ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου 2021

4 εργάτες καθαριότητας προσλαμβάνει ο Δήμος Ναυπλιέων

4 εργάτες καθαριότητας προσλαμβάνει ο Δήμος Ναυπλιέων
Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ναυπλιέων αποφάσισε την έγκριση πρόσληψης 4 εργατών καθαριότητας ,  ανταποδοτικού χαρακτήρα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης απασχόλησης για το χρονικό διάστημα από το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου 2022 έως το τελευταίο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου 2022, για την κάλυψη εκτάκτων κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας.

Για την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα εφαρμοσθεί η διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007, όπως αυτές ισχύουν σήμερα. 

Η δαπάνη των αποδοχών των τεσσάρων ΥΕ Εργατών καθαριότητας θα βαρύνουν: 

-τον προϋπολογισμό οικ. Έτους 2021 και συγκεκριμένα τον ΚΑ 20-6041.001 με το ποσό των 2.000 € για τακτικές αποδοχές και τον ΚΑ 20-6054.001 με ποσό 600 € για εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ. 

-τον προϋπολογισμό οικ. Έτους 2022 και συγκεκριμένα τον ΚΑ 20-6041.001 με το ποσό των 8.000 € για τακτικές αποδοχές και τον ΚΑ 20-6054.001 με ποσό 2.400 € για εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ.

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ