ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ - ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2021

Ολόκληρη η μελέτη για το Πάρκο Κολοκοτρώνη στο Ναύπλιο (βίντεο)

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 11:43:00 π.μ. | | |
Ολόκληρη η μελέτη για την αποκατάσταση του Πάρκου Κολοκοτρώνη στο Ναύπλιο (βίντεο)
Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την μελέτη για την ανάπλαση του εμβληματικού Πάρκου Κολοκοτρώνη, μετά και την εγκρισή του από την Γενική Διευθύντρια Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού η οποία αναφέρει στην απόφασή της:

"Έγκριση της νέας βελτιωμένης μελέτης αναβάθμισης και αποκατάστασης του χαρακτηρισμένου ως μνημείου Πάρκου Κολοκοτρώνη στο Ναύπλιο, φερομένης ιδιοκτησίας Δήμου Ναυπλιέων, διότι συμβάλλει στην αναβάθμιση και αποκατάσταση του χώρου και δεν προκαλεί βλάβη στο χαρακτηρισμένο μνημείο, με τους ακόλουθους όρους: 

1. Το πάχος του μαρμάρινου κρασπέδου να αυξηθεί από 5εκ. σε 8εκ. 

2. Το χρώμα των μαρμάρων και των χαλικιών να προσδιοριστεί μετά από δείγματα, με τη σύμφωνη γνώμη της της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου και Εφορείας Αρχαιοτήτων Αργολίδας. 

3. Όλα τα μεταλλικά στοιχεία να βαφούν ομοιόμορφα με κωδικό RAL 7.003. 

4. Οι φανοστάτες να κατασκευαστούν από χυτοσίδηρο. 

5. Οι εργασίες να γίνουν με την εποπτεία της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αργολίδας. 

6. Οι εκσκαφές να περιοριστούν στις απολύτως αναγκαίες και να παρακολουθούνται από αρμόδιο υπάλληλο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αργολίδας. Για το λόγο αυτό οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ειδοποιήσουν εγκαίρως και εγγράφως την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας πριν από την έναρξη των εργασιών. 

7. Σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων κατά τη διάρκεια των εκσκαφικών εργασιών, οι εργασίες αυτές θα διακοπούν άμεσα και θα ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα, από τα αποτελέσματα της οποίας θα εξαρτηθεί η συνέχιση ή μη των εργασιών. Τη δαπάνη της ανασκαφικής έρευνας θα αναλάβει ο φορέας του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ 153/Α/28.06.2002). 

8. Με μέριμνα του φορέα του έργου τα πιθανά ευρήματα αφού καθαριστούν προσεκτικά θα αποτυπωθούν σε σχέδια κάτοψης και τομής (κλίμακα 1:50) και θα ενταχθούν σε γενικό χάρτη του Ναυπλίου, σύμφωνα με τις υποδείξεις υπαλλήλων της Εφορείας. 

Σε καμία περίπτωση δεν θα πραγματοποιηθεί επέμβαση επί αρχαίων ευρημάτων 

Οι μελετητές, αφού συμπληρώσουν τις μελέτες σύμφωνα με τους ανωτέρω όρους, οφείλουν να προσκομίσουν τρεις (3) σειρές προς έλεγχο και θεώρηση στη Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων (Γ΄ Σεπτεμβρίου 42 και Πολυτεχνείου, 104 33, Αθήνα, τηλ. Γραμματείας: 210/52.19.005 και 210/52.19.011).

 Η Απόφαση αυτή δεν αντικαθιστά άλλη τυχόν απαιτούμενη έγκριση ή άδεια από άλλη αρμόδια Αρχή, ούτε αποτελεί αναγνώριση δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, αφορά δε στις διατάξεις του ν. 3028/2002 υπό την προϋπόθεση ότι έχουν τηρηθεί όλες οι ισχύουσες πολεοδομικές, κτηριοδομικές, περιβαλλοντικές ή άλλες διατάξεις. 

Οι κατασκευές που δεν εκτελούνται σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, επιφέρουν την εκ του νόμου ακυρότητα αυτής, καθώς και την επιβολή διακοπής ή και καθαίρεσης οποιασδήποτε αυθαίρετης κατασκευής. 

Ο ιδιοκτήτης και οι επιβλέποντες μηχανικοί είναι υποχρεωμένοι να ειδοποιήσουν εγγράφως την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας πριν την έναρξη των εργασιών "

Γενική Δ/ντρια Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων 
Αμαλία Ανδρουλιδάκη

Στο Δημοτικό Συμβούλιο:

Δείτε παρακάτω το απόσπασμα με την παρουσίαση του Δημάρχου Ναυπλιέων της μελέτης στην διαδικτυακή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

H παρούσα τεχνική έκθεση αναφέρεται στην πρόταση ανάπλασης του πάρκου Κολοκοτρώνη, που βρίσκεται μεταξύ των οδικών αξόνων Σιδηράς Μεραρχίας, Πολυζωίδη καθώς και τους πεζόδρομους Βασιλέως Παύλου και Βασιλέως Κωνσταντίνου. 

Με τη παρούσα μελέτη προτείνεται η αναβάθμιση της εικόνας μέσα από την ανάδειξη της συμμετρίας, από το σχεδιασμό και την χρήση ομοιογενών υλικών, η αναβάθμιση του φυτικού πλούτου, αντικατάσταση των προσβεβλημένων δέντρων και ο φωτισμός που θα διασφαλίζει την προσβασιμότητα χωρίς να προκαλεί φωτορύπανση. 

Δείτε αναλυτικά ολόκληρη την μελέτη παρακάτω:

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ