Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021

Έως την Δευτέρα 5/04 οι αιτήσεις για την θέση Ορισμένου Χρόνου στην Τουριστική Σχολή στο Άργος

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 11:39:00 π.μ. | |
Κατόπιν σχετικού αιτήματος της υπηρεσίας μας και εγκρίσεως από το ΑΣΕΠ προκηρύχθηκε 1 θέση ορισμένου χρόνου για την Τουριστική σχολή στο Άργος. 

Η θέση αφορά υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού με διάρκεια σύμβασης πέντε (5) μήνες και θα καλύψει τις ανάγκες των τμημάτων μετεκπαίδευσης των πόλεων εποπτείας του εκπαιδευτηρίου μας. 

Το αντικείμενο της θέσης αφορά την οικονομική - γραμματειακή και διαχειριστική υποστήριξη των συμμετεχόντων στα προγράμματα μετεκπαίδευσης του Υπ Τουρισμού/ Τουριστικής σχολής ΙΕΚ Πελ/σου των πόλεων Αργους , Λουτρακίου , Καλαμάτας και Πύργου. Πιο συγκεκριμένα την μισθοδοτική μηνιαία διευθέτηση των συμμετεχόντων μαθητών -τριών , του εκπαιδευτικού προσωπικού καθώς και την διεκπεραίωση των απαραίτητων δαπανών λειτουργίας των τμημάτων μετεκπαίδευσης σε όλες τις πόλεις. 

Στην κεντρική ιστοσελίδα του Υπ Τουρισμού ( www.mintour.edu.gr) έχει αναρτηθεί η σχετική προκήρυξη , αίτηση και τα παραρτήματα όπου οι ενδιαφερόμενοι-νες εφόσον λάβουν γνώση των οδηγιών καταθέτουν την αίτησή τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Τα Τμήματα Μετεκπαίδευσης με κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα του ν. 1077/1980(Α΄ 225) απευθύνονται στον ενεργό πληθυσμό της χώρας, τον απασχολούμενο στον τομέα του τουρισμού και των ανέργων και υλοποιούνται μόνο από το Υπ Τουρισμού με τις πιστοποιημένες – εξειδικευμένες δομές τους όπως την Τουριστική Σχολή ΙΕΚ Πελ/σου στο Αργος.. 

Σκοπός των Τμημάτων Μετεκπαίδευσης είναι ο εμπλουτισμός των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εργαζομένων και των πρόσκαιρα ανέργων εμπειροτεχνών στον τομέα του τουρισμού, η ανάπτυξη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού και η συνολική βελτίωση του επιπέδου των προσφερόμενων υπηρεσιών στον τουριστικό κλάδο. 

Η επιτυχής παρακολούθηση και φοίτηση οδηγεί μετά από εξετάσεις στην απόκτηση του Πιστοποιητικού Μετεκπαίδευσης του Υπ Τουρισμού και της υπαλληλικής ιδιότητας κατοχυρώνοντας επίσης επαγγελματικά δικαιώματα του ν. 1077/1980 και ν. 2112/1920 (Α΄ 67). Για περαιτέρω διευκρινήσεις μπορούν να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι στα τηλ της σχολής ( 2751020115 & 20127) Άργος 

Ο Δ/ντής , Κων/νος Καχριμάνης
ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ