ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
ΚΑΦΕΣ - ΣΦΟΛΙΑΤΕΣ

Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020

Δ. Γεωργόπουλος: Υπεύθυνος φορέας για το ιστορικό ενδιαφέρον των αρχείων του Παλαιού Τελωνείου Ναυπλίου είναι τα ΓΑΚ

Δ. Γεωργόπουλος: Υπεύθυνος φορέας για το ιστορικό ενδιαφέρον των αρχείων του Παλαιού Τελωνείου Ναυπλίου είναι τα ΓΑΚ
Επιστολή με την οποία ενημερώνει για την διαδικασία που θα έπρεπε να τηρηθεί όσον αφορά τα έγγραφά του παλαιού Τελωνείου Ναυπλίου, μας απέστειλε ο  Ιστορικός-Αρχειονόμος τ. Προϊστάμενος στα Γενικά Αρχεία του Κράτους νομού Αργολίδας, Δημήτρης Γεωργόπουλος.

Ο κύριος Γεωργόπουλος αναφέρει:

"Στο δημοσίευμά σας της 14/10/2020 με τον τίτλο «"Άνευ ιστορικής αξίας έγγραφα" στο αρχείο του παλαιού Τελωνείου Ναυπλίου» αναφέρεται από τις τελωνειακές αρχές ότι «είχε γίνει και επανέλεγχος λίγο καιρό μετά την μεταστέγαση (του τελωνείου) σε αυτά τα αρχεία και βρέθηκε ότι δεν υφίσταται καμία σημαντικότητα και ήταν άνευ ιστορικής αξίας.».

Σύμφωνα με τις διατάξεις των π.δ. 162/1979 και 276/2000 οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, όπου υπάγονται τα Τελωνεία, το πρώτο τρίμηνο του έτους υποχρεούνται να προβαίνουν σε εκκαθάριση του αρχείου τους του προηγούμενου έτους. Ύστερα από την εκκαθάριση των αρχείων από την Υπηρεσία , καλούνται με έγγραφο «επί αποδείξει» τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.), προκειμένου να επιλέξουν εντός τακτής προθεσμίας, όχι μικρότερης των εννέα (9) μηνών για τις υπηρεσίες του Νομού Αττικής και του ενός (1) έτους για τις υπηρεσίες των λοιπών νομών, από το προς καταστροφή υλικό, τα τυχόν ιστορικού ενδιαφέροντος έγγραφα. Μάλιστα, η σχετική αλληλογραφία φυλάσσεται σε ιδιαίτερο φάκελο στο αρχείο της Υπηρεσίας και διατηρείται στο διηνεκές.

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι ο μόνος υπεύθυνος φορέας για να κρίνει το κατά πόσο κάποιο αρχειακό υλικό παρουσιάζει ιστορικό ενδιαφέρον ή όχι είναι τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, τα οποία στελεχώνονται από αρχειονόμους και άλλο ειδικευμένο προσωπικό.

Προφανώς, αυτή η διαδικασία δεν τηρήθηκε από το Τελωνείο Ναυπλίου. Είναι ευθύνη των αρμοδίων να κρίνουν τυχόν παραλείψεις.

Επιπλέον, να σημειώσουμε ότι η Υπηρεσία των ΓΑΚ Αργολίδας είχε έρθει σε έγγραφη επικοινωνία το 1994 με το Τελωνείο Ναυπλίου στο πλαίσιο της «επισήμανσης και χαρτογράφησης ενεργών, ημιενεργών και ανενεργών αρχείων» των Δημοσίων Υπηρεσιών του νομού Αργολίδας και γνώριζε ότι το Τελωνείο Ναυπλίου διαθέτει αρχείο από το 1965.

Ας έρθουμε στην ουσία της υπόθεσης: αυτό το αρχειακό υλικό το οποίο κατά τους τελωνιακούς υπαλλήλους είναι «άνευ ιστορικής αξίας» αυτή τη στιγμή πού βρίσκεται; Μπορεί να εντοπιστεί, προκειμένου να κριθεί η ιστορική του αξία από τους αρμόδιους;

Με την πρέπουσα τιμή

Δ.Χ.Γεωργόπουλος
Ιστορικός-Αρχειονόμος
τ. Προϊστάμενος στα ΓΑΚ νομού Αργολίδας."
ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ