Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021

Άρθρο - απάντηση του Στέφανου Δημόπουλου για το εμβολιασμό

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 9:00:00 π.μ. |
Άρθρο - απάντηση του Στέφανου Δημόπουλου για το εμβολιασμό
Διάβασα στό φύλλο του Ὀρθόδοξου Τύπου της 9/4/21 ἀνοικτή ἐπιστολή Ἁγιορειτῶν Κελλιωτῶν Πατέρων . Ὡς παλαιός ἐνορίτης (1991-1996) του μακαριστοῦ παπα Μάρκου Μανώλη του ὁποίου ὑπῆρξα θεράπων όφθαλμίατρος παίρνω το θάρρος νά σας στείλω τις καλόπιστες παρατηρήσεις μου.

 Ἀγαπῶ το Ἅγιον Ὄρος ,το ἐπισκέπτομαι ἀπό το 1973, ἔχω δέ συγγράψει το βιβλίο (Ἅγιον Ὄρος-Χώρα Ζώντων, ἐκδόσεις Ἐν Πλῷ) ὅπου φαίνεται ἡ ἀγάπη μου ἰδιαιτέρως πρός τους Κελλιῶτες Πατέρες μεταξύ αὐτῶν καί του Ὁσίου Έφραίμ Κατουνακιώτου.

Στήν παράγραφο:

«Ἀποτελεῖ κοινὸν καὶ ἀδιαμφισβήτητον τόπον τὸ γεγονός, ὅτι ἡ ἐργαστηριακή ἐπεξεργασία καί προπαρασκευὴ τοῦ ἐμβολίου, πρὸ τῆς εἰσαγωγῆς του στὴν κλινικὴ πράξη, ‘’κυοφορήθηκε’’ σὲ ἀνθρώπινη ἐμβρυϊκὴ κυτταρικὴ σειρά, ἡ ὁποία προέκυψε ἀπὸ ἄμβλωση θήλεως ἐμβρύου ἀνθρώπου, δηλαδή ἀπό προμελετηθεῖσα δολοφονία,»

Ἔχω νά παρατηρήσω ὅτι δέν ὑπάρχει καμία τέτοια πληροφορία στήν βιβλιογραφία γιά την ἐπίμαχη ἀνθρώπινη κυτταρική σειρά ΗΕΚ293Τ. Η μόνη πληροφορία περί της προελεύσεως των ἀνθρωπίνων κυττάρων της σειρᾶς αὐτῆς εἶναι ἀπό την βιβλιογραφία πού χρησιμοποιεῖ τόσο ἡ Ἱερά Σύνοδος ὅσο καί ὁ πατήρ Στυλιανός Καρπαθίου στήν ἀνοικτή του ἐπιστολή πρός αὐτήν ἡ ὁποία δημοσιεύθη πρόσφατα καί στόν Ὀρθόδοξο Τύπο. (Official portal for North Dakota State Government καὶ ἡ ἠλεκτρονικὴ διεύθυνσή της εἶναι www.health.nd.gov μὲ ἀναζήτηση, μέσῳ λέξεων-κλειδιῶν, ὅπως π.χ. fetal cell ). Η μόνη πληροφορία εἶναι ὅτι τα κύτταρα προῆλθαν ἀπό νεφρά θήλεος ἐμβρύου του ὁποίου ἡ κυοφορία ὑπέστη «νόμιμη ματαίωση» . Ὅπως στὴν ὡς ἄνω βιβλιογραφία ἐπισημαίνεται δέν ὑπάρχουν πληροφορίες ἄν πρόκειται γιά αὐτόματη ἀποβολή ἤ ἄν πρόκειται γιά νόμιμη (σύμφωνα με τους νόμους της Ὁλλανδίας) ἔκτρωση.

Ἀκόμα καί ἄν πρόκειται γιά νόμιμη ἔκτρωση ἀποκλείεται νά ἔγινε ἐκ προμελέτης γιά νά χρησιμοποιηθεῖ το ἔμβρυο γιά την δημιουργία κυτταρικῆς σειράς διότι δέν θά ἦταν νόμιμη ἡ ἔκτρωση οὔτε καί στήν Ὁλλανδία του 1973.

Ἀσχέτως ὅμως αὐτοῦ (ὅπως προκύπτει ἀπό την παραπάνω βιβλιογραφία καί μάλιστα σε χαρακτηριστικό σχεδιάγραμμα)το ἐμβόλιο δέν κυοφορήθηκε καθ οἱανδήποτε τρόπον ἀπό τα ἀνθρώπινα κύτταρα της κυτταρικῆς σειράς ΗΕΚ 293Τ οὔτε στήν φάση σχεδιασμοῦ οὔτε στήν φάση ἐπεξεργασίας του. Ὅταν το ἐμβόλιο ἦταν ἕτοιμο τελείως πρίν γίνουν οἱ δοκιμὲς ἄν εἶναι άποτελεσματικὀ σε ἐθελοντές γίναν δοκιμές ἐργαστηριακές πάνω στά ἀνθρώπινα κύτταρα της σειρᾶς ΗΕΚ293Τ. Μάλιστα ὄχι το συγκεκριμένο ἐμβόλιο FISER ἀλλά ἡ νέα μέθοδος παραγωγῆς του (m RNA) την ὁποίᾳ θά ἐξηγήσω πάρα κάτω.

Στήν παράγραφο περί ἐπιπλοκῶν καί θανάτων ἀπό το ἐμβόλιο «Οἱ ἀρνητικὲς ἐπιπτώσεις τοῦ ἐμβολίου στὴν ὑγεία τῶν ἀνθρώπων δὲν φαίνεται νὰ εἶναι καθόλου εὐκαταφρόνητες (βλ. Θ’), καθ’ὅσον ἤδη ἡ παγκόσμια κοινότητα ἀπαριθμεῖ θανάτους, μὴ ἐξαιρουμένης καὶ τῆς πατρίδος μας.»

Ἔχω νά παρατηρήσω ὅτι κάτι τέτοιο δέν προκύπτει ἀπό τους ἐπίσημους ὀργανισμούς Ὑγείας ὅπως ὁ ΠΟΥ(Παγκόσμιος ὀργανισμός Ὑγείας) , ὁ ἀμερικανικός (FDA) ,ὁ Εὐρωπαϊκός, ὁ Ἑλληνικός καί ὁ Βρετανικός ὀργανισμός ἐλέγχου φαρμάκων καί ἐμβολίων. Ἀπεναντίας ἡ επτάμηνη παρακολούθηση των 34.000 ἐμβολιασθέντων ἐθελοντῶν της 3ης κλινικῆς φάσης ἐλέγχου πού διενεργεῖται ἀπό το FDA δέν ἔδειξε σοβαρές ἐπιπλοκές καί βέβαια κανένα θάνατο. Τα ἀποτελέσματα αὐτά πιστοποιοῦνται και από την ἐπιστημονική παρακολούθηση σε ενάμισυ ἑκατομμύρια πολῖτες του Ἰσραήλ πού ἐμβολιάσθηκαν πρῶτοι με ἐμβόλιο FISER πρό τριμήνου καί τα πρῶτα ἀποτελέσματα τους παρουσιάστηκαν στό ἔγκριτο ἰατρικό περιοδικό LANCET.

Ὅσον ἀφορᾶ την παρατήρηση ὅτι :

«Γιὰ πρώτη φορὰ στὴν ἱστορία τῆς ἰατρικῆς ὑπάρχει ἀνεξήγητη σπουδὴ γιὰ ταχύτατη παραγωγὴ καὶ διάθεση τοῦ ἐμβολίου) μὲ τεχνική, ἡ ὁποία ἀποκλίνει τῆς παραδοσιακῆς πρακτικῆς καὶ, μάλιστα, χωρὶς προηγουμένως νὰ ἔχει ὑπάρξει ἐπίμονος ἔλεγχος γιὰ τὴν ἀσφάλεια τοῦ ἐμβολίου στὸν γενικὸ πληθυσμό.»

Ἔχω νά παρατηρήσω ὅτι εἶναι ἡ πολλοστή φορά ὀξείας Πανδημίας πού ἐφαρμόζεται το πρωτόκολλο ὀξείας πανδημίας πού ειναι στο καταστατικο του FDA ἀπό ἱδρύσεως του καί ἔχει ἐφαρμοστεῖ καί σέ ἄλλες πανδημίες στον 20ο αἰῶνα (Ἐμβόλια κατά Ἰῶν ἄνθρακος, Ebola,ZIKA-Virus,MERS COV-Ιός ἀναπνευστικοῦ μέσης ἀνατολῆς) πού κάνει τις ἐξῆς συντομεύσεις: Ἀφαιρεῖ τελείως την προκλινική (ἐργαστηριακή ) φάση καί δέχεται να ἀρχίσουν οἱ κλινικές φάσεις δοκιμῶν κατ' εὐθεῖαν πάνω σε ἐθελοντές. Δεύτερο δίνει ἀδείᾳ νά ξεκινήσει ἡ δεύτερη φάση στόν μισό χρόνο (1,5μηνες) δοκιμῆς της πρώτης φάσης καί το ἴδιο γιά την Τρίτη φάση της ἐπιτρέπει νά ξεκινήσει πρίν τελειώσει ἡ δεύτερη φάση. Δέν διακόπτει την παρακολούθηση των ἐθελοντῶν της 1ης καί 2ης φάσης ἀλλά τις βάζει νά τρέχουν παράλληλα. Τέλος περιορίζει τον χρόνο παρακολούθησης μετά την Τρίτη κλινική φάση σε δίμηνο ἀπό τουλάχιστον 1-2 χρόνια πού εἶναι στό κανονικό πρωτόκολλο. Στό τέλος δέν δίνει ἔγκριση (approval) ἀλλά ἐξουσιοδότηση (Autorisation) καί ἐπιφυλάσσεται νά ἐπανεξετάσει τα ἀποτελέσματα μετά ἀπό μία διετία καί τότε νά δώσει το ὁριστικό Apruval(ἔγκριση).

Στήν παράγραφο πού ἀναφέρει ὅτι «ὑπῆρχε ἡ δυνατότητα διαθέσεως ἐμβολίων, πού ‘’στήθηκαν’’ μὲ βάση τὴν κλασσικὴ τεχνική, ἡ ὁποία δὲν ἀπαιτεῖ χρήση κυττάρων ἀπὸ ἐκτρωθέντα ἔμβρυα» ἔχω νά παρατηρήσω δύο πράγματα. Πρῶτον ὁ ὄρος «στήθηκαν» δέν εἶναι σωστός διότι παραπέμπει σε παραγωγή ἤ ἔστω ἐπεξεργασία των ἐμβολίων ἐνῶ πρόκειται γιά δοκιμασία των ἐμβολίων πάνω στά ἀνθρώπινα κύτταρα στίς ἀμφισβητούμενες σειρές πρίν δοκιμαστοῦν στούς (συνήθως) 10 ἐθελοντές της πρώτης κλινικῆς φάσης.

Δεύτερον τέτοιες δοκιμές πάνω στήν ἀνθρώπινη κυτταρική σειρά ΗΕΚ 293Τ ἔχουν γίνει στό παρελθόν με ἐμβόλια πού παρήχθησαν με ”βάση την κλασσική τεχνική» ὅπως τα ἐμβόλια Ἐρυθράς, Λύσσας, Ἡπατίτιδος Α ἀφοῦ αὐτά παρήχθησαν , ἐπεξεργάστηκαν καί ἦσαν ἕτοιμα νά δοκιμαστοῦν στούς πρώτους ἐθελοντές. Με τα ἐμβόλιά αὐτά ὡς γνωστόν ἔχουμε ὅλοι ἐμβολιασθεῖ στήν παιδική μας ἡλικία. Ἐπίσης ἔχουν δοκιμασθεῖ ἐκτός των ἐμβολίων καί πολλά φάρμακα ὅπως φάρμακο ἀπαραίτητο μηνιαίως στούς μεταγγιζόμενους λόγῳ Θαλασσαιμίας ἀσθενῶν)

Τρίτον τα ἐμβόλια πού παράγονται με την «κλασσική τεχνική» ἀργοῦν νά παραχθοῦν γιατί ἀπαιτοῦν χρονοβόρο ἐξασθένηση του Ἰοῦ ( εἶναι 40.000 νουκλεοτίδια) ἐνῶ παράλληλα οἱ ἄνθρωποι πεθαίνουν . Ἐκτός αὐτοῦ δέν ἔχουν την ἀποτελεσματικότητα πού ἔχουν τα ἐμβόλια νέας γενιᾶς (m RNA 4000 νουκλεοτίδια σε ἀντίθεση με 40.000 νουκλεοτίδια πού εἶναι ὅλος ὁ ἐξασθενημένος Ἰός) . Τέλος ἔχουν περισσότερες ἐπιπλοκές καί ἕναν θάνατο σε 25.000 ἐμβολιασμένους κατά μέσον ὅρο, την ὥρα πού τα ἀμφισβητούμενα θρομβοεμβολικά ἐπεισόδια ἀπό το ΑSTRA ZENECA είναι ένα σε 100.000 ἐμβολιασμένους δηλαδή πέντε φορές λιγότερα.

Ὅσον ἀφορᾶ τα μέτρα προστασίας (μάσκα , ἀποφυγή συγχρωτισμοῦ ἀλληλοσυγκρουόμενες καὶ ἀλληλοαναιρούμενες ἀπόψεις τῶν εἰδικῶν πάνω στὸ ἀνακῦψαν θέμα τοῦ κορώνα-ἰοῦ.

Εἶναι γεγονός ὅτι συγκρούονται οἱ διάφοροι καθηγητές Λοιμωξιολόγοι, Επιδημιολόγοι, Γενετιστές, Παθολόγοι, Πνευμονολόγοι μέχρι καί Ψυχίατροι πού γιά διαφόρους λόγους ὁ καθένας βρίσκει εὐκαιρία νά προβληθεῖ. Ἀπεναντίας οἱ ἐπίσημοι ἰατρικοί ὀργανισμοί ὅπως ὁ παγκόσμιος ὀργανισμός Ὑγείας (ΠΟΥ) ,ὁ ἀμερικανικός(FDA), ὁ εὐρωπαϊκός καί οἱ ἐθνικοί ὀργανισμοί π.χ Μεγάλης Βρετανίας , της Ἑλλάδος κοκ , δέν συγκρούονται μεταξύ τους. Ὅλοι αὐτοί καταλήγουν στό συμπέρασμα πώς ὁ καθολικός ἐμβολιασμός της ἀνθρωπότητος σε ποσοστό τουλάχιστον 70% εἶναι μονόδρομος καί ἑως ὅτου αὐτό ἐπιτευχθεῖ ἡ μάσκα μειώνει κατά 80% την πιθανότητα νόσησης ἀπό την θανατηφόρο πανδημία.

Τέλος ὅσον ἀφορᾶ τον ἐπίλογο της ἐπιστολῆς ὅπου ἀναφέρεται ὅτι «Ἄλλωστε κάθε τόπος αγιάσματος, σκέπεται ὑπὸ τῶν ἀκτίστων θείων ἐνεργειῶν» χωρίς νά εἶμαι θεολόγος πιστεύω ὅτι «ΟΙ ΑΚΤΙΣΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΚΕΠΟΥΝ ΟΛΗ ΤΗΝ ΦΥΣΗ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΑΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΩΝ» καί γιά αὐτό τα κρούσματα Κορονοϊοῦ στό Ἅγιον Ὅρος αὐξάνονται κατά δεκάδες με ἀρκετούς θανάτους….

Ἀγαπητέ κ. Διευθυντά παρακαλῶ νά ἀναρτήσετε τίς καλόπιστες παρατηρήσεις μου διότι δέν μας περισσεύει κανένας οὔτε στό χῶρο της Ἐκκλησίας , οὔτε της πατρίδας μας καί ἰδίως οἱ ζηλωτές πού θέλουμε τις δυνάμεις τους νά βοηθήσουν την Ἱεραρχία τῆς ἐκκλησίας με τον ζῆλο τους σε αὐτή την δύσκολη ἐποχή πού πρέπει ὅλοι νά εἴμαστε ἑνωμένοι καί συσπειρωμένοι σάν μιά γροθιά ἀπέναντι στό κοσμικό πνεῦμα πού μονόπλευρα καί ἄδικα μας στοχοποιεῖ.

Μετά τιμῆς ,

Στέφανος Δημόπουλος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Κολωνίας, τ. Πρόεδρος Παννελήνιας Οφθαλμολογικης Εταιρειας , Διευθυντης οφθαλμολογικῆς κλινικῆς νοσοκομειου Υγεία

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ