ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Δευτέρα 24 Αυγούστου 2020

Απάντηση του υπουργείου σε ερώτηση του Βελόπουλου για τις αμέλειες αντιπλημμυρικής προστασίας στο Σπαθοβούνι

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 10:30:00 π.μ. | |
Απάντηση του υπουργείου σε ερώτηση του Βελόπουλου για τις αμέλειες αντιπλημμυρικής προστασίας στο Σπαθοβούνι
Σύμφωνα με διαμαρτυρίες αγροτών της περιοχής Σπαθοβουνίου Κορινθίας που μας
προωθήθηκαν αλλά και σύμφωνα με τοπικό δημοσίευμα ηλεκτρονικού τύπου της 27ης Μαΐου
2020, οι αγρότες της παραπάνω περιοχής βρίσκονται σε απόγνωση, λόγω των πλημμυρών. 

Ότανοι βροχοπτώσεις είναι έντονες στην περιοχή, τα νερά της βροχής κατακλύζουν τα χωράφια, τα
οποία κείτονται αμφίπλευρα του Αυτοκινητοδρόμου Κορίνθου-Τρίπολης, στο ύψος του
Σπαθοβουνίου, διότι δεν έχουν κατασκευαστεί αντιπλημμυρικά έργα απορροής των ομβρίων
υδάτων σε κατάλληλα σημεία επί του εκεί Αυτοκινητοδρόμου από την Εταιρεία εκμετάλλευσης
αυτού. Αποτέλεσμα είναι τα ανεξέλεγκτα απορρέοντα όμβρια ύδατα από τον εν λόγω
αυτοκινητόδρομο να μετατρέπουν συχνά τα παρακείμενα χωράφια σε βαλτώδεις εκτάσεις.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

Προτίθεσθε να επιληφθείτε αρμόδια, προκειμένου να προβλεφθεί υποδομή για την
απομάκρυνση των ομβρίων υδάτων στο οδικό δίκτυο της παραπάνω περιοχής, αφού η έλλειψή
της προκαλεί τραγικές καταστροφές στις παρακείμενες αγροτικές εκτάσεις, όποτε ενσκήπτουν
έντονες βροχοπτώσεις, με αποτέλεσμα να οδηγούνται οι ντόπιοι αγρότες σε απελπισία, μη
μπορώντας, ούτε να εργαστούν στη γη τους, ούτε να αποκομίσουν, μετά από κόπους και έξοδα,
την αναμενόμενη συγκομιδή;

Ο ερωτών Βουλευτής
Κυριάκος Βελόπουλος

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, σας γνωρίζουμε ότι στο πλαίσιο της Σύμβασης Παραχώρησης «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου Κόρινθος- Τρίπολη-Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη», εκτελέστηκαν εργασίες αναβάθμισης του υφισταμένου Αυτοκινητοδρόμου Κορίνθου-Τρίπολης, στη περιοχή του Μετωπικού Σταθμού Διοδίων Σπαθοβουνίου πλησίον του ομώνυμου οικισμού περί τη Χ.Θ. 14+800 Μελέτης Οδοποιίας της κεντρικής αρτηρίας και ειδικότερα:

• Διαπλάτυνση του υφιστάμενου Αυτοκινητόδρομου για τη προσθήκη Λ.Ε.Α. στον αριστερό κλάδο (κατεύθυνση προς Αθήνα) και στον δεξιό κλάδο (κατεύθυνση προς Τρίπολη)

• Κατασκευή νέου ασφαλτοτάπητα κυκλοφορίας

• Επέκταση πλευρικών τάφρων απορροής ομβρίων καταστρώματος

Περαιτέρω και για λόγους οδικής ασφάλειας κατασκευάστηκε νέα έξοδος από τον δεξιό κλάδο και νέα είσοδος επί του αριστερού κλάδου προς αντικατάσταση των υφιστάμενων παράτυπων εισόδων και εξόδων.

Ύστερα από προφορικές οχλήσεις ιδιοκτητών αγροτεμαχίων γειτνιάζουσας του δεξιού κλάδου (κατεύθυνση προς Τρίπολη) του Αυτοκινητοδρόμου Κορίνθου-Τρίπολης-Καλαμάτας κατάντη περιοχής, πλησίον του Μετωπικού Σταθμού Διοδίων Σπαθοβουνίου του ομώνυμου οικισμού (από τη Χ.Θ. 14+800/έξοδος Διοδίων έως τη Χ.Θ. 15+320/Ρέμμα Ξουράφι) και της ακόλουθης αυτοψίας, διαπιστώσαμε την ανάγκη λήψης μέτρων αποστράγγισής της.

Μάλιστα με την αριθμ. ΜΚ5-20170907-167913/07-09-2017 επιστολή ο Παραχωρησιούχος ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ απέστειλε στο Υπουργείο την από 25-08-2017 αίτηση του κου Παναγιώτη Μαγγίνα, ιδιοκτήτη αγροτεμαχίου της προαναφερθείσας περιοχής, αναφορικά με μέτρα ορθής διευθέτησης απορροής ομβρίων υδάτων, και με με το αρ. πρωτ. ΕΠΠ-ΒΕ/Δ/Φ3/8530/27-09- 1 2017 έγγραφο, η Υπηρεσία του Υπουργείου διαβίβασε το σχετικό αίτημα στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για τις απαραίτητες ενέργειες, λόγω αρμοδιότητας. 

Η προαναφερθείσα περιοχή (περί τα 50 στρέμματα) είναι ευπαθής έναντι βροχοπτώσεων, λόγω μορφολογίας εδάφους («βαθιά ροή») και χρήζει μέτρων αντιπλημμυρικής προστασίας. Η εκδήλωση των πλημμυρικών φαινομένων όπως άλλωστε ο κος Μαγγίνας συνομολογεί στην από 25-08-2017 αίτησή του, παρατηρείτο ήδη από το έτος 2006 και ως εκ τούτου αυτή προϋπήρχε της εκτέλεσης εργασιών αναβάθμισης του υφισταμένου Αυτοκινητοδρόμου στο πλαίσιο της Σύμβασης Παραχώρησης.

Οι παρεμβάσεις στο υφιστάμενο υδραυλικό σύστημα του Αυτοκινητοδρόμου κρίνονται μεμονωμένες και ήπιου χαρακτήρα και κατά συνέπεια αυτές δεν επέφεραν τη περαιτέρω επιβάρυνση της κατάντη περιοχής από όμβρια ύδατα προερχόμενα από τις ανάντη περιοχές και το κατάστρωμα της κεντρικής αρτηρίας.

Τα υφιστάμενα εγκάρσια τεχνικά της κεντρικής αρτηρίας (δίδυμοι σωληνωτοί αγωγοί) εκτείνονται πέρα της παρακείμενης του δεξιού κλάδου της κεντρικής αρτηρίας αγροτικής οδού. Περαιτέρω, η πληγείσα περιοχή χωροθετείται εκτός της ζώνης του Έργου Παραχώρησης και, ως εκ τούτου, οιαδήποτε επέμβαση επ' αυτής στο πλαίσιο της αποστράγγισης και της εν γένει αντιπλημμυρικής θωράκισης (με τη κατασκευή αποστραγγιστικής τάφρου κατά πλάτος των γεωτεμαχίων που την απαρτίζουν), εκφεύγει των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών.

Ο Υπουργός
Υποδομών & Μεταφορών
Κωνσταντίνος Αχ. Καραμανλής

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ