ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021

Πρόσληψη 5 ατόμων από τον ΔΕΔΔΗΕ σε Ναύπλιο, Πόρο και Σπέτσες

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 5:21:00 μ.μ. | | | | |
Πρόσληψη 10 ατόμων από τον ΔΕΔΔΗΕ σε Ναύπλιο, Πόρο και Σπέτσες
Την πρόσληψη 5 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ανακοίνωσε ο ΔΕΔΔΗΕ

Η Διεύθυνση Δικτύου του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ) προκηρύσσει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ηπείρου (ΔΠΠ-Η)/ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΑΥΠΛΙΟΥ, που εδρεύει στο Ναύπλιο του Νομού Αργολίδας.

Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. Η διάρκεια της απασχόλησης του εν λόγω προσωπικού δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 8 μήνες σε συνολικό χρόνο δώδεκα (12) μηνών.

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από το Σάββατο 5 Ιουνίου και λήγει τη Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021.

Οι ειδικότητες

Οι ζητούμενες ειδικότητες αφορούν προσωπικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και κατανέμονται ανά περιοχή ως εξής:

ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης Εναερίων – Υπογείων Δικτύων - 2 θέσεις στο Ναύπλιο
ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης Εναερίων – Υπογείων Δικτύων - 1 θέση στις Σπέτσες
ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης Εναερίων – Υπογείων Δικτύων - 1 θέση στον Πόρο
ΔΕ Υπάλληλος Γραφείου - 1 θέση στο Ναύπλιο

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΣΟΧ../2021 (ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) και να την υποβάλουν:

είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας, στην ακόλουθη διεύθυνση ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ΔΠΠ-Η/Περιοχή Ναυπλίου, Μπουμπουλίνας 26, Τ.Κ. 21100 - υπόψη κας Αμπάβη Στυλιανής (τηλ. Επικοινωνίας 2752028871 εσ233),

είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση s.ampavi@deddie.gr.

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ