ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2020

Οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογιτικά για την εισαγωγή στα τμήματα μετεκπαίδευσης στην Τουριστική Σχολή Άργους

Οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογιτικά για την εισαγωγή στα τμήματα μετεκπαίδευσης στην τουριστική Σχολή Άργους
Αναρτήθηκε από χτες από το Υπ Τουρισμού η προκήρυξη εισαγωγής μετεκπαίδευσης για τα μαθήματα των εργαζομένων και ανέργων στον κλάδο του τουρισμού. 

Τα βασικότερα σημεία της προκήρυξης συνοπτικά είναι: 

-Οι ειδικότητες με τις κατηγορίες των κλάδων που μπορούν να κάνουν αίτηση στα τμήματα μετεκπαίδευσης της Τουριστικής Σχολής Άργους είναι για τον Επισιτισμό: Εστίαρχος (Maitre), Υπομαίτρ (Sous-Maitre), Αρχισερβιτόρος (Captain ),Σερβιτόρος Τραπεζαρίας-Σαλονιού ή Ορόφων (θαλαμηπόλος), Σερβιτόρος – Σερβιτόρος Bar, Βοηθός Σερβιτόρου, Ταμίας – Ελεγκτής (Ταμπλίστας), Μπάρμαν και Βοηθός Μπάρμαν και για την Οροφοκομία: Προϊστάμενος/η Υπνοδωματίων και κοινόχρηστων χώρων, Προϊστάμενος/η - Λινοθήκης και πλυντηρίου, Καμαριέρα Οροφοκόμος (Βαλές). 

-ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ: 

1).Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει κατά την τελευταία τριετία, υπολογιζόμενη από την ημερομηνία έναρξης της υποβολής των αιτήσεων, εκατόν πενήντα (150) ημερομίσθια συνολικά (ανεξάρτητα από το σε ποιο από τα τρία (3) έτη έχουν πραγματοποιηθεί). 

2).Να είναι, κατ’ ελάχιστο, κάτοχοι απολυτηρίου υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ήτοι Δημοτικού Σχολείου για όσους αποφοίτησαν μέχρι το 1980 ή Γ’ Γυμνασίου για όσους αποφοίτησαν από το 1981 και εφεξής, σύμφωνα με το π.δ. 739/1980 (A’ 184) 

3).Να είναι ηλικίας έως 55 ετών. 

- Ηλεκτρονική αίτηση. Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν μία (1) ειδικότητα μετεκπαίδευσης και μέχρι δύο (2) πόλεις προτίμησης για την παρακολούθηση του προγράμματος της ειδικότητας που τους ενδιαφέρει. 

-Η ηλεκτρονική αίτηση θα καταχωρηθεί κατόπιν οδηγιών μέσα από την ιστοσελίδα www.mintour.edu.gr που θα είναι διαθέσιμη από τις 7/01/2021- 15/01/2021 για τον σκοπό αυτό. Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων οι επιτυχόντες θα προσέλθουν για εγγραφή στο εκπαιδευτήριο στο Αργος προσκομίζοντας για έλεγχο όλα τα δικαιολογητικά που έχουν καταχωρήσει στην ηλεκτρονική αίτησή τους. Στην παραπάνω ιστοσελίδα του Υπουργείου έχει αναρτηθεί και η προκήρυξη εισαγωγής με όλες τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. 

-Γενικά Δικαιολογητικά: 

Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας & Ευκρινές φωτοαντίγραφο απολυτηρίου υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 

Ευκρινή φωτοαντίγραφα των βιβλιαρίων ενσήμων ή του Λογαριασμού Ασφαλισμένου του πρώην Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. . 

Αναγγελία πρόσληψης στον Ο.Α.Ε.Δ. ή σύμβαση εργασίας του π.δ. 156/1994 (A’ 104) ή Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) στην οποία δηλώνεται επακριβώς το είδος και ο χρόνος της εμπειρίας. 

Εάν ο υποψήφιος είναι άνεργος, υποβάλλεται πρόσφατη βεβαίωση χρόνου ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. -Δικαιολογητικά κατά περίπτωση. 

Υποψήφιοι που επιθυμούν την απαλλαγή τους από τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας ώστε να μην παρακολουθούν το μάθημα Αγγλικών πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό τουλάχιστον καλής γνώσης (επιπέδου Β2) της αγγλικής γλώσσας για τις ειδικότητες Υπηρεσία Υποδοχής, Επισιτισμός και Οροφοκομίας. 

Για την πιστοποίηση του επιπέδου γνώσης της ξένης γλώσσας, απαιτείται ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου και επίσημη μετάφραση αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αντλούν οι ενδιαφερόμενοι και στα τηλέφωνα της σχολής στο Αργος ( 2751020115, 275020127). 

ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ - Δ/ΝΤΗΣ.
ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ