ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Πέμπτη 26 Αυγούστου 2021

Η ΔΕΥΑ Ναυπλίου ενημερώνει

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 1:12:00 μ.μ. | | |
Η ΔΕΥΑ Ναυπλίου ενημερώνει
Το 20% περίπου όλων των επιφανειακών υδάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση απειλείται σοβαρά από ρύπανση.

Η σηµασία του νερού για τη ζωή και ως συστατικού του παγκόσµιου οικοσυστήµατος γίνεται συνεχώς σαφέστερη. 

Είναι ένας πόρος που όχι µόνο καλύπτει βασικές ανάγκες για τον ανθρώπινο πληθυσµό και αποτελεί το κλειδί για την ανάπτυξη, ιδιαίτερα µε τη δηµιουργία και διατήρηση του πλούτου µέσω της γεωργίας, της επαγγελµατικής αλιείας, της παραγωγής ενέργειας, της βιοµηχανίας, των µεταφορών και του τουρισµού, αλλά είναι ζωτικός για όλα τα παγκόσµια οικοσυστήµατα. 

Ωστόσο, τα γεγονότα δείχνουν ότι αντιµετωπίζουµε παγκόσµια κρίση νερού. Η ποιότητα και η διαχείριση των υδάτων της Ευρώπης στην πραγµατικότητα απέχει πολύ από το να είναι ικανοποιητική.

-20% όλων των επιφανειακών υδάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση απειλείται σοβαρά από ρύπανση . 

- Τα υπόγεια ύδατα παρέχουν περίπου το 65% όλου του πόσιµου νερού της Ευρώπης. 

-60% των ευρωπαϊκών πόλεων κάνουν υπερεκµετάλλευση των πόρων των υπόγειων υδάτων τους. 

- 50% των υγρότοπων βρίσκεται σε “επικίνδυνη κατάσταση” λόγω της υπερεκµετάλλευσης των υπόγειων υδάτων. 

-Η επιφάνεια της αρδευόµενης γης στη Νότια Ευρώπη έχει αυξηθεί κατά 20% .

Το νερό είναι υπόθεση όλων

Όπως ακριβώς διαφορετικές χώρες πρέπει να συνεργαστούν για να προστατεύσουν τις πηγές των υδάτων, το ίδιο πρέπει να κάνουν και αρκετοί παράγοντες από διάφορους τοµείς. 

Επειδή όλοι χρησιµοποιούµε νερό στην καθηµερινή µας ζωή και στην εργασία µας (είτε σε εργοστάσιο, είτε σε αγρόκτηµα, είτε σε γραφείο), είναι σηµαντικό να συµµετέχουµε όλοι µας στην εξοικονόμηση του νερού.

Όσο περισσότερο κατανοούµε την επίδρασή µας στην ποσότητα και την ποιότητα του νερού, τόσο περισσότερο µπορούµε να βοηθήσουµε από την πλευρά µας στην προστασία των πολύτιµων υδάτινων πόρων µας.

ΔΕΥΑ Ναυπλίου
ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ