ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

Παρασκευή 2 Απριλίου 2021

Με 23 θέματα συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη το Δημοτικό Συμβούλιο στο Άργος

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 2:37:00 μ.μ. | |

Στις 6 Απριλίου 2021, ημέρα Τρίτη και από ώρα 19:00 έως 20:30 θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους Μυκηνών  η οποία θα διεξαχθεί ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ με τα παρακάτω θέματα:


1. Περί τροποποιήσεως προϋπολογισμού Δήμου Άργους – Μυκηνών οικονομικού έτους 

2021 – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

2. Περί εγκρίσεως της Δ΄ 2020 τριμηνιαίας έκθεσης απολογισμού, σύμφωνα με την παρ. 9 

του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει - εισηγητής ο κ. Γ. 

Αθανασόπουλος.

3. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Άργους – Μυκηνών στο Δίκτυο Πόλεων «ΔΙΚΤΥΟ 

ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» με διακριτικό 

τίτλο «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ», έγκριση καταστατικού, διακήρυξης, ορισμός εκπροσώπων -

εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

4. Περί θεωρήσεως επαγγελματικών αδειών υπαιθρίου εμπορίου – εισηγητής ο κ. Γ. 

Αθανασόπουλος.

5. Περί χορηγήσεως παραγωγικών αδειών πωλητών υπαίθριου εμπορίου λαϊκών αγορών 

– εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος. 

6. Περί προσωρινής εγκρίσεως εισόδου - εξόδου για υπάρχουσα εγκατάσταση με 

δραστηριότητα «ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟ», ιδιοκτησίας της εδρεύουσας στο Άργος Ετερόρρυθμης 

Εταιρείας «ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΠΙΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. “INTRADOOR”», εκτός σχεδίου πόλεως 

Ν. Κίου στη θέση «ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ» του Δήμου Άργους - Μυκηνών και επί Δημοτικής 

οδού – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη. 

7. Περί χορηγήσεως άδειας τομής οδοστρώματος - διέλευση υπογείου δικτύου χαμηλής 

τάσης - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.

8. Περί εγκρίσεως 1ου ΑΠΕ και 1

ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Αποκατάσταση επικίνδυνων 

σαθρών επιχρισμάτων ορόφων 1ου ΕΠΑΛ Άργους» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.

9. Περί εγκρίσεως 1ου ΑΠΕ του έργου: «Οδοποιία Κοινότητας Κεφαλόβρυσου 2020» -

εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.

10. Περί παρατάσεως προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Οδοποιία Δ.Ε. Κουτσοποδίου 2ο

Έργο» εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.

11. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 

«Άμεση αποκατάσταση ζημιών λόγω θεομηνίας στη Δ.Ε. Άργους» - εισηγήτρια η κ. Μ. 

Λαθουράκη.

12. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Οδοποιία Δ.Ε. 

Κουτσοποδίου» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.

13. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή 

τοίχων αντιστήριξης – τσιμεντοστρώσεις στην Τ.Κ. Αχλαδοκάμπου» - εισηγήτρια η κ. Μ. 

Λαθουράκη.

14. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Οδοποιία Δ.Ε. 

Νέας Κιου 2018 - 2019» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.

15. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Άμεση 

αποκατάσταση ζημιών λόγω θεομηνίας στη Δ.Ε. Κουτσοποδίου» - εισηγήτρια η κ. Μ. 

Λαθουράκη.

16. Σήμανση αδιεξόδου στο Άργος - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.

17. Περί υλοτομίας δύο (2) πεύκων στην Κοινότητα Αχλαδοκάμπου – εισηγήτρια η κ. Α. 

Κοτσοβού.

18. Περί υλοτομίας ενός (1) πεύκου στην Κοινότητα Ινάχου – εισηγήτρια η κ. Α. Κοτσοβού.

19. Περί υλοτομίας τριών (3) αποξηραμένων πεύκων και τριών (3) δέντρων (Λεύκες) στην 

Κοινότητα Ήρας – εισηγήτρια η κ. Α. Κοτσοβού.

20. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής των κάτωθι έργων: α)Οδοποιία Δ.Ε. Μυκηνών – 2

ο

έργο, β)Αποκατάσταση Φθορών οδοστρώματος Δ.Ε. Λέρνας, Νέας Κιου, 

Αχλαδοκάμπου, γ)Ανακαίνιση – διαμόρφωση πλατείας Κουτσοποδίου και δ)Κατασκευή 

μονάδας μηχανικής διαλογής στα πλαίσια προσωρινής διαχείρισης αστικών αποβλήτων 

- εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.

21. Περί ανακλήσεως της υπ’ αριθ. 8/2021 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου -

εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.

22. Λήψη απoφάσεως απαλλαγής ή μη καταβολής τροφείων Παιδικών Σταθμών του Δήμου 

Άργους – Μυκηνών στα πλαίσια κοινωνικής πολιτικής λόγω της πανδημίας COVID-19, 

κατά την διάρκεια αναστολής λειτουργίας τους – εισηγήτρια η κ. Μ. Κουργιαλά.

23. Περί επικυρώσεως πρόσθετης σύμβασης εγγραφής νηπίου μέσω της δράσης 

«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2020 – 2021», στο 2ο Παιδικό 

Σταθμό Άργους – εισηγήτρια η κ. Μ. Κουργιαλά. 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κων/νος Μπέγκος

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ