Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2021

Με 15 θέματα που αφορούν την Αργολίδα συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 9:18:00 μ.μ. | |
Με 15 θέματα που αφορούν την Αργολίδα συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου
Συνολικά 87 θέματα περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η εν λόγω συνεδρίαση, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη, έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Τρίτη 9 Μαρτίου, στις 10.30 το πρωί.

Τα θέματα της Αργολίδας

 Έγκριση του πρακτικού ελέγχου επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΝΑ ‘‘ΖΟΡΜΠΑ’’, ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ», π/ύ 680.000 € Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6040a8ab8723959546833426 στις 04/03/21 11:32 2. 

Αποδοχή δωρεάς ενός ελαφρά μεταχειρισμένου φωτοτυπικού μηχανήματος μάρκας XEROX WC 5330 V_S στην ΠΕ Αργολίδας. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 Έγκριση 1ης τροποποίησης των μεμονωμένων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2020-2021 (1η για το σχολικό έτος) του προσωρινού αναδόχου – μειοδότη ΣΥΝΠΕ ΑΡΓΟΥΣ, του διαγωνισμού αριθ. 850/2020/21-07- 2020 διακήρυξης, για τους μήνες ΝΟΕΜΒΡΙΟ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2020, στο πλαίσιο της προαίρεσης όπως αυτή προβλέπεται. ΤΜΗΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΥΚΗΝΩΝ», π/ύ 650.000 €. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6040a8ab8723959546833426 στις 04/03/21 11:32 

 Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (2017-2019) ΥΠΟΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠ. ΟΔΟΥ 19Α (Ά ΦΑΣΗ)», π/ύ 1.160.000 € αναδόχου: ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΙΚΕ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, όρων διακήρυξης και συγκρότησης επιτροπών διαγωνισμού για την “ Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιόδεντρων στο πλαίσιο του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς έτους 2021 στον Νομό Αργολίδας, στις ελαιοκομικές περιοχές Κιβερίου, Μύλων και ΤΚ Ασκληπιείου” ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 Ορισμός δικαστικού επιμελητή για την επίδοση δικογράφου (αιτήσεως αναιρέσεως). ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6040a8ab8723959546833426 στις 04/03/21 11:32 

 Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου: “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ” Υποέργο: “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΦΙΧΤΙΩΝ , ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΟΛΟΥ, ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΝΥΦΙΟΥ” εκτιμώμενης αξίας 1.040.000 ευρώ (με ΦΠΑ) Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 526 ΠΔΕ 2017ΕΠ52600004, ανάδοχος: ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΟΣΜΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Έγκριση της με α.π. 49013/25-2- 2021 απόφαση του κ. Περιφερειάρχη ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 Έγκριση 1ης τροποποίησης των πινάκων δρομολογίων (τμ.1,2,3,4 και μεμονωμένα) μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2020-2021 (1η για το σχολικό έτος) του προσωρινού αναδόχου – μειοδότη ΚΤΕΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΕ του διαγωνισμού αριθ. 850/2020/21-7- 2020 διακήρυξης για τους μήνες ΝΟΕΜΒΡΙΟ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2020, στο πλαίσιο της προαίρεσης όπως Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6040a8ab8723959546833426 στις 04/03/21 11:32 αυτή προβλέπεται ΤΜΗΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ , ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 Έγκριση του πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «Συντηρήσεις – Ασφαλτοστρώσεις Οδικού Δικτύου Π.Ε. Αργολίδας» για το υποέργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΟ7 ΤΜΗΜΑ ΑΡΓΟΣ - ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙ » Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 Έγκριση πρακτικού Ε επιτροπής αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Αργολίδας για τα σχολικά έτη 2020- 21, 2021-22, 2022-23. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 Έγκριση 5ης τροποποίησης (2η για το σχολικό έτος), των πινάκων δρομολογίων (τμήματα 1 και 2) μεταφοράς μαθητών της αριθ. 1/1210/2020 σύμβασης του αναδόχου ΚΤΕΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΕ, για τους μήνες ΝΟΕΜΒΡΙΟ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2020, στο πλαίσιο της προαίρεσης όπως αυτή Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6040a8ab8723959546833426 στις 04/03/21 11:32 προβλέπεται. ΤΜΗΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, όρων διακήρυξης & επιτροπών διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες, στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς έτους 2021 στην ΠΕ Αργολίδας» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 Έγκριση πρακτικών (Α & Β) επιτροπής αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμού για τα νέα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Αργολίδας. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ολόκληρη την ημερήσια διάταξη της εν λόγω συνεδρίασης μπορείτε να δείτε εδώ
ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ