ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ - ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

Σάββατο 29 Μαΐου 2021

Περιφέρεια Πελοποννήσου: Προγραμματική σύμβαση με το ΕΚΠΑ για την επίδραση της κλιματικής αλλαγής στους υδατικούς πόρους

Περιφέρεια Πελοποννήσου: Προγραμματική σύμβαση με το ΕΚΠΑ για την επίδραση της κλιματικής αλλαγής στους υδατικούς πόρους
Στην υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρεας Πελοποννήσου και του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) προέβησαν ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας, σήμερα Παρασκευή 28 Μαΐου και ο Ευθύμιος Λέκκας, καθηγητής Δυναμικής, Τεκτονικής, Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ.


Η σύμβαση αφορά στο εφαρμοσμένο ερευνητικό έργο σχετικά με την επίδραση της κλιματικής αλλαγής στους υδατικούς πόρους και σε προτάσεις ήπιων παρεμβάσεων για την αειφορική διαχείρισή τους στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Ο περιφερειάρχης δήλωσε ότι, μεταξύ άλλων, στα παραδοτέα περιλαμβάνονται προτάσεις για χωροθέτηση λιμνοδεξαμενών σε κάθε μία από τις πέντε Περιφερειακές Ενότητες.

Στόχος του ερευνητικού προγράμματος είναι να επιλεγούν οι ενδεδειγμένες θέσεις ήπιων παρεμβάσεων στις περιοχές με ελλειμματικό ή/και ποιοτικά υποβαθμισμένο υδατικό δυναμικό και συγκεκριμένα λιμνοδεξαμενές, καθώς και λύσεις που βασίζονται στη φύση.

Στο πλαίσιο της σύμβασης θα γίνουν οι εξής εργασίες:

Α. Οριοθέτηση περιοχών με ελλειμματικό ή/και ποιοτικά υποβαθμισμένο υδατικό δυναμικό.

Αρχικά θα οριοθετηθούν περιοχές με ελλειμματικό ή/και ποιοτικά υποβαθμισμένο υδατικό δυναμικό, οι οποίες χρήζουν βελτίωσης της συλλογής και διαχείρισης των υδατικών πόρων την περίοδο της μέγιστης ζήτησης και ελάχιστης προσφοράς υδατικών πόρων, προκειμένου να καλυφθούν πάγιες ανάγκες (ύδρευση, άρδευση, κτηνοτροφία, αγροτουρισμός, πυρόσβεση κλπ.).

Β. Οριοθέτηση περιοχών με πλεονασματικό υδατικό δυναμικό, επιφανειακό και υπόγειο.

Θα οριοθετηθούν περιοχές με πλεονασματικό υδατικό δυναμικό, επιφανειακό αλλά και υπόγειο, οι οποίες θα μπορούσαν να ενισχύσουν όμορες περιοχές με ελλειμματικό ή/και ποιοτικά υποβαθμισμένο υδατικό δυναμικό.

Γ. Επιλογή ενδεδειγμένων θέσεων για την κατασκευή λιμνοδεξαμενών στις περιοχές με ελλειμματικό ή/και ποιοτικά υποβαθμισμένο υδατικό δυναμικό μέσω εργασιών πεδίου κατάλληλης κλίμακας και γραφείου, οι οποίες περιλαμβάνουν:


-Γεωμορφολογική ανάλυση των λεκανών απορροής.
-Ανάλυση των υδρολογικών χαρακτηριστικών των λεκανών απορροής.
-Αποσαφήνιση της γεωλογικής δομής και των υδρογεωλογικών συνθηκών.
-Αξιολόγηση της εδαφοτεχνικής συμπεριφοράς των γεωλογικών σχηματισμών στις υποψήφιες θέσεις.
-Σεισμοτεκτονική έρευνα.
-Αξιολόγηση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.
-Αποτυπώσεις της ευρύτερης περιοχής ενδιαφέροντος, όπου απαιτείται, με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) για την παραγωγή ψηφιακών μοντέλων επιφανείας (DSM) και ορθο-εικόνων υψηλής χωρικής ανάλυσης.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

-Τα παραδοτέα του εν λόγω ερευνητικού προγράμματος περιλαμβάνουν:
-Τεύχος οριοθέτησης περιοχών με ελλειμματικό ή/και ποιοτικά υποβαθμισμένο και πλεονασματικό υδατικό δυναμικό.
-Τεύχος ενδεδειγμένων θέσεων κατασκευής λιμνοδεξαμενών που θα περιλαμβάνονται τα εξής:
-Γεωλογικός χάρτης κατάλληλης κλίμακας των επιλεγμένων περιοχών.
-Υδρολιθολογικός – υδρογεωλογικός χάρτης κατάλληλης κλίμακας των επιλεγμένων περιοχών.
-Τεκτονικός – σεισμοτεκτονικός χάρτης κατάλληλης κλίμακας των επιλεγμένων περιοχών.
-Χάρτης χρήσεων γης και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος κατάλληλης κλίμακας των επιλεγμένων περιοχών.
-Τεχνικά χαρακτηριστικά λιμνοδεξαμενών, όπως είδος και τρόπος κατασκευής, βέλτιστη αποθηκεύσιμη ποσότητα νερού κλπ.
ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ