ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ - ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

Τρίτη 13 Απριλίου 2021

Με επτά θέματα που αφορούν την Αργολίδα συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Με επτά θέματα που αφορούν την Αργολίδα συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου
Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη στις 16 Απριλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Τα θέματα που αφορούν την Αργολίδα:

1. Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας του έργου «ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΑΣΙΝΗΣ (ΜΑΡΑΘΙΑ)», π/ύ μελέτης 1.450.000 € Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

2. Έγκριση πρακτικών Α΄ και Β΄ επιτροπής αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμού. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

3. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού, διαγωνισμού, όρων διακήρυξης & επιτροπών διαγωνισμού για το έργο «Kαθαρισμός πρανών και ερεισμάτων στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο ΠΕ Αργολίδας». ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

4. Έγκριση τροποποίησης του δρομολογίου με κωδικό 9 του τμήματος 3 μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2020-2021, (2η για το σχολικό έτος) του προσωρινού αναδόχου-μειοδότη ΚΤΕΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΕ, του διαγωνισμού αριθ. 850/2020/21.07.2020 διακήρυξης, για τους μήνες ΝΟΕΜΒΡΙΟ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2020 & ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2021, στο πλαίσιο της προαίρεσης όπως αυτή προβλέπεται. Προβλέπεται. ΤΜΗΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

5. Ενημέρωση της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη απόφασης σχετικά με την υποβολή συμπληρωματικών εγγράφων σε ισχύ σύμφωνα με τον αριθμό απόφασης 388 /2021 της Οικονομικής Επιτροπής για το έργο «ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΥΠΟΕΡΓΟ: ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ Ε.Ο. 7 (Δ΄ ΦΑΣΗ). Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

6. Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας Π.Ε. Αργολίδας (άρθρο 176 θ ν.3852/2010) σχετικα επί αιτήσεως της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΙΖΑΣ Α.Ε.» ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

7.  Έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 300.000,00 €, ΧΡΗΜ: 2020ΕΠ52600002 ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟ ΕΡΓΟΥ: 103699 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ