Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2020

Πρόστιμο από το Τμήμα Εμπορίου της ΠΕ Κορινθίας σε επιχείρηση που δε διέθετε POS σε λειτουργία

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 6:11:00 μ.μ. | |
 Πρόστιμο από το Τμήμα Εμπορίου της ΠΕ Κορινθίας σε επιχείρηση που δε διέθετε POS σε λειτουργία
Με την υπ. αριθ.πρωτ.: 1882/28-7-2020 Απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κορινθίας, επιβλήθηκε σε επιχείρηση Εμπορίας Ποδηλάτων και επισκευές στην  Κόρινθο, διοικητικό πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων ευρώ(1500).

Το πρόστιμο επιβλήθηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 της υπ.αριθμ.45231/17 (ΦΕΚ 1445 Β/27-04-2017) Υπουργικής Απόφασης, διότι σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από ελεγκτές της Υπηρεσίας μας, διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση δε διέθετε τερματικό αποδοχής καρτών πληρωμών (POS) σε λειτουργία. 

Τα ανωτέρω αποτελούν παράβαση του άρθρου 65 του Ν.4446/2016 και του άρθρου 1 της ΚΥΑ 45231/2017, όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 86437/2017, για την οποία επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500€) και σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 4 παρ. 6 εδαφ. β,.της ΚΥΑ 45231/27-04-2017 εάν υπόχρεος εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής καταγγελίας ή διενέργειας ελέγχου, καταθέσει στην αρμόδια ελεγκτική Υπηρεσία έγγραφο από το οποίο προκύπτει η χρήση τερματικού αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμής με κάρτα., το ύψος του επιβαλλόμενου διοικητικού προστίμου μειώνεται στο ήμισυ. 

Ο ΠΡΟΊΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ