

Εξαιρούνται από την παρούσα ενίσχυση οι πλοιοκτήτες σκαφών Μέσης Αλιείας.

Το ύψος του κατ’ αποκοπή ποσού ενίσχυσης καθορίζεται ως το γινόμενο του ποσοστού ιδιοκτησίας εκάστου πλοιοκτήτη επί το ποσό ενίσχυσης που αντιστοιχεί στην κατηγορία του επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους που κατέχει με βάση το ολικό του μήκος, δηλαδή ως εξής:

1. Για τα αλιευτικά σκάφη με ολικό μήκος μικρότερο ή ίσο των 5,99 μέτρων το ποσό ενίσχυσης ορίζεται σε 800 Ευρώ ανά σκάφος.

2. Για τα αλιευτικά σκάφη με ολικό μήκος από 6,00 μέτρα και μικρότερο ή ίσο των 11,99 μέτρων το ποσό ενίσχυσης ορίζεται σε 1.200 Ευρώ ανά σκάφος.

3. Για τα αλιευτικά σκάφη με ολικό μήκος από 12,00 μέτρα και μικρότερο ή ίσο των 14,99 μέτρων το ποσό ενίσχυσης ορίζεται σε 3.500 Ευρώ ανά σκάφος.

4. Για τα αλιευτικά σκάφη με ολικό μήκος ίσο ή μεγαλύτερο των 15,00 μέτρων το ποσό ενίσχυσης ορίζεται σε 4.000 Ευρώ ανά σκάφος.

Οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικές αιτήσεις με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών, μέσω της ψηφιακής εφαρμογής του Ο.Σ.Π.Α. της Γενικής Δ/νσης Αλιείας του ΥΠ.Α.Α.Τ., στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://portal.alieia.minagric.gr/wps/portal/fishing 

Η ψηφιακή εφαρμογή για την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων των δικαιούχων θα είναι ανοικτή μέχρι και την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2020. Η καταβολή της ενίσχυσης θα πραγματοποιηθεί από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μετά το πέρας των απαιτούμενων ελέγχων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ:

Για την υποστήριξη της διαδικασίας οι ενδιαφερόμενοι αλιείς μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 10:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. στα τηλέφωνα: 210-9287145, 210-9287172, 210-9287149 ή στα email: aergolavou@minagric.gr και syg107@minagric.gr

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνηση και πληροφορία επίσης μπορούν να απευθύνονται στα Τμήματα Αλιείας των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων του τόπου μόνιμης κατοικίας τους.
ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ