ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021

Εισηγητής της πλειοψηφίας ο Γ. Ανδριανός στο ν/σ για την απλούστευση αδειοδότησης οικονομικών δραστηριοτήτων

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 6:26:00 μ.μ. |
Εισηγητής της πλειοψηφίας ο Γ. Ανδριανός στο ν/σ για την απλούστευση αδειοδότησης οικονομικών δραστηριοτήτων
Ο Βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιάννης Ανδριανός στην ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής ως βασικός εισηγητής της πλειοψηφίας στο νομοσχέδιο του Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών, Υγείας, και Τουρισμού, ρυθμίσεις για τις παραγωγικές δραστηριότητες και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης», επεσήμανε μεταξύ άλλων τα εξής:

«Το σχέδιο νόμου που συζητάμε σήμερα στην Ολομέλεια παράγει σημαντικές θετικές αλλαγές στο ρυθμιστικό περιβάλλον της επιχειρηματικότητας και επιλύει υπαρκτά και επιτακτικά προβλήματα.

Αποτελεί τη συνέχεια του προσφάτως ψηφισθέντος νόμου 4796/2021 και εντάσσει και τις νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες, αρμοδιότητας τριών υπουργείων – του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Τουρισμού – σε καθεστώς απλουστευμένης αδειοδότησης βάσει του νόμου 4442/2016.

Σχεδόν ολοκληρώνεται έτσι η σχετική δέσμευση της χώρας έναντι των θεσμών, καθώς απομένουν πλέον ελάχιστες δραστηριότητες όπως οι τουριστικοί λιμένες, των οποίων το θεσμικό πλαίσιο εξετάζεται από το Υπουργείο Τουρισμού, και κάποιες υπηρεσίες όπως για τεχνητό μαύρισμα αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας που σήμερα δεν έχουν αδειοδοτικό πλαίσιο.

Συγκεκριμένα, οι οικονομικές δραστηριότητες που απλοποιούνται στο σχέδιο νόμου είναι οι εξής:

- Επιχειρήσεις και συνεργάτες οδικής βοήθειας

- Σχολές οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών

- Κέντρα θεωρητικής εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών

- Σχολές και Κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης για τη χορήγηση πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας σε οδηγούς οχημάτων μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων

- Αυτοτελή διαιτολογικά γραφεία και πολυδύναμες διαιτολογικές μονάδες

- Εργαστήρια αισθητικής

- Τουριστικά γραφεία

- Τουριστικές επιχειρήσεις οδικών μεταφορών

- Μονάδες ιαματικής θεραπείας, κέντρα ιαματικού τουρισμού-θερμαλισμού, κέντρα θαλασσοθεραπείας.

Η διαρκής απλούστευση των διαδικασιών για την έναρξη της επιχειρηματικής δράσης, ιδίως μάλιστα σε ό,τι αφορά τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις που επωμίζονται ασύμμετρα το βάρος της γραφειοκρατικής επιβάρυνσης και της αβεβαιότητας είναι υποχρέωσή μας απέναντι στην εθνική οικονομία, και αναγκαία προϋπόθεση για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητάς της.

Οφείλουμε διαρκώς να αφουγκραζόμαστε τους κοινωνικούς εταίρους, να αναζητάμε και να αξιοποιούμε τις δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές ώστε να μειώνουμε αποτελεσματικά την ταλαιπωρία και την επιβάρυνση από γραφειοκρατικές διαδικασίες που δεν απαντούν πλέον σε καμία ουσιαστική ανάγκη, διασφαλίζοντας βεβαίως παράλληλα πλήρως το δημόσιο συμφέρον.

Αυτή η διαρκής μεταρρύθμιση βρίσκεται στο επίκεντρο της δυναμικής προώθησης από τη σημερινή κυβέρνηση του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας μας καθώς η ταχύτητα και η αποτελεσματικότητα αυτής της μετάβασης θα κρίνουν το μέλλον και τις προοπτικές της πολύπλευρης ανάπτυξης της πατρίδας μας.

Θέλω γι’ αυτό να υπογραμμίσω τον εποικοδομητικό χαρακτήρα της συζήτησης κατά την επεξεργασία του σχεδίου νόμου στην αρμόδια Επιτροπή από τους εισηγητές συναδέλφους.

Η επίτευξη αυτής της διαφαινόμενης ευρείας συναίνεσης που πιστεύω ότι θα καταγραφεί και σήμερα, είναι μια αισιόδοξη απόδειξη μιας βασικής συναντίληψης ως προς αυτό το κρίσιμο ζήτημα.

Σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο περιεχόμενο του νομοσχεδίου, το πρώτο μέρος περιλαμβάνει τις καθαυτό ρυθμίσεις για την απλούστευση της αδειοδότησης των οικονομικών δραστηριοτήτων.

Η απλούστευση αφορά κυρίως την υπαγωγή των συγκεκριμένων οικονομικών δραστηριοτήτων στο καθεστώς της γνωστοποίησης, χωρίς την έκδοση ατομικής διοικητικής πράξης, καθώς αυτές μετά από αξιολόγηση του κινδύνου κατατάσσονται σε χαμηλή κατηγορία επικινδυνότητας.

Όπου βεβαίως υπάρχει σημαντικός κίνδυνος στο δημόσιο συμφέρον από την άσκηση της δραστηριότητας ο οποίος δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσω της απλής γνωστοποίησης, η δραστηριότητα υπάγεται στο καθεστώς της προηγούμενης έγκρισης για την ίδρυση και της λειτουργία της.

Ακόμη, για κάθε επιμέρους δραστηριότητα ορίζεται το πεδίο εφαρμογής, η αρμόδια αρχή, το καθεστώς γνωστοποίησης ή έγκρισης, το παράβολο, οι έλεγχοι, οι συνέπειες των παραβάσεων και των κυρώσεων, οι εξουσιοδοτικές, μεταβατικές και μη εφαρμοζόμενες διατάξεις καθώς και η έναρξη ισχύος.

Στην κατεύθυνση αυτή, για τις επιχειρήσεις οδικής βοήθειας και συνεργατών βοήθειας οχημάτων, τις σχολές οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών και τα Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών αρμόδια αρχή αδειοδότησης ορίζεται η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας περιφερειακής ενότητας, και προβλέπεται η διαδικασία της γνωστοποίησης.

Η ίδια αρχή αδειοδότησης ορίζεται και για τις σχολές και τα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) σε οδηγούς οχημάτων μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων, όπου όμως προβλέπεται καθεστώς έγκρισης.

Καθεστώς γνωστοποίησης προβλέπεται επίσης για τα αυτοτελή δικαιολογικά γραφεία, τις πολυδύναμες διαιτολογικές μονάδες και τα εργαστήρια αισθητικής, με αρμόδια αρχή τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της οικείας περιφέρειας ή περιφερειακής ενότητας, για τις μονάδες ιαματικής θεραπείας, τα κέντρα ιαματικού τουρισμού-θερμαλισμού και τα κέντρα θαλασσοθεραπείας, με αρμόδια αρχή την Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισμού, καθώς και για τα τουριστικά γραφεία και τις τουριστικές επιχειρήσεις οδικών μεταφορών, με αρμόδια αρχή την οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού.

Σημαντική είναι επίσης η απλούστευση της διαδικασίας θέσης σε κυκλοφορία τουριστικού λεωφορείου δημόσιας χρήσης που πλέον αποτελεί τμήμα της γνωστοποίησης της κύριας δραστηριότητας.

Επίσης επαναπροσδιορίζεται και απλοποιείται η διαδικασία αντικατάστασης αδειών κυκλοφορίας ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης, ορίζεται ο χρόνος και οι προϋποθέσεις κυκλοφορίας, απόσυρσης και διαγραφής από το ειδικό μητρώο, εξειδικεύονται και επικαιροποιούνται οι προϋποθέσεις του δικαιώματος αντικατάστασης των οχημάτων και προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις ανάκλησης άδειας.

Ορίζονται τέλος η διαθεσιμότητα της γνωστοποίησης σε κάθε ενδιαφερόμενο, οι προδιαγραφές μονάδων αδυνατίσματος, διαιτολογικών γραφείων, εργαστηρίων αισθητικής, τουριστικών γραφείων καθώς και ζητήματα ειδικών τουριστικών υποδομών.

Το δεύτερο μέρος αφορά ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή δραστηριότητα.

Ρυθμίζεται η αδειοδότηση μεταποιητικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων εφοδιαστικής και η ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων.

Συμπεριλαμβάνονται στους Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων τα Επιχειρηματικά Πάρκα Μεμονωμένης Μεγάλης Μονάδας και η εγκατάσταση βιομηχανικών δραστηριοτήτων εντός των Οργανωμένων Υποδοχέων.

Ορίζεται η μη τροποποίηση των ορίων, των χρήσεων δόμησης και των όρων δόμησης στα Επιχειρηματικά Πάρκα Εξυγίανσης καθώς και στα Επιχειρηματικά Πάρκα Μεμονωμένης Μεγάλης Μονάδας κατά τη διαδικασία εκπόνησης, τροποποίησης και αναθεώρησης των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων και των Σχεδίων Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των φορέων ανάπτυξης/διαχείρισης και των αρμόδιων υπηρεσιών που ενέκριναν την ανάπτυξη τους, και προβλέπεται η δυνατότητα καθ’ ύψος υπέρβασης στα Κέντρα Αποθήκευσης Διανομής και η διεύρυνση του περιεχομένου των «μεμονωμένων μεγάλων μονάδων» στις οποίες μπορεί να ιδρυθεί σχετικό Επιχειρηματικό Πάρκο, με τη συμπερίληψη των μεγάλων μονάδων εφοδιαστικής.

Τροποποιείται ακόμη η διάταξη για την ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης στα Οινόφυτα, ώστε, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία να μην αποκλείονται εκτάσεις γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας, οι οποίες είναι δομημένες και εμπεριέχουν άναρχα εγκατεστημένες επιχειρήσεις, νομίμως λειτουργούσες.

Επίσης, ρυθμίζονται οι εγκαταστάσεις εντός των Επιχειρηματικών Πάρκων και των βιομηχανικών δραστηριοτήτων, και παρατείνονται οι προσωρινές άδειες των επιχειρήσεων έως την έγκριση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου.

Σημαντική είναι η ακόμη η ειδική εξουσιοδότηση, για τον καθορισμό των συναφών επαγγελματικών δραστηριοτήτων εντός των ειδικοτήτων των Μηχανήματων Έργου προκειμένου να παρέχεται δυνατότητα μερικής πρόσβασης στην άσκηση δραστηριότητας του συνόλου των συναφών μηχανημάτων, μετά από την επιτυχή πρακτική εξέταση σε μέρος μόνον αυτών.

Επίσης, διευκολύνεται η λειτουργία των εξεταστικών επιτροπών, καθώς αν δεν οριστεί εκπρόσωπος εκ μέρους του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, να συμμετέχει στη θέση του εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Το τρίτο μέρος αφορά ζητήματα εποπτείας ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-shops), που εμπορεύονται και διακινούν απομιμητικά/παραποιημένα προϊόντα, ζητήματα που αφορούν τη χρήση της εταιρικής σφραγίδας, καθώς και την ενημέρωση του καταναλωτή πριν από τη συναλλαγή για τις χρεώσεις μετατροπής νομισμάτων που σχετίζονται με συναλλαγές με κάρτα και μεταφορές πιστώσεων.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η επιβολή προστίμων για παράνομη εμπορία απομιμητικών και παραποιημένων αγαθών και η διαγραφή των ιστοσελίδων των εν λόγω καταστημάτων υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δεδομένων, Στατιστικής Επεξεργασίας και Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς καθώς και η αντιμετώπιση της κατ’ εξακολούθησης παράνομης δραστηριότητας μέσω νέων και διαφορετικών ηλεκτρονικών διευθύνσεων.

Με τροποποίηση της σχετικής διάταξης του ν. 4156/2013 προβλέπεται ότι για την απόδειξη της εκπροσώπησης και διαχείρισης των νομικών προσώπων επί εγγράφων αρκεί η υπογραφή του νόμιμου τους εκπροσώπου, το ονοματεπώνυμό του, η ιδιότητά του και ο Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης της πράξης εκπροσώπησης του Γενικού Εμπορικού Μητρώου.

Για τα λοιπά νομικά πρόσωπα που δεν είναι υπόχρεα εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ., αλλά σε άλλα δημόσια μητρώα (ιδίως ναυτικές και ναυτιλιακές εταιρείες, αγροτικοί συνεταιρισμοί και σωματεία), η απόδειξη της εκπροσώπησης και διαχείρισης ορίζεται όμοια με αυτή του Γ.ΕΜΗ., με μόνη διαφορά ότι θα σημειώνεται ο σχετικός αριθμός πρωτοκόλλου της πράξης εκπροσώπησης που καταχωρίστηκε στο μητρώο που είναι εγγεγραμμένο το νομικό πρόσωπο. Αντιστοίχως προσαρμόζεται η εκπροσώπηση των Ανωνύμων Εταιριών και των Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης.

Ορίζεται τέλος ως αρμόδια αρχή για τη διαχείριση των καταγγελιών και την επιβολή κυρώσεων που αφορούν τις διασυνοριακές πληρωμές και την καθιέρωση τεχνικών απαιτήσεων και επιχειρηματικών κανόνων για τις μεταφορές πίστωσης και τις άμεσες χρεώσεις, η Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Το Κεφάλαιο Δ’ εξετάζει επιμέρους ζητήματα ενίσχυσης της αναπτυξιακής διαδικασίας.

Με το άρθρο 42 προβλέπεται ότι τα έργα ελληνικών επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε προτάσεις Σημαντικών Έργων Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (ΣΕΚΕΕ), τα οποία εγκρίνονται σύμφωνα με την Ανακοίνωση 2014/C188/02 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, χρηματοδοτούνται από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Επίσης, επεκτείνονται ειδικές ρυθμίσεις για την πρώτη προγραμματική περίοδο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, και διευρύνεται κατά δύο μέλη το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

Ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης αναζήτησης αποδοχών που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως η επομένη της ημερομηνίας δημοσίευσης του ν. 4409/2016, ήτοι η 29η Ιουλίου 2016, προς εφαρμογή των αρχών της ασφάλειας δικαίου και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, και καθίσταται υποχρεωτική η έκδοση των διάφορων εγκρίσεων, βεβαιώσεων και πιστοποιητικών που αφορούν κτίρια και εγκαταστάσεις, μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Το Μέρος Γ’ του νομοσχεδίου αντιμετωπίζει επείγοντα ζητήματα όπως η παράταση των σχετικών προθεσμιών ώστε οι επιχειρήσεις παραγωγής αντισηπτικών να μπορέσουν να ανταποκριθούν στην αυξημένη ζήτηση απολυμαντικών προϊόντων στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας, η επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης σε υποθέσεις σχετικές με τα πνευματικά δικαιώματα επιμορφωτικών προγραμμάτων, ζητήματα δημόσιων συμβάσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και η τακτοποίηση των πιστώσεων που αναλήφθηκαν από την έναρξη ισχύος του νόμου 4781/2021 δηλαδή τις 28-2-2021 από τις Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Το νομοσχέδιο αυτό απλουστεύει ουσιαστικά τη διαδικασία αδειοδότησης μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στους συγκεκριμένους κλάδους, μειώνοντας το γραφειοκρατικό βάρος και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας αλλά και επιλύει μια σειρά από πραγματικά και πιεστικά ζητήματα με αποτελεσματικό τρόπο. Είναι άλλο ένα σημαντικό βήμα που κάνει το Υπουργείο Ανάπτυξης, η πολιτική ηγεσία και οι συνεργάτες του, που κάνει η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Σας καλώ γι’ αυτό να το υπερψηφίσετε».
ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ