Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2020

Δέκα θέματα που αφορούν την Αργολίδα στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας

Δέκα θέματα που αφορούν την Αργολίδα στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Σημαντικά θέματα περιλαμβάνει η ημερήσια διάταξη στην επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η οποία έχει προγραμματιστεί να γίνει με τηλεδιάσκεψη την ερχόμενη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, στις 10.30 το πρωί.


Τα θέματα που αφορούν την Αργολίδα:

1. Έγκριση πρακτικών (Α και Β) επιτροπής αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/ θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Αργολίδας, για τα σχολικά έτη 2020-21, 2021-22, 2022-23. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

2. 201734-31850 Έγκριση διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ και λοιπών τευχών για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης του έργου «Συντήρηση – βελτίωση ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου ΠΕ Αργολίδας», υποέργο «Ηλεκτροφωτισμός της επαρχιακής οδού Νο 5 (ΤΜΗΜΑ ΛΕΥΚΑΚΙΑ – ΔΡΕΠΑΝΟ), π/υ 430.000 € Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

3. 238300-37498 Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης του έργου : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, υποέργο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ» π/υ 59.970 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

4. 1281 Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Ιερού Ναού Θεομάνας Νάς Κίου για την υλοποίηση του έργου: “ Συντήρηση τοιχογραφιών Ιερού Ναού Θεομάνας Νέας Κίου” ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

5. 243623-38438 Έγκριση μονομερούς λύσης της μίσθωσης του ακινήτου στο οποίο στεγάζονται οι αποθήκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Αργολίδας και βρίσκεται επί της οδού πάροδος Εξοχής 4, στην Αγ.Κυριακή στο Ναύπλιο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

6. 244157-38559 Συγκρότηση Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων για Δημοπρασίες εκμίσθωσης ιχθυοτρόφων υδάτων για την περιοχή ευθύνης της ΔΑΟΚ ΠΕ Αργολίδας ΔΑΟΚ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

7. 243572-38428 Λήψη απόφασης επί της ένστασης κατά της απόφασης έκπτωσης του έργου “ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (2017- 2019)” υποέργο “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ε.Ο.7 (από Άργος έως Μύλους)” π/υ 950.000 ευρώ αναδόχου ΚΑΣΤΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

8. 1301 Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Ναυπλιέων και της ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. – ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ για την υλοποίηση του έργου : «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (info kiosk) ΣΤO ΔΗΜΟ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ», 2)Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης. 3)Εξουσιοδότηση του κ.Περιφερειάρχη Πελοποννήσου για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

9. 236676-37221 Μερική τροποποίηση της αριθμ. 3464/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

10. 239131-37643 1)Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης για την υλοποίηση του έργου : « ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΥΚΗΝΩΝ” 2) Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ως άνω Προγραμματικής Σύμβασης 3)Εξουσιοδότηση του κ.Περιφερειάρχη Πελοποννήσου για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ