ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ - ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

Σάββατο 15 Μαΐου 2021

Τον Ι. Μαντζούνη όρισε η Περιφέρεια στην επιτροπή παρακολούθησης για το έργο των μυκηναϊκών τάφων στην Ευαγγελίστρια

Τον Γ.Μαντζούνη όρισε η Περιφέρεια στην επιτροπή παρακολούθησης για το έργο των μυκηναϊκών τάφων στην Ευαγγελίστρια
Στην Τρίπολη  στις 11/5/2021 συνήλθε σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου και αποφάσισε τον ορισμό των μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης για το έργο: «Προστασία και ανάδειξη μυκηναϊκών τάφων στον περιβάλλοντα χώρο του Ιερού Ναού Ευαγγελίστριας Ναυπλίου.

Με την 315/26-6-2019 (ΑΔΑ: ΨΤ6Γ7Λ1-ΛΞΟ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Πελοποννήσου εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Ιερού Ευαγγελίστριας Ναυπλίου για την υλοποίηση του έργου: «Προστασία και ανάδειξη μυκηναϊκών τάφων στον περιβάλλοντα χώρο του Ιερού Ναού Ευαγγελίστριας Ναυπλίου» η οποία και υπεγράφη την 03-07-2019

Όργανο Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης συγκροτείται τριμελής επιτροπή αποτελούμενη από: 

- Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ο οποίος ορίζεται ως πρόεδρος, με τον αναπληρωτή του 

- Έναν εκπρόσωπο της Περιφέρειας Πελοποννήσου με τον αναπληρωτή του 

- Έναν εκπρόσωπο του Ιερού Ναού με τον αναπληρωτή του

Με απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου ορίζει ως μέλη στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης για το έργο: «Προστασία και ανάδειξη μυκηναϊκών τάφων στον περιβάλλοντα χώρο του Ιερού Ναού Ευαγγελίστριας Ναυπλίου τον κ. Μαντζούνη Ιωάννη με αναπληρωτή του τον κ. Σιδέρη Βασίλειο. 


ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ