ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2020

Αργολίδα: Προκήρυξη θέσης Διευθυντή του ΕΕΕΕΚ Ερμιονίδας

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 9:54:00 π.μ. | | |
Αργολίδα: Προκήρυξη θέσης Διευθυντή του ΕΕΕΕΚ Ερμιονίδας
Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας επαναπροκηρύσει την πλήρωση της θέσης του/της Διευθυντή/ντριας του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ερμιονίδας της και προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/νες εκπαιδευτικοί που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα αναγκαία Δικαιολογητικά από 30-09-2020 έως 13-10-2020 ώρα 15.00 στη Διεύθυνση Δ.Ε. Αργολίδας(Αμυμώνης 7 2οςόροφος) 

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Θ Ε Σ Ε Ι Σ 

Οι ενδιαφερόμενοι είναι απαραίτητο να πληρούν τις προϋποθέσεις του αρθ. 22παρ.6 εδ. δ ́περ. ββ ́ του Ν.4547/2018 και τα προσόντα διορισμού και τοποθέτησης σε ΣΜΕΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του αρθ. 16 του Ν.3699/2008 ΦΕΚ199 Α ́/2-10-08 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το αρθ. 48 παρ.2 του Ν.4415/2016 . 

Ακόμη για την εν λόγω θέση, υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και «»…εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο υπηρεσίας και άσκησης διδακτικών καθηκόντων από τον προβλεπόμενο στην παρ.6 του αρθ. 22 του Ν.4547/2018…» σύμφωνα με το αρθ.29 παρ.5 του Ν.4547/2018, ως εξής: 

Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Ε.Α.Ε. (γυμνάσια Ε.Α.Ε.,λύκεια Ε.Α.Ε., Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια ή Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια ή Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.), μόνιμοι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ01 έως και ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40 και ΠΕ78 έως και ΠΕ91, εφόσον έχουν τα προσόντα διορισμού και τοποθέτησης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και έχουν συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία τριών (3) τουλάχιστον ετών σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Σ.Υ., καθώς και τα μέλη του Ε.Ε.Π. 

Επιπλέον και μόνο για τις θέσεις διευθυντών των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του κλάδου δασκάλων και εκπαιδευτικοί του π.δ.323/1993 και της 172260/Ε1/17-10-2016 κοινής απόφασης του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου (αρθ.22 παρ.6 εδ. δ ́ββ ́του Ν.4547/2018). 

Δείτε την πράσκληση στη Διαύγεια Πηγή: www.especial.gr
ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ