SUPER MARKET ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΕΒΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ

Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2021

Αντικειμενικές αλήθειες περί κορωνοϊού

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 6:27:00 μ.μ. |
Αντικειμενικές αλήθειες περί κορωνοϊού
Του Ιατρού Στεφάνου Δημόπουλου

Τούς τελευταίους μῆνες σταμάτησα νά γράφω καί νά ἀντικρούω ἐπιχειρήματα στό διαδίκτυο πού ἀφοροῦν το ἐμβόλιο κατά τοῦ Κορονοϊοῦ. Καί αὐτό γιατί ἀκούγονται καί γράφονται με μένος τα πιό ἀπίθανα καί ἀνεξέλεγκτα πράγματα. Ἀμφισβητήθηκαν ἀπό τούς ἀρνητές του ἐμβολιασμοῦ οἱ πάντες καί τα πάντα. 

Ο παγκόσμιος ὀργανισμός ὑγείας (ΠΟΥ), ὁ Εὐρωπαϊκός, οἱ κρατικοί ὀργανισμοί , το FDA (ὀργανισμός φαρμάκων καί τροφίμων ΗΠΑ), οἱ στατιστικές ὑπηρεσίες, ἡ κυβέρνηση καί ὅλος ὁ πολιτικός κόσμος ,το δικαστικό σῶμα καθώς ἡ Ἱερά Σύνοδος καί τό οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο.

Εἶπα λοιπόν σήμερα νά προσπαθήσω νά γράψω δύο -τρεῖς ἀντικειμενικές ἀλήθειες πού δέν ἐπιδέχονται ἀμφισβήτηση ἀπό κανέναν.

1ον Οἱ ἐμβολιασμένοι Ἕλληνες εἶναι ἑπτά ἑκατομμύρια. Ενάμισυ ἑκατομμύριο ανεμβολίαστοι εἶναι ἕως 12ετων. Ἄρα δέν μιλᾶς καί γιά διχασμό σε αὐτὴ την χώρα, οὔτε γιά ἀποτυχία στό ἐμβολιαστικό πρόγραμμα.

2ον Το ποσοστό ἐμβολιασμένων Ἰατρῶν ξεπερνᾶ το 95%. Ἄρα δέν μπορεῖς νά λές ὅτι οἱ γιατροί εἶναι διχασμένοι.

3ον Στούς 40-90 Ἕλληνες πού πεθαίνουν καθημερινά το ποσοστό άνεμβολίαστων εἶναι ἄνω του 90%.

4ον Οἱ ἁγιορεῖτες πού ἐμβολιάσθηκαν εἶναι 700 (ἐπί συνόλου 2000) στό έμβολιαστικό κέντρο Καρυῶν καί γνωρίζω μερικούς πού ἐμβολιάσθηκαν ἐκτός Ἁγίου Ὄρους. Ἄλλοι τόσοι εἶναι πού ἐνόσησαν. Οἱ περισσότεροι ἡγούμενοι καί Γεροντάδες δέν βάζουν θέμα ὑπακοῆς ἀλλά ἀφήνουν ἐλεύθερο ὅποιον θέλει νά ἐμβολιασθεῖ.

Ρίχνω μία ματιά καθημερινά στό P/C μου (τα mail μου,διαδίκτυο καί F/B). Μου κάνει ἐντύπωση πού ἀρθρογραφοῦν μανιωδῶς καί καθημερινά οἱ 5-10 ἀρνητές του ἐμβολίου καί κάνουν ντόρο άλληλοσυγχαίροντας ὁ ἕνας τον ἄλλον. Δίνουν ψεύτικη ἐντύπωση της πραγματικότητας γιατί ἡ ἀληθινή ζωή τούς ἔχει ξεπεράσει. Μιλοῦν γιά καταπίεση ἀντισυνταγματική των ἐλευθεριῶν τους, αἰσθάνονται ἥρωες τῆς πατρίδος καί μάρτυρες της ἐκκλησίας. Μιᾶς ἐκκλησίας κομμένης καί ραμένης στά μέτρα της σοφῆς κεφαλῆς τους. Ἡμιμαθεῖς πλατσαπουλάνε στήν ἐκκλησιαστική μας ἱστορία, ἐπικαλούμενοι τον Ἅγιο Μάρκο τον Εὐγενικό καί παραδείγματα ψευδοσυνόδων ,ξεχνῶντας ὅτι σε μία τέτοια ψευδοσύνοδο (της Δρυός) ἔκανε ὑπακοή καί πέθανε ἀπό κακουχίες ὁ Ἱερός Χρυσόστομος ἐνῶ μποροῦσε με την πλειοψηφία Ἐπισκόπων πού διέθετε νά την ματαιώσει με κίνδυνο ὅμως σχίσματος. Ο δέ Ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός προσέφυγε κι αὐτός σε σύνοδο γυρνῶντας στήν πατρίδα του γιά νά κριθεῖ καί δικαιωθεῖ. Ἀπεναντίας οἱ ἀρνητές των ἀποφάσεων της Ἱερᾶς Συνόδου θέλουν μιά ἐκκλησία στά μέτρα τους. Δέν ἔχουν την ἀξιοπρέπεια νά πάρουν το καπελάκι τους καί νά ὀργανωθοῦν σε μία σχισματική ἐκκλησία άντιεμβολιαστῶν ὅπως π.χ. οἱ παλαιοημερολογίτες ἀλλά θέλουν νά ἐπιβάλουν τούς δικούς τους νόμους καί κανόνες. Οὔτε ἱεραρχία μέσα στήν ἐκκλησία δέν μετράει, οὔτε ἡ ἀρχή της δημοκρατικῆς πλειοψηφίας. Η ὀρθόδοξη Έκκλησούλα μας δέν εἶναι σε παρακμή, εἶναι καί στίς ἡμέρες μας άγιοτόκος. Πολλοί ἀπό ἐμάς γνωρίσαμε καί κατηχηθήκαμε ἀπό Ἁγίους ( Παϊσιο, Εφραίμ, Πορφύριο, Αμφιλόχειο, Ίάκωβο καί ἄλλους πού σίγουρα θά αγιοκαταταχθοῦνε). Τόπος κοινός σε ὅλους τους ἦταν ὁ μέγας σεβασμός στό συνοδικό μας σύστημα διοίκησης, ὁ σεβασμός στόν Ἐπίσκοπο καί το ἀξίωμα του. Τό θράσος με το ὁποῖο μερικοί καταχεριάζουν καθημερινῶς τους ἀνάξιους κατά την γνώμη τους ποιμένες μας καί μας καλοῦν σε ἀπειθαρχία δείχνει ἐγωισμό καί ἑωσφορικό ναρκισσισμό. Ἀπέκτησαν καί χάρισμα προορατικό καί καταστροφολογούν γιά τά ἔσχατα καί ἐπικαλοῦνται καί την ἀποκάλυψη του Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου. Τό μόνο βιβλίο τῆς Ἁγίας Γραφῆς πού δέν ὑπομνημάτησε ὁ σοφός Ἅγιος Νεκτάριος γιατί θεωροῦσε τίς δυνάμεις του πολύ μικρές καί λίγες, αὐτοί το ἐξηγοῦν καί το ἐπικαλοῦνται συνεχῶς καί ἀποροῦνε μάλιστα μαζί μας, πού κοιμόμαστε ἐνῶ ἐφθάσανε τα ἔσχατα πού ἐξιστορεῖ ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης.

Ἔγραψα ἐτοῦτες τίς γραμμές χωρίς διάθεση νά μπῶ σε ἄγονους διαλόγους καί άντεγκλήσεις. Μονάχα γιά νά δοῦν οἱ ὁμονοοῦντες της σιωπηρᾶς πλειοψηφίας πώς ἡ σιωπή δέν σημαίνει ἔλλειψη ἐπιχειρημάτων οὔτε ἧττα στόν ἀγῶνα της πατρίδας μας νά βγεῖ με δυνατόν λιγότερους θανάτους ἀπ την πανδημία (90 νεκροί, 90% άνεμβολίαστοι σήμερα ).


ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ