ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2021

Η ΕΛΜΕ Αργολίδας στηρίζει την επιστολή των Εσπερινών Λυκείων για το νομοσχέδιο της Παιδείας

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 4:05:00 μ.μ. | | | |
Η ΕΛΜΕ Αργολίδας στηρίζει την επιστολή των Εσπερινών Λυκείων για το νομοσχέδιο της Παιδείας
Στο πλαίσιο της επερχόμενης συζήτησης στη Βουλή του σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της Ακαδημαϊκής Ελευθερίας, αναβάθμιση του Ακαδημαϊκού Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» θα θέλαμε να επισημάνουμε τους απαγορευτικούς φραγμούς που θέτει το παραπάνω νομοσχέδιο για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των εργαζόμενων μαθητών, ανήλικων και ενήλικων, οι οποίοι φοιτούν στα εσπερινά λύκεια (σύμφωνα με το Ν.4547/18 άρθρο 105, ΦΕΚ 102, τ.Α στα εσπερινά λύκεια φοιτούν εργαζόμενοι ανήλικοι και ενήλικοι μαθητές)

Έως σήμερα, η Πολιτεία λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα της κατάστασης των μαθητών αυτών είχε θεσπίσει ευνοϊκές διατάξεις προκειμένου να διευκολύνει την πρόσβασή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σύμφωνα με αυτές, οι μαθητές των εσπερινών λυκείων διαγωνίζονταν μεταξύ τους για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και σε κάθε σχολή εισαγόταν και ένα μικρό ποσοστό μαθητών των εσπερινών λυκείων επιπλέον των εισαγομένων από τα ημερήσια λύκεια. Η πρακτική αυτή είχε ως αποτέλεσμα αρκετοί μαθητές των Εσπερινών Λυκείων - οι οποίοι να επαναλάβουμε φοιτούσαν στο σχολείο ενώ εργάζονταν- να εισάγονται στα ΑΕΙ (και στα ΤΕΙ παλαιότερα) και να αποφοιτούν από αυτά. Οι διατάξεις αυτές εφαρμόστηκαν μέχρι και την σχολική χρονιά 2019 – 2020. Στο πνεύμα αυτό μάλιστα, ψηφίστηκε και δημοσιεύθηκε στις 21/12/2020, ο Ν. 4763 (ΦΕΚ 254Α) ο οποίος στο άρθρο 102 προβλέπει ότι «από το σχολικό έτος 2019 – 2020 δικαίωμα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω ειδικών διατάξεων για τα εσπερινά λύκεια έχουν όσοι φοίτησαν τρία πλήρη σχολικά έτη στο τριετές εσπερινό λύκειο κλπ»

Στον προαναφερθέν όμως σχέδιο νόμου, προβλέπεται (άρθρο 2) ότι η ελάχιστη βάση εισαγωγής (ΕΒΕ) στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι κοινή και για τους μαθητές των εσπερινών λυκείων και για τους μαθητές των ημερησίων λυκείων. Η θέσπιση κοινής ΕΒΕ και για τους μαθητές των εσπερινών λυκείων και για τους μαθητές των ημερησίων λυκείων θα αποτελέσει ανυπέρβλητο εμπόδιο στην εισαγωγή των μαθητών των εσπερινών λυκείων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση εξ αιτίας του ότι θα είναι αδύνατον οι μαθητές αυτοί να ανταγωνιστούν επί ίσοις όροις στις πανελλαδικές εξετάσεις τους απόφοιτους των ημερησίων λυκείων -με τους οποίους μάλιστα εξετάζονται ακριβώς στην ίδια ύλη - για τον απλούστατο λόγο ότι λόγω της εργασίας τους δεν έχουν τη δυνατότητα να διαθέσουν τον ίδιο χρόνο με τους μαθητές των ημερησίων λυκείων για μελέτη και ούτε βέβαια να παρακολουθήσουν φροντιστηριακά μαθήματα. Να επισημάνουμε μάλιστα, ότι το ίδιο το προαναφερθέν σχέδιο νόμου που εξισώνει τις απαιτήσεις για την εισαγωγή  των εργαζόμενων μαθητών (μαθητών των εσπερινών λυκείων) με τους μη εργαζόμενους μαθητές (μαθητές ημερησίων λυκείων) στην τριτοβάθμια εκπαίδευση περιλαμβάνει διευκολυντικές διατάξεις για την αποφοίτηση των εργαζόμενων φοιτητών από το Πανεπιστήμιο. Με άλλα λόγια, ενώ αναγνωρίζει την ιδιαιτερότητα της κατάστασης των εργαζομένων φοιτητών και τους διευκολύνει στην ολοκλήρωση των σπουδών τους, παρεμποδίζει την είσοδο των εργαζομένων μαθητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Κατά συνέπεια, λαμβάνοντας υπόψη σας τα παραπάνω και προκειμένου οι μαθητές των εσπερινών λυκείων να μην στερηθούν τη δυνατότητα εισαγωγής τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, θα ήταν σκόπιμο να εξετάσετε τη διαφοροποίηση των όρων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των μαθητών των εσπερινών λυκείων σε σχέση με τους όρους εισαγωγής των μαθητών των ημερησίων λυκείων, διατηρώντας το υπάρχον καθεστώς ή εναλλακτικά θα μπορούσε να οριστεί για τους μαθητές των εσπερινών λυκείων ως ΕΒΕ ένα μειωμένο ποσοστό (πχ το 70%) της ΕΒΕ των μαθητών των ημερησίων λυκείων. 

Η ΕΛΜΕ Αργολίδας στηρίζει την επιστολή Εσπερινών Λυκείων

Το ΔΣ της ΕΛΜΕ Αργολίδας στηρίζει την επιστολή που υπογράφουν τα Εσπερινά Λύκεια και απαιτεί να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι θέσεις τους κατά την ψήφιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

Το Δ.Σ. ζητάει να εξεταστεί η διαφοροποίηση των όρων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των μαθητών των εσπερινών λυκείων σε σχέση με τους όρους εισαγωγής των μαθητών των ημερησίων λυκείων, διατηρώντας το υπάρχον καθεστώς ή  μειωμένο ποσοστό (πχ το 70%) της ΕΒΕ των μαθητών των ημερησίων λυκείων. 

Το ΔΣ της ΕΛΜΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ