Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2020

RASFF: Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης για υπολείμματα φυτοφαρμάκων σε Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 5:45:00 μ.μ. | | |
RASFF: Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης για υπολείμματα φυτοφαρμάκων σε Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές
To σύστημα RASFF (Rapid system for food and feed- Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης για υπολείμματα φυτοφαρμάκων σε Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές) έχει δημιουργηθεί από την αντίστοιχη υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σκοπός του συστήματος είναι η άμεση πληροφόρηση των κεντρικών υπηρεσιών στις πρωτεύουσες των 27 χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για προβλήματα που προκύπτουν για θέματα αυτά.

Έτσι, σε κάθε μηνιαία ενημέρωση μπορεί να πληροφορεί κάθε ενδιαφερόμενος/η στη διακίνηση των γεωργικών προιόντων τα προβλήματα που προκύπτουν από πλευράς υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων.

Το σύστημα αυτό προέκυψε από την ανάγκη των αρμόδιων αρχών ελέγχου των τροφίμων και των ζωοτροφών στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορούν να ανταλλάσουν πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα αντιμετώπισης σημαντικών κινδύνων στον συγκεκριμένο τομέα. Το σύστημα RASFF βοηθάει τα κράτη μέλη να δράσουν πιο άμεσα και οργανωμένα απέναντι σε έναν κίνδυνο για την δημόσια υγεία που προέρχεται από τροφές ή ζωοτροφές. Κάθε κράτος μέλος οφείλει να χρησιμοποιεί το σύστημα RASFF στις εξής περιπτώσεις: 

Κατά την λήψη μέτρων άμεσου χαρακτήρα για την απαγόρευση εμπορίας κάποιου τροφίμου ή ζωοτροφής πριν αυτό φτάσει στην αγορά ή την απόσυρση/ανάκληση αυτού από την αγορά

Κατά την σύσταση ή συμφωνία ειδικών που στοχεύει στην υποχρεωτική ή προαιρετική αποτροπή ή μείωση της εμπορίας/χρήσης συγκεκριμένου τροφίμου ή ζωοτροφής που σχετίζεται με συγκεκριμένο κίνδυνο, για τον οποίο δεν απαιτούνται άμεσα μέτρα για την αντιμετώπισή του

Κατά την απόρριψη, για λόγους σχετικούς με άμεσο ή έμμεσο κίνδυνο της δημόσιας υγείας, παρτίδας/κοντέινερ/φορτίου τροφίμων ή ζωοτροφών σε οποιαδήποτε τελωνειακό σημείο ελέγχου που αποτελεί πύλη εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Για την Ελλάδα υπεύθυνος για την κοινοποίηση τέτοιων ειδοποιήσεων στο σύστημα RASFF είναι ο ΕΦΕΤ.

Το σύστημα βασίζεται σε δυο βασικά είδη κοινοποιήσεων: ειδοποιήσεις που αφορούν την αγορά (market notifications) και τις απορρίψεις στα σύνορα (border rejection). Τα market notifications αφορούν προϊόντα που βρίσκονται στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τα οποία έχει αναφερθεί κάποιος κίνδυνος για την δημόσια υγεία. Τα προϊόντα που σχετίζονται με κάποιο border rejection δεν εισήλθαν ποτέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επιστράφηκαν στην χώρα προέλευσής τους, καταστράφηκαν ή ανακατευθύνθηκαν. Υπάρχει περαιτέρω διαχωρισμός των ειδοποιήσεων και των απορρίψεων, ανάλογα με τη σοβαρότητα του κινδύνου και τον άμεσο ή όχι χαρακτήρα των μέτρων αντιστάθμισης. Οι αρχικές ειδοποιήσεις μπορούν να απαιτήσουν τον επανέλεγχο της κατάστασης μετά από κάποιο χρονικό διάστημα (follow up).

Πάντως, είναι εντυπωσιακή η περίπτωση του εντοπισμού φυτοφαρμάκων σε γεωργικά προϊόντα όπως στο πράσινο τσάι αλλά και στις πιπεριές τσίλι, προϊόντα προερχόμενα από τρίτες χώρες. Ακόμη ποιο εντυπωσιακή είναι η περίπτωση εντοπισμού γεωργικών φαρμάκων κυρίως εντομοκτόνων στα ψάρια Pagasious με προέλευση το Βιετνάμ.

Ακομη, το γεγονός του εντοπισμού γεωργικών φαρμάκων που έχουν αποσυρθεί από χώρες της Ε.Ε σημαίνει ότι στις χώρες αυτές δεν έχει συμβεί κάτι αντίστοιχο.

Με αυτά τα δεδομένα κρίνουμε σκόπιμο να κοινοποιήσουμε τον διαδικτυακό τόπο (Link) όπου κάθε ενδιαφερόμενος/η μπορεί να ενημερωθεί κάθε μήνα σε ποιά προϊόντα εντοπίζονται υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων. https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal/?event=notificationsList&StartRow=1

Με εντολή Περιφερειάρχη
Παναγιώτη Νίκα

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας
Δημήτριος Δήμου
Γεωπόνος

«Υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων στο σύστημα RASFF – Οκτώβριος 2019» 

Στο πλαίσιο των ελέγχων υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων που πραγματοποιούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, σας διαβιβάζουμε για ενημέρωσή σας κατάλογο με τα παρακάτω RASFF (rapid alert system for food and feed) που εκδόθηκαν τον μήνα Οκτώβριο 2019, σχετικά με υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων: 

1) 2019.3825 αφορά κατεψυγμένα βιολογικά βατόμουρα, με μη εγκεκριμένη δραστική N,N-diethylmeta-toluamide (DEET) από Λετονία προς τη Λιθουανία, που έγινε για information for follow-up (18/09/2019-31/10/2019). Το προϊόν διανεμήθηκε στις Εσθονία, Γερμανία, Λετονία, Λιθουανία και Σουηδία. 

2) 2019.3787 αφορά πορτοκάλια, με υπολείμματα chlorpyrifos από άγνωστη χώρα προέλευσης μέσω Ολλανδίας προς τη Δανία, που έγινε για information for attention (12/09/2019-29/10/2019). Ακολούθησε follow-up από την Ολλανδία στις 30/10/2019 για τα μέτρα που ελήφθησαν. Το προϊόν διανεμήθηκε στις Δανία και Γερμανία. 

3) 2019.3786 αφορά πιπεριές, με υπολείμματα lambda-cyhalothrin από την Τουρκία προς τη Βουλγαρία, που έγινε για border rejection (27/10/2019-29/10/2019). 

4) 2019.3765 αφορά κατεψυγμένα φιλέτα pangasius με προσθήκη νερού, με υπολείμματα chlorate από το Βιετνάμ μέσω Ολλανδίας προς τη Γερμανία, που έγινε για alert (15/08/2019-28/10/2019). Ακολούθησαν follow-ups από την Ολλανδία στις 04/11/2019 για τα αποτελέσματα των ερευνών και την Αυστρία στις 07/11/2019 για τα αποτελέσματα των ερευνών. Το προϊόν διανεμήθηκε στις Αυστρία, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία και Γερμανία.  

5) 2019.3766 αφορά κατεψυγμένα φιλέτα pangasius με προσθήκη νερού, με υπολείμματα chlorate από το Βιετνάμ προς τη Γερμανία, που έγινε για alert (14/10/2019-28/10/2019). Το προϊόν διανεμήθηκε στις Γερμανία και Ιταλία. 

6) 2019.3755 αφορά μπανάνες, με υπολείμματα chlorpyrifos από την Κόστα Ρίκα μέσω Γερμανίας προς τη Δανία, που έγινε για information for attention (12/09/2019-25/10/2019). Ακολούθησαν follow-ups από τη Δανία στις 29/10/2019 διορθωτικό για τη χώρα προέλευσης του φορτίου και στις 31/10/2019 με πρόσθετες πληροφορίες και από τη Γερμανία στις 06/11/2019 με πρόσθετες πληροφορίες. Το προϊόν διανεμήθηκε στη Δανία. 

7) 2019.3724 αφορά κατεψυγμένα φιλέτα pangasius, με υπολείμματα chlorate από το Βιετνάμ προς τη Γερμανία μέσω Ολλανδίας, που έγινε για information for attention (19/07/2019-25/10/2019). Ακολούθησε follow-up από τη Γερμανία στις 31/10/2019 με συνοδευτικά έγγραφα. Το προϊόν διανεμήθηκε στη Γερμανία. 

8) 2019.3735 αφορά κατεψυγμένα φιλέτα pangasius με προσθήκη νερού, με μη εγκεκριμένη δραστική chlorate από το Βιετνάμ προς τη Γερμανία, που έγινε για alert (06/08/2019-25/10/2019). Ακολούθησαν follow-ups από τη Γερμανία στις 25/10/2019 για τα αποτελέσματα των ερευνών και τα μέτρα που ελήφθησαν και την Αυστρία στις 30/10/2019 για τα αποτελέσματα των ερευνών και τα μέτρα που ελήφθησαν. Το προϊόν διανεμήθηκε στις Αυστρία, Γερμανία και Ιταλία. 

9) 2019.3747 αφορά φασόλια, με υπολείμματα chlorpyrifos, malathion, pirimiphos-methyl και lambda-cyhalothrin από το Καμερούν προς το Βέλγιο, που έγινε για information for attention (15/10/2019-25/10/2019). Το προϊόν διανεμήθηκε στο Βέλγιο. 

10) 2019.3744 αφορά πιπεριές, με υπολείμματα chlorpyrifos από την Τουρκία προς τη Βουλγαρία, που έγινε για border rejection (24/10/2019-25/10/2019). 

11) 2019.3703 αφορά κατεψυγμένα φιλέτα pangasius με προσθήκη νερού, με υπολείμματα chlorate από το Βιετνάμ προς τη Γερμανία, που έγινε για alert (06/08/2019-24/10/2019). Ακολούθησε follow-up από την Αυστρία στις 30/10/2019 για τα αποτελέσματα των ερευνών και τα μέτρα που ελήφθησαν Το προϊόν διανεμήθηκε στις Αυστρία και Γερμανία. 

12) 2019.3720 αφορά πιπεριές, με υπολείμματα acetamiprid από την Τουρκία προς τη Βουλγαρία, που έγινε για border rejection (20/10/2019-24/10/2019). 

13) 2019.3690 αφορά πιπεριές, με υπολείμματα acetamiprid από την Τουρκία προς τη Βουλγαρία, που έγινε για border rejection (13/10/2019-23/10/2019). 

14) 2019.3686 αφορά πιπεριές, με υπολείμματα chlorpyrifos από την Αλβανία προς την Ελλάδα, που έγινε για information for attention (25/09/2019-23/10/2019). Το προϊόν διανεμήθηκε στην Ελλάδα. 

15) 2019.3673 αφορά πιπεριές, με υπολείμματα chlorpyrifos από την Τουρκία προς τη Βουλγαρία, που έγινε για border rejection (20/10/2019-22/10/2019). 

16) 2019.3663 αφορά φρέσκο σπανάκι, με υπολείμματα dimethoate και με μη εγκεκριμένη δραστική omethoate από το Βέλγιο προς το Βέλγιο, που έγινε για alert (11/10/2019-22/10/2019). Ακολούθησαν follow-ups από το Βέλγιο στις 23/10/2019 με πρόσθετες πληροφορίες και από το Λουξεμβούργο στις 25/10/2019 για τα μέτρα που ελήφθησαν. Το προϊόν διανεμήθηκε στις Βέλγιο, Γερμανία, Λουξεμβούργο και Ολλανδία. 

17) 2019.3659 αφορά κουνουπίδια, με υπολείμματα methomyl από την Πολωνία προς την Τσεχία, που έγινε για information for follow-up (10/09/2019-22/10/2019). Το προϊόν διανεμήθηκε στην Τσεχία. 

18) 2019.3648 αφορά μανταρίνια, με υπολείμματα chlorpyrifos από το Περού μέσω Ολλανδίας προς τη Δανία, που έγινε για information for attention (12/09/2019-21/10/2019). Ακολούθησε follow-up από την Ολλανδία στις 23/10/2019 για τα αποτελέσματα των ερευνών. Το προϊόν διανεμήθηκε στη Δανία. 

19) 2019.3652 αφορά κατεψυγμένα φιλέτα pangasius, με μη εγκεκριμένη δραστική chlorate από το Βιετνάμ μέσω Ολλανδίας προς τη Γερμανία, που έγινε για alert (25/07/2019-21/10/2019). Το προϊόν διανεμήθηκε στη Γερμανία. 

20) 2019.3647 αφορά πιπεριές, με υπολείμματα acetamiprid από την Τουρκία προς τη Βουλγαρία, που έγινε για border rejection (10/10/2019-21/10/2019). 

21) 2019.3612 αφορά κινέζικα φασολάκια, με μη εγκεκριμένη δραστική triazophos από το Λάος προς τη Νορβηγία, που έγινε για information for attention (07/10/2019-17/10/2019). Το προϊόν διανεμήθηκε στη Νορβηγία. 

22) 2019.3617 αφορά κατεψυγμένα φιλέτα pangasius με προσθήκη νερού, με υπολείμματα chlorate από το Βιετνάμ προς τη Γερμανία, που έγινε για information for attention (29/07/2019- 17/10/2019). Το προϊόν διανεμήθηκε στη Γερμανία. 

23) 2019.3595 αφορά φλούδα πορτοκαλιού, με υπολείμματα chlorpyrifos από άγνωστη χώρα προέλευσης μέσω Σουηδίας προς τη Δανία, που έγινε για information for follow-up (05/09/2019- 15/10/2019). Το προϊόν διανεμήθηκε στη Δανία. 

24) 2019.3591 αφορά πιπεριές, με υπολείμματα fenvalerate από την Τουρκία προς τη Βουλγαρία, που έγινε για border rejection (11/10/2019-15/10/2019). 

25) 2019.3551 αφορά ρύζι μπασμάτι, με υπολείμματα thiamethoxam και με μη εγκεκριμένη δραστική tricyclazole από την Ινδία προς το Βέλγιο, που έγινε για border rejection (20/10/2019-11/10/2019). 

26) 2019.3544 αφορά πράσινα μήλα, με μη εγκεκριμένη δραστική iprodione από την Ισπανία προς την Ισπανία, που έγινε για information for attention (10/09/2019-10/10/2019). Το προϊόν διανεμήθηκε στις Ισπανία και Σενεγάλη. 

27) 2019.3526 αφορά πιπεριές, με υπολείμματα chlorpyrifos από την Αλβανία προς την Ελλάδα, που έγινε για information for attention (24/09/2019-09/10/2019). Ακολούθησε follow-up από την Αλβανία στις 22/10/2019. Το προϊόν διανεμήθηκε στην Ελλάδα. 

28) 2019.3525 αφορά κολοκυθάκια, με υπολείμματα chlorpyrifos από την Αλβανία προς την Ελλάδα, που έγινε για information for attention (26/09/2019-09/10/2019). Ακολούθησαν followups από την Ελλάδα στις 18/10/2019 για τα μέτρα που ελήφθησαν και από την Αλβανία στις 21/10/2019. Το προϊόν διανεμήθηκε στην Ελλάδα. 

29) 2019.3489 αφορά ζωντανά σαλιγκάρια (Otala lactea), με υπολείμματα chlorpyrifos από το Μαρόκο προς την Ισπανία, που έγινε για border rejection (13/09/2019-04/10/2019). 

30) 2019.3471 αφορά ρύζι μπασμάτι, με υπολείμματα thiamethoxam και με μη εγκεκριμένη δραστική tricyclazole από την Ινδία προς το Βέλγιο, που έγινε για border rejection (02/09/2019-03/10/2019). 

31) 2019.3448 αφορά κολοκυθάκια, με απαγορευμένη ουσία heptachlor από το Βέλγιο προς το Βέλγιο, που έγινε για alert (24/09/2019-01/10/2019). Ακολούθησαν follow-up από το Βέλγιο στις 02/10/2019 με τα αποτελέσματα των ερευνών, την Ολλανδία στις 08/10/2019 (2) με πρόσθετες πληροφορίες και τη Γερμανία στις 08/10/2019 για τα αποτελέσματα των ερευνών και τα μέτρα που ελήφθησαν και στις 09/10/2019 για τα αποτελέσματα των ερευνών. Το προϊόν διανεμήθηκε στις Γερμανία και Ολλανδία. 

32) 2019.3445 αφορά πατάτες, με υπολείμματα chlorpyrifos από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη προς την Κροατία, που έγινε για border rejection (17/09/2019-01/10/2019). 

33) 2019.3441 αφορά πορτοκάλια, με μη εγκεκριμένη δραστική fenthion από την Ουρουγουάη προς την Ιταλία, που έγινε για border rejection (16/09/2019-01/10/2019). Τα RASFF 2019.3448 και 2019.3663 αφορούν αποκλειστικά το Βέλγιο, αλλά έγιναν επειδή το προϊόν διανεμήθηκε και σε άλλες χώρες εκτός του Βελγίου. Σημειώνεται ότι από τις δύο ημερομηνίες που αναφέρονται σε κάθε RASFF, η πρώτη αφορά την ημερομηνία δειγματοληψίας και η δεύτερη την ημερομηνία ανακοίνωσης του RASFF. 

Περισσότερες πληροφορίες για τα RASFF είναι διαθέσιμα στο RASFF Portal στην ιστοσελίδα: https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal/?event=notificationsList&StartRow=1 


ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ