ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ - ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2021

Τι απαντούν στον Βελόπουλο τα Υπουργεία Πολιτισμού και Εσωτερικών για τα υπό κατάρρευση νεοκλασικά του Άργους

Τι απαντούν στον Βελόπουλο τα Υπουργεία Πολιτισμού και Εσωτερικών για τα υπό κατάρρευση νεοκλασικά του Άργους
Απάντηση απέστειλαν το Υπουργείο Πολιτισμού και το Υπουργείο Εσωτερικών στον επικεφαλής της Ελληνικής Λύσης Κυριάκο Βελόπουλο στην ερώτηση που έχει κατατεθεί στην Ελληνική Βουλή σχετικά με το θέμα «Αναπαλαίωση και προβολή τοπικών ιστορικών νεοκλασικών κτηρίων στο Άργος».


Αναλυτικά η απάντηση της Υπουργού Πολιτισμού:

Απάντηση στη με αριθμό πρωτοκόλλου 7554/25.6.2021 Ερώτηση με θέμα: «Αναπαλαίωση και προβολή τοπικών ιστορικών νεοκλασικών κτηρίων του Άργους Αργολίδας»

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 7554/25.6.2021 Ερώτησης του Βουλευτή κ. Αντώνιου Μυλωνάκη και σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες Υπηρεσίες, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Το κτήριο της φερομένης ως οικίας του Στρατηγού Μακρυγιάννη επί της οδού Γούναρη 15 και το κτήριο της οικίας της οικογενείας Βλάσση στην πλατεία Αγίας Αικατερίνης έχουν χαρακτηριστεί ως διατηρητέα με το Προεδρικό Διάταγμα 401/1982 (ΦΕΚ 401/Δ/20.08.1982) και επομένως δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η φερόμενη ως οικίας του Στρατηγού Μακρυγιάννη βρίσκεται εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της πόλης του Άργους (ΦΕΚ 660Β/19.10.1981) και επομένως η οποιαδήποτε οικοδομική δραστηριότητα υπόκειται σε έλεγχο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αργολίδας.

Τα λοιπά δύο κτήρια που αναφέρονται στην Ερώτηση και είναι χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα μνημεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3028/2002, δεν αποτελούν ιδιοκτησία του ΥΠΠΟΑ. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 2 του Ν. 3028/2002, «ο κύριος, νομέας ή ο κάτοχος μνημείου υποχρεούται να μεριμνά για την άμεση εκτέλεση των εργασιών συντήρησης, στερέωσης ή προστασίας ετοιμόρροπου μνημείου χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, με δική του δαπάνη και υπό την εποπτεία και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας». Ειδικότερα:

1. Η οικία του οπλαρχηγού Δημήτρη Τσώκρη βρίσκεται επί της οδού Καρατζά 6 στο Άργος και χτίστηκε από τον οπλαρχηγό το 1827. Η οικία είναι κηρυγμένη ως ιστορικό μνημείο με την ΥΑ 16307/9-9-1965, ΦΕΚ 605/Β/16-9-1965 με φορέα προστασίας το ΥΠΠΟΑ και το ΥΠΕΝ. Η εν λόγω οικία ανήκει από το 2013 στον Δήμο Άργους Μυκηνών, ο οποίος είναι αρμόδιος για την σύνταξη μελετών και την υλοποίηση έργου αποκατάστασης, κατόπιν έγκρισης των αρμόδιων οργάνων του ΥΠΠΟΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3028/2002.

2. Η οικία Σπυρίδωνα Τρικούπη στο Άργος είναι κηρυγμένη με την Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/6665/300/22.2.1983 (ΦΕΚ 229/Β/28.4.1983) ως έργο τέχνης που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία και ως διατηρητέο με το Π.Δ. 401/1982 (ΦΕΚ 401/Δ/20.08.1982). Βρίσκεται στην μέση ενός μεγάλου οικοπέδου έκτασης 3.829 τ.μ. στο κέντρο του Άργους, το οποίο ανήκει ιδιοκτησιακά στην Τράπεζα Πειραιώς, η οποία είναι αρμόδια για τα έργα αποκατάστασης του μνημείου. Η συνύπαρξη στο ίδιο οικόπεδο ανεσκαμμένων αρχαιοτήτων καθιστά απαραίτητη την σύνταξη και υποβολή μελέτης αποκατάστασης, όχι μόνον της οικίας, αλλά και του περιβάλλοντος αυτής χώρου.

Το ΥΠΠΟΑ, διά της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου, θα προχωρήσει στον έλεγχο της κατάστασης διατήρησης των δύο ανωτέρων μνημείων, προκειμένου να δώσει οδηγίες στους ιδιοκτήτες για τα αναγκαία έργα αποκατάστασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του Ν. 3028/2002.

Η Υπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ


Η απάντηση του Υπουργού Εσωτερικών Στέλιου Πέτσα

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, κατά λόγο αρμοδιότητας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Η χρηματοδότηση των πρωτοβάθμιων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) γίνεται βάσει των πιστώσεων που εγγράφονται κάθε έτος στον Κρατικό Προϋπολογισμό ο οποίος ψηφίζεται από τη Βουλή των Ελλήνων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), καθορίζεται το ύψος των πιστώσεων που προορίζονται για την κάλυψη επενδυτικών καθώς και λειτουργικών δαπανών τους.

Η περαιτέρω διαχείριση των πιστώσεων αυτών γίνεται κατόπιν σχετικών αποφάσεων των οικείων δημοτικών συμβουλίων υπό την εποπτεία του κράτους, η οποία συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας των πράξεών τους και σε πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών.

Στο πλαίσιο αυτό, στο Δήμο Άργους Μυκηνών κατανεμήθηκε από τους Κ.Α.Π. έτους 2020, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων, ποσό ύψους 633.990,00€, ενώ ίδιο ποσό έχει προγραμματιστεί να κατανεμηθεί και κατά την διάρκεια του τρέχοντος έτους.

Επιπλέον, το Υπουργείο Εσωτερικών δημιούργησε το Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων με την ονομασία «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», με σκοπό την ενδυνάμωση της ισόρροπης ανάπτυξης των δήμων της χώρας, τη βελτίωση των υποδομών και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας.

Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσεται η με αριθμ. πρωτ. 30292/19.04.2019 (Α.Δ.Α.: 68Γ3465ΧΘ7-Ψ25) απόφαση επιχορήγησης των δήμων για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων, όπου ο Δήμος Άργους Μυκηνών χρηματοδοτήθηκε με ποσό ύψους 699.400,00€.

Επιπρόσθετα, το Υπουργείο Εσωτερικών είχε εκδώσει στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» τη με αριθμ. πρωτ. 16401/28-08-2020 Πρόσκληση ΑΤ07 «Αξιοποίηση κτιριακού αποθέματος των Δήμων» (Α.Δ.Α.: 65ΕΔ46ΜΤΛ6-8ΟΗ).

Ο Δήμος Άργους - Μυκηνών έχει υποβάλλει στην σχετική Πρόσκληση την πρόταση «Ανέγερση κτιρίου νέου Δημαρχείου», προϋπολογισμού 1.584.102,53€ η οποία βρίσκεται στη διαδικασία Αξιολόγησης.

Τέλος, σας διαβιβάζουμε, για ενημέρωσή σας, το υπ’ αριθμ. πρωτ. 115434/05-07-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, με τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα καθώς και το υπ’ αριθμ. πρωτ. 10202/06-07-2021 έγγραφο του Δήμου Άργους Μυκηνών.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ


Θέμα: Απάντηση Κοινοβουλευτικής ερώτησης

Σε απάντηση του με Α.Π:106664 στις 22-6-2021 διαβιβαστικού εγγράφου σας με θέμα κοινοβουλευτική ερώτηση υπ. αριθμ. 7381/17-6-2021, «Άμεση παρέμβαση για την διάσωση των τεσσάρων ιστορικών κτιρίων του Άργους» σας ενημερώνουμε ότι:

Εκ των τεσσάρων διατηρητέων κτιρίων στο Άργος για τα οποία γίνεται αναφορά, μόνο η οικία του Στρατηγού Δημ. Τσώκρη επί της οδού Καρατζά 6, βρίσκεται στην ιδιοκτησία του Δήμου Άργους Μυκηνών από το 2013 με ενέργειές του προκειμένου να διασωθεί. Τα υπόλοιπα κτίρια δεν ανήκουν στον Δήμο μας.

Για το συγκεκριμένο κτίριο ο Δήμος μας έχει αιτηθεί την ένταξή του στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» για την εκπόνηση μελέτης και την υλοποίηση στατικής ενίσχυσης και αρχιτεκτονικής αποκατάστασης του διατηρητέου.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΥΠΠΟΑ 28/06/2021

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελ/σου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου Γραφείο Συντονιστή Ν.ΕΌ Πατρών-Αθηνών 158 26443 Πάτρα

ΚΟΙΝ.: Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Email: vouli1@prv.ypeka.gr

ΘΕΜΑ: Ερώτηση του βουλευτή κ. Ανδρέα Πουλά με θέμα:

«Άμεση παρέμβαση για τη διάσωση τεσσάρων ιστορικών κτηρίων του Άργους»

ΣΧΕΤ.: Το με αρ. πρωτ. 106664/22.6.2021 έγγραφο του γραφείου Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, με το οποίο μας διαβιβάσθηκε το ηλεκτρονικό μήνυμα του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του Υπουργείου Περιβάλλοντος

και Ενέργειας με αριθ. 7381/17.6.2021 του βουλευτή κ. Ανδρέα Πουλά με Θέμα: «Άμεση παρέμβαση για τη διάσωση τεσσάρων ιστορικών κτηρίων του Άργους», σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η Υπηρεσία μας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 “Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτικής Κληρονομιάς” είναι αρμόδια για τον έλεγχο και την προστασία των νεώτερων πολιτιστικών αγαθών (μετά το 1830) που έχουν χαρακτηρισθεί ως μνημεία και των οικισμών που έχουν χαρακτηρισθεί ως ιστορικοί τόποι, καθώς επίσης και των νεώτερων πολιτιστικών αγαθών που είναι προγενέστερα των εκάστοτε τελευταίων εκατό ετών, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως μνημεία.

Όσον αφορά στα κτήρια που αναφέρονται στο θέμα, σας γνωρίζουμε :

1. Η οικία Δ. Τσώκρη, στην οδό Καρατζά 6, η οποία χτίστηκε από τον οπλαρχηγό του Άργους στρατηγό Δ. Τσώκρη το 1827. Χαρακτηρίστηκε ως διατηρητέο με την Υ.Α. 16307/9-9- 65 (ΦΕΚ 605/Β/16-9-65) και υπάγεται στην αρμοδιότητα της πρώην 25ης ΕΒΑ.

2. Η οικία Σπυρίδωνος Τρικούπη, φερόμενης ιδιοκτησίας Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδος, το οποίο έχει χαρακτηρισθεί ως διατηρητέο μνημείο με την Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/6665/22-2-83 (ΦΕΚ 229/Β/28-4-83) και η οποία παρά τα επανειλημμένα έγγραφά μας, παραμένει εγκαταλειμμένη.

3. Επί της οδού Γούναρη, στα ανατολικά του I. Ν. Αγ. Ιωάννη βρίσκεται ερειπωμένη οικία φερ. ιδιοκτησίας I. Γκριτζάνη, το οποίο φέρεται ότι ήταν και κατοικία του στρατηγού Μακρυγιάννη κατά την περίοδο του εμφυλίου 1829-32. Χαρακτηρίστηκε ως διατηρητέο από το ΥΠΕΧΩΔΕ. Χτίστηκε πριν από το 1830 και για τούτο η Υπηρεσία μας το διαβίβασε για χαρακτηρισμό στην 5η ΕΒΑ Σπάρτης, με το υπ' αρ. ΥΠΠΟ/2η ΕΝΜ/Φ04-ε/185/7-2-1991. Ωστόσο δεν χαρακτηρίστηκε από το ΥΠΠΟΤ με την υπ' αρ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ03/787/10-1- 2000 Απόφαση.

4. Η οικία οικογένειας Βλάσση έχει χαρακτηρισθεί ως διατηρητέο κτήριο, μόνο από το πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ σύμφωνα με το ΦΕΚ 401/Δ/20.8.1981.

Επιπλέον όπως προκύπτει από το Αρχείο της Υπηρεσίας μας, για τα ανωτέρω (1), (2) και (3) κτίρια, δεν έχει υποβληθεί από τους φερόμενους ιδιοκτήτες μελέτη αποκατάστασης ή επισκευής προκειμένου να αναδειχθούν τα εν λόγω κτίρια.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας

Γεώργιος Παπανδρέου
Αρχιτέκτων Μηχανικός
ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ