ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2020

Τι απάντησε το Υπουργείο στον Σύλλογο Γεωπόνων Αργολίδας για τα πιστοποιητικά χρήσης γεωργικών φαρμάκων

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 9:55:00 π.μ. |
Τι απάντησε το Υπουργείο στον Σύλλογο Γεωπόνων Αργολίδας για τα πιστοποιητικά χρήσης γεωργικών φαρμάκων
Απάντησε έλαβε ο Συλλογος Γεωπόνων Ελευθέρων Επαγγελματιών Αργολίδας & Όμορων Νομών στην επιστολή που είχε αποστείλει στον Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σχετικά με την διαδικασία του Πιστοποιητικού Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων. 


Η απάντηση του Υπουργείου αναφέρει:

ΘΕΜΑ: «Πιστοποιητικό Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων» Σχετ.: 

1) Το υπ’αριθμ. 12882/331410/26-11-2020 έγγραφο του Συλλόγου Γεωπόνων Ελευθέρων Επαγγελματιών Αργολίδας & Όμορων Νομών

Αναφορικά με τα θέματα που θίγετε στο σχετικό (1) και αφορούν τα πιστοποιητικά γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων σας γνωστοποιούμε τα κάτωθι: 

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 9269/246316/21-09-2020 (Β’ 4032) τροποποιεί την διάρκεια ισχύος των εν ισχύ πιστοποιητικών στα επτά έτη. Αυτό συνεπάγεται ότι όσα πιστοποιητικά είναι ενεργά, δηλαδή 

α) είτε δεν έχει λήξει η διάρκειά τους την 21/9/2020, 

β) είτε οι κάτοχοί τους έχουν προβεί στην ανανέωση τους όπως προέβλεπε η προηγούμενη Κοινή Υπουργική Απόφαση 8197/90920/01-08-2013, η διάρκειά τους ανέρχεται πλέον στα επτά (7) έτη. 

Ως εκ τούτου συμπεριλαμβάνονται όλοι οι επαγγελματίες χρήστες που έχουν εν ισχύ τα πιστοποιητικά τους. 

Αναφορικά με την διαδικασία και την μέθοδο απόκτησης, ήταν οι σημαντικοί λόγοι οι οποίοι και συνέβαλαν για την αύξηση ισχύος των πιστοποιητικών και η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής έχει εισηγηθεί την ανάγκη για τροποποιήσεις στο σύστημα απόκτησης των εν λόγω πιστοποιητικών οι οποίες και βρίσκονται στο στάδιο της επεξεργασίας. 

Το αίτημα σας που αφορά την κατάργηση της υποχρέωσης της ανανέωσης των πιστοποιητικών ορθολογικής χρήσης προσκρούει στην ενωσιακή Οδηγία ΕΕ 128/2009 όπου και προβλέπετε τα συστήματα χορήγησης πιστοποιητικού να περιλαμβάνουν τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες για τη χορήγηση, την ανανέωση και την ανάκλησή τους. 

Η εν λόγω οδηγία έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο στην παράγραφο 2 του άρθρου 19 του Ν. 4036/2012 (Α΄8), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Επιπροσθέτως σας ενημερώνουμε ότι η χώρα μας δέχεται διαρκείς ενωσιακούς ελέγχους για την εφαρμογή της ανωτέρω Οδηγίας. 

Ολοκληρώνοντας θεωρούμε σημαντικό στοιχείο κάθε κανονιστικής πρωτοβουλίας την διαβούλευση, όπως συνέβη άλλωστε και με την έκδοση της Κ.Υ.Α. 9269/246316/21-09-2020 (Β’ 4032), όπου η ανωτέρω απόφαση αναρτήθηκε για δημόσια διαβούλευση για τέσσερις εβδομάδες συνολικά. 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 
Δρ. Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ


Στην απαντητική επιστολή του Υπουργείου ο Σύλλογος Γεωπόνων Ελευθέρων Επαγγελματιών Αργολίδας αναφέρει:

ΘΕΜΑ: «Πιστοποιητικό Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης των Γεωργικών Φαρμάκων»

Σχετικά με την απάντηση (Αρ. Πρωτ. 12882/331410, 04/12/2020) που μας αποστείλατε, εκτιμάμε θετικά την άμεση ανταπόκρισή σας. Θεωρούμε, ωστόσο, πως η απόφαση για επιμήκυνση ισχύος των πιστοποιητικών από τα πέντε στα επτά έτη θα έπρεπε να αφορά όλα τα πιστοποιητικά που εκδόθηκαν από τις 30/04/2015, δηλαδή από την έναρξη της διαδικασίας, αλλιώς είναι βέβαιη η σύγχυση και τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν και στη συνταγογράφηση. 

Επίσης, είναι θετική η αναφορά σας στην ανάγκη για τροποποιήσεις στο σύστημα απόκτησης των πιστοποιητικών, τις οποίες και επεξεργάζεστε, και προσδοκούμε αυτές οι αλλαγές να είναι στην κατεύθυνση όσων θέσαμε στην επιστολή μας. Βέβαια, οφείλουμε να πούμε ότι δεν μας γεννά αισιοδοξία η διαχρονική υποβάθμιση των δομών και λειτουργιών των δημοσίων υπηρεσιών παροχής εκπαίδευσης (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ) που θα έπρεπε να παίξουν τον κεντρικό ρόλο στις διαδικασίες εκπαίδευσης και κατάρτισης των αγροτών. 

Όσον αφορά στο αίτημά μας να μην χρειάζονται ανανέωση τα πιστοποιητικά ή τουλάχιστον να έχουν πολύ μεγαλύτερη διάρκεια ισχύος, επιμένουμε πως η κοινή λογική, ακόμη και το «πνεύμα» του άρθρου 5 της ενωσιακής Οδηγίας 128/2009, αυτό επιβάλλουν. 

Αν στόχος της κατάρτισης είναι η «απόδειξη επαρκούς γνώσης των θεμάτων του παραρτήματος Ι» όπως προβλέπεται και από την κοινοτική οδηγία, τότε αυτό επιτυγχάνεται με το πιστοποιητικό  που ήδη έχουν -ύστερα από εξετάσεις- λάβει οι επαγγελματίες χρήστες και είναι ακατανόητη η ανάγκη συχνής ανανέωσής του. 

Αυτή θα δικαιολογείτο μόνο εάν διαπιστωνόταν κάποια ουσιώδης εξέλιξη/τροποποίηση στα θέματα του Παραρτήματος Ι, όπως αυτά εξειδικεύτηκαν στην επικαιροποιημένη βάση δεδομένων με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (Αρ. Πρωτ. 7325/85357, 31-07-2015), και στα οποία εξετάστηκαν οι επαγγελματίες χρήστες. 

Όμως, κάτι τέτοιο δεν είναι πιθανό ή συχνό με βάση την θεματολογία του Παραρτήματος I, που κατά βάση αφορά κάποιες βασικές γνώσεις για την ασφαλή για τον άνθρωπο και για το περιβάλλον χρήση των ΦΠΠ. Εάν είναι έτσι, τότε θα έπρεπε να βρεθεί κάποιος τρόπος ώστε είτε να διευρυνθεί περαιτέρω η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών είτε, εάν ακόμα και αυτό προσκρούει σε παραλογισμούς των ενωσιακών ελέγχων, να επιλεχθεί μια πολύ πιο ευέλικτη, απλή και μη κοστοβόρα για τους παραγωγούς διαδικασία ανανέωσής τους. 

Να επισημάνουμε, τέλος, ότι ως υπεύθυνοι επιστήμονες και οι άμεσα εμπλεκόμενοι στην πώληση των γεωργικών φαρμάκων προς τους επαγγελματίες χρήστες, θεωρούμε αυτονόητο το χρέος μας να παρέχουμε προς τους χρήστες φυτοπροστατευτικών προϊόντων τις απαραίτητες συμβουλές για την ασφάλεια της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.

 Αναμένουμε τις πρωτοβουλίες σας, όπως τις προαναγγείλατε στην απάντησή σας, και είμαστε διαθέσιμοι για κάθε θετική συμβολή.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ & ΟΜΟΡΩΝ ΝΟΜΩΝ 
ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ