Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2020

Εισηγήθηκε θετικά ο "Φορέας Διαχείρισης Πάρνωνα" για την αποκατάσταση και επανάχρηση του παλαιού τελωνείου Ναυπλίου

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 11:56:00 π.μ. | |
Εισηγήθηκε θετικά ο Φορέας Διαχείρισης Πάρνωνα για την αποκατάσταση και επανάχρηση του παλαιού τελωνείου Ναυπλίου
Ο Φορέας Διαχείρισης Πάρνωνα & Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας εισηγήθηκε θετικά για την υλοποίηση του έργου αποκατάστασης του παλαιού τελωνείου Ναυπλίου και επανάχρηση του ως χώρου εκθέσεων και πολλαπλών πολιτιστικών λειτουργιών.

Το εν λόγω έργο βρίσκεται εντός περιοχής Natura 2000 με κωδικό GR 2510003 «ΕΖΔ-Ακροναυπλία και Παλαμήδι» και δεν κατατάσσεται σύμφωνα με τη συνολική δόμηση του έργου, καθώς η συνολική δόμηση του με την προσθήκη εσωτερικού χώρου μέχρι συνολικού εμβαδού 789,58 τ.μ., σύμφωνα με τους όρους δόμησης, είναι μικρότερη των 1.500τ.μ.

Για περιοχές που είναι ενταγμένες στο «Ευρωπαϊκό Δίκτυο Natura 2000» ισχύουν οι απαγορεύσεις και περιορισμοί του Άρθρου 9 «Ρυθμίσεις για την προστασία και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000» του Ν. 3937/2011 περί «Διατήρησης της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις», βάσει των οποίων στην παρ. 2α :

«Στις περιοχές που βρίσκονται εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεως ή εκτός ορίων οικισμών νομίμως προϋφιστάμενων του 1923 ή εκτός ορίων οικισμών με πληθυσμό μέχρι 2000 κατοίκους και εμπίπτουν σε ΕΖΔ ή ΖΕΠ, το ελάχιστο όριο αρτιότητας και κατάτμησης των γηπέδων ορίζεται σε 10000 τμ, εφαρμοζόμενης κατά τα λοιπά, όπως ισχύει της παρ.1 του Αρθρ 1 του ΠΔ/24-5-85 (ΦΕΚ-270/Δ/85). Κατ’ εξαίρεση, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα κατά παρέκκλιση, γήπεδα έκτασης τουλάχιστον 4000 τμ τα οποία, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα, σύμφωνα με τις οικείες πολεοδομικές διατάξεις».
ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ