ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

Δευτέρα 31 Μαΐου 2021

Να πούµε ένα βροντερό ΝΑΙ στη σωτηρία του Πάρνωνα

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 9:17:00 π.μ. | |
Να πούµε ένα βροντερό ΝΑΙ στη σωτηρία του Πάρνωνα - ΟΧΙ στα κυβερνητικά και επιχειρηµατικά σχέδια Ζούµε πλέον τις συνέπειες της πολιτικής «απελευθέρωσης» της ενέργειας και της «πράσινης ανάπτυξης». Πολιτική της ΕΕ, που προώθησαν όλες οι κυβερνήσεις µέχρι σήµερα και στήριξαν οι δυνάµεις τους σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

∆εκάδες δις ευρώ θα διατεθούν τα επόµενα χρόνια στους επιχειρηµατικούς οµίλους που δραστηριοποιούνται στην ενέργεια µέσα από τα ταµεία Ανάκαµψης – ∆ίκαιης Μετάβασης – ΕΣΠΑ – Π∆Ε και τα άλλα χρηµατοδοτικά εργαλεία όπως τα αποκαλούν.

Οι µεγάλες επιδοτήσεις, οι φορολογικές και άλλες ρυθµίσεις υπέρ των επιχειρηµατικών οµίλων, µαζί µε την µακροχρόνια και εγγυηµένη κερδοφορία, από την πώληση της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας, είναι το λίπασµα για να ξεφυτρώνουν σαν τα µανιτάρια ανεµογεννήτριες και φωτοβολταϊκά στους ορεινούς όγκους. 

Οι εργαζόµενοι, οι αγρότες, οι αυτοαπασχολούµενοι ζούµε τις συνέπειες αυτής της πολιτικής. Ενεργειακή φτώχεια για το λαό µε την αύξηση του ηλεκτρικού ρεύµατος. Υποσυντήρηση των δικτύων που συχνά πυκνά οδηγεί σε πυρκαγιές ή σε διακοπές ρεύµατος. Καταστροφή του περιβάλλοντος όπου εγκαθίστανται αιολικά πάρκα. Κλείσιµο των λιγνιτικών µονάδων στη Μεγαλόπολη, µε απώλεια χιλιάδων θέσεων µόνιµης και σταθερής δουλειάς, µε αύξηση της ανεργίας και λουκέτα σε µικρές επιχειρήσεις στη περιοχή. 

Με την εγκατάσταση εκατοντάδων ανεµογεννητριών στο Πάρνωνα και στους άλλους ορεινούς όγκους στη Πελοπόννησο, θα δεσµευτούν και θα καταστραφούν χιλιάδες στρέµµατα δάσους, θα προκληθούν ανεπανόρθωτες επιπτώσεις στο µικροκλίµα της περιοχής στη χλωρίδα και στη πανίδα. Ο τεράστιος όγκος εκσκαφών - εκβραχισµών, τα εκατοντάδες χιλιάδες m3 µπετόν και σίδηρο και τα κουφάρια των ανεµογεννητριών, θα µείνουν για πάντα στον Πάρνωνα και στους άλλους ορεινούς όγκους στη Πελοπόννησο. 

Η εκποµπή υποήχων θα επηρεάσει όχι µόνο την κτηνοτροφία και τη µελισσοκοµία, αλλά και την υγεία των ανθρώπων. 

Κυριακή 13 Ιούνη 11 το πρωί πλατεία Κοσµά 

Παλεύουµε για: 

Καµία άδεια για ΑΠΕ στη περιοχή. Να απορριφθούν οι αιτήσεις εγκατάστασης αιολικών πάρκων. 

Να αποµακρυνθούν ανεµογεννήτριες που είναι κοντά σε χωριά. 

Η κυβέρνηση να πάρει πίσω τους αντιπεριβαλλοντικούς νόµους που δίνουν γη και ύδωρ στους επιχειρηµατικούς οµίλους για την εγκατάσταση αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων. 

Ρεύµα φθηνό για το λαό µε δραστική µείωση της τιµής του ρεύµατος, µε κατάργηση του «Πράσινου τέλους» και των άλλων «ανταποδοτικών τελών», που επιβαρύνουν τους λογαριασµούς. 

Μείωση της τιµής του αγροτικού ρεύµατος και του πετρελαίου για να επιβιώσει ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος, ο µελισσοκόµος. 

Καµία διακοπή ρεύµατος σε λαϊκά νοικοκυριά–µικρούς επαγγελµατίες–αγρότες σε ευάλωτες κοινωνικές οµάδες. Να µην κλείσουν οι λιγνιτικές µονάδες στη Μεγαλόπολη. 

Να µην ιδιωτικοποιηθούν τα δίκτυα µεταφοράς ενέργειας, αντίθετα να προσληφθεί προσωπικό στον Α∆ΜΗΕ και ∆Ε∆ΗΕ για τη συντήρηση και λειτουργία τους. 

Καλούµε: 

Τους προέδρους των χωριών, τα εργατικά σωµατεία, τους αγροτοκτηνοτροφικούς συλλόγους, τα συντοπίτικα σωµατεία, τους πολιτιστικούς αθλητικούς και άλλους φορείς να συντονίσουµε τον αγώνα µας για τη σωτηρία του Πάρνωνα και των άλλων ορεινών όγκων στη Πελοπόννησο. 

Να πούµε ένα βροντερό ΟΧΙ σε αυτά τα κυβερνητικά και επιχειρηµατικά σχέδια.

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ