ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022

Αναφορά Γκιόλα: Να δοθεί παράταση στις επιχειρήσεις έως 31/3 ώστε να δηλώσουν για την επιστρεπτέα προκαταβολή

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 11:15:00 π.μ. |
Αναφορά Γκιόλα: Να δοθεί παράταση στις επιχειρήσεις έως 31/3 ώστε να δηλώσουν για την επιστρεπτέα προκαταβολή
Αναφορά κατέθεσε ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Αργολίδας Γιάννης Γκιόλας στους Υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ.κ. Σταϊκούρα και Γεωργιάδη, καθώς και τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Σκυλακάκη, κατόπιν επιστολής του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, σχετικά με την αδυναμία υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων από τις Επιχειρήσεις ώστε να λάβουν την Επιστρεπτέα Ενίσχυση.

Συγκεκριμένα, με την υπ.αριθμ. 184/18-1-2022 επιστολή του το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο εξηγώντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Επιχειρήσεις κατά την περίοδο της πανδημίας, ζητά να δοθεί εύλογη παράταση χρόνου, έως τις 31-3-2022, ούτως ώστε να υποβληθούν ορθά οι αιτήσεις για τη λήψη της Επιστρεπτέας προκαταβολής.

Υπενθυμίζεται ότι οι Επιχειρήσεις προσπαθούν να αντεπεξέλθουν σε πλήθος δυσκολιών τόσο στον οικονομικό τομέα όσο και τον γραφειοκρατικό με μεγάλο όγκο εργατικών, μισθοδοτικών, φορολογικών και χρηματοδοτικών θεμάτων, γεγονός που οδηγεί σε εσφαλμένες αποφάσεις και αποκλεισμό τους από χρηματοδοτικές ενισχύσεις.

Ως εκ τούτου, καθίσταται επιβεβλημένο να δοθεί παράταση τουλάχιστον έως την 31-3-2022, ώστε να προλάβουν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους.

Ακολουθεί το κείμενο της αναφοράς:

Αθήνα 18 Ιανουαρίου 2022

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα

Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνη Γεωργιάδη

Αναπλ. Υπουργό Οικονομικών κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη

Θέμα: «Αναγκαίο να δοθεί παράταση στις επιχειρήσεις τουλάχιστον έως 31-3-2022 για τροποποιητικές δηλώσεις ώστε να λάβουν την οικονομική ενίσχυση της Επιστρεπτέας Προκαταβολής»

Με την παρούσα αναφορά μου, σας κοινοποιώ την με αρ.πρωτ. 0184/17-1-2022 επιστολή του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Πελοποννήσου.

Σύμφωνα με την επιστολή του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, πλήθος επιχειρήσεων που δικαιούνται να λάβουν την οικονομική ενίσχυση της επιστρεπτέας προκαταβολής περιορίζονται χρονικά ώστε να δηλώσουν το κατάλληλο πλαίσιο μέσω του οποίου θα ενισχυθούν.

Με βάση τις ανυπέρβλητες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν εδώ και πολλούς μήνες, τόσο στον οικονομικό τομέα όσο και στον διαδικαστικό με μεγάλο όγκο εργατικών, μισθοδοτικών, φορολογικών και χρηματοδοτικών θεμάτων, θεωρείται απολύτως λογικό να δοθεί στις επιχειρήσεις ο απαραίτητος χρόνος ώστε να υπάρξει επαρκής μελέτη για τη λήψη ορθών αποφάσεων ως προς την επιλογή της οικονομικής ενίσχυσης.

Πολλές επιχειρήσεις έχουν βρεθεί σε αδιέξοδο και ζητούν την Κυβερνητική στήριξη στον ευαίσθητο αυτό τομέα, τουλάχιστον ως προς την επιμήκυνση του χρόνου (31-3-2022) που θα υποβληθεί η τροποποιητική δήλωση λήψης της συγκεκριμένης ενίσχυσης και θα δώσει τη δυνατότητα να ενταχθούν σε επενδυτικά Προγράμματα ΕΣΠΑ ή να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Παρακαλούμε για την απάντηση και ενημέρωσή μας επί του εν λόγω θέματος.

Συν:(1) Η υπ. αριθ. Πρωτ. 0184/17-1-2022 επιστολή του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Πελοποννήσου.

Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2022

Ο καταθέτων βουλευτής
Γκιόλας Ιωάννης

Ακολουθεί η επιστολή του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Πελοποννήσου:

Άργος 17 Ιανουαρίου 2022

Α.Π. 0184/Φ.445

ΠΡΟΣ:

• Υπουργό Οικονομικών κ. Σταϊκούρα

• Αν. Υπουργό Οικονομικών κ. Σκυλακάκη

• Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Γεωργιάδη

Κοιν:

• Βουλευτές Πελοποννήσου

• Επιμελητήρια

• ΚΕΕΕ

Θέμα: «Δυνατότητα Αλλαγής Καθεστώτος Ενίσχυσης Επιστρεπτέας Προκαταβολής»

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Η εμφάνιση της νόσου COVID-19 προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στον τομέα της δημόσιας υγείας και έπληξε τους πολίτες και την κοινωνία σε διάφορα επίπεδα. Προκαλώντας κλυδωνισμό στην παγκόσμια οικονομία καθώς και την οικονομία των χωρών μελών της Ε.Ε. και φυσικά της Ελλάδας. Η συντονισμένη αντίδραση, των κυβερνήσεων των κρατών μελών, και της κυβέρνησης της χώρας μας, είχε σαν αποτέλεσμα τον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων στην οικονομία της Ε.Ε. και της χώρας μας.

Η Ελληνική κυβέρνηση δρώντας στο πλαίσιο των κανόνων πού έθεσε η Ε.Ε., έλαβε σειρά μέτρων, με σκοπό την αντιμετώπιση και τον περιορισμό των επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης στην απασχόληση και στην βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

• Αποζημίωση ειδικού σκοπού για εργαζόμενους

• Αποζημίωση ειδικού σκοπού επιστημόνων

• Ενισχύσεις με μορφή Επιστρεπτέας προκαταβολής 1-2-3-4-5-6 & 7

• Μειώσεις ενοικίων

• Πρόγραμμα Συνεργασία

• Αναστολή πληρωμής επιταγών

• Προγράμματα περιφερειών-Στήριξη επιχειρήσεων covid-19

• ΤΕΠΙΧ ΙΙ

• Ταμείο εγγυοδοσίας επιχειρήσεων

• Επιδότηση τόκων 1 & 2 & 3

• Πρόγραμμα Γέφυρα 1 & 2

• Πρόγραμμα θερμάστρες εξωτερικών χώρων

• Πρόγραμμα e-shops

• Επιδότηση παγίων Δαπανών , κλπ

Επικεντρώνοντας την προσοχή μας στο μέτρο των Ενισχύσεων με μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής που επαναλήφθηκε σε επτά χρονικές περιόδους σε διάστημα περίπου ενός έτους (1-2-3-4-5-6 & 7) αυτή χορηγήθηκε κάτω από δύο πλαίσια ενίσχυσης, με δυνατότητα των επιχειρήσεων να επιλέξουν το πλαίσιο ενίσχυσης που επιθυμούν.

α. Ενίσχυση δυνάμει του Προσωρινού Πλαισίου C(2020)1863 /19.03.2020 ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19»

β. Σύμφωνα με τους όρους του υπ' αρ. 1407/2013 Κανονισμού (ΕΕ) για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (Κανονισμός de minimis).

Επειδή ως γνωστόν οι επιχειρήσεις λειτουργούσαν καθ’ όλο το διάστημα από την έναρξη της πανδημίας μέχρι και σήμερα υπό καθεστώς έντονης πίεσης, με ασφυκτικές προθεσμίες και με πλήθος αποφάσεων που έπρεπε να εφαρμόσουν σε διαφορετικά πεδία (εργατικά, μισθοδοτικά, φορολογικά, χρηματοδοτικά),είχε σαν αποτέλεσμα να μην υπάρχει επαρκής χρόνος μελέτης σε βάθος των αποφάσεων που καλούντο να εφαρμόσουν και ενίοτε να οδηγούνται σε επιλογές που εκ των υστέρων αποδεικνύονται μη ορθές.

Κύριε Υπουργέ,

Κατόπιν των ανωτέρω θεωρούμε ότι πολλές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν βρεθεί σε αδιέξοδο με το συγκεκριμένο θέμα και είτε δε μπορούν να ενταχθούν λόγω αυτού σε τρέχοντα επενδυτικά προγράμματα του ΕΣΠΑ, είτε αδυνατούν να καταθέσουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά έγγραφα που ζητούνται για τις Επιστρεπτέες Προκαταβολές, να τους δοθεί η δυνατότητα μέχρι 31-3-2022 υποβολής τροποποιητικής δήλωσης λήψης της συγκεκριμένης ενίσχυσης που να επιτρέπει την αλλαγή του καθεστώτος.

Αναμένοντας για τις δικές σας ενέργειες.

Για το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Πελοποννήσου

Ο Πρόεδρος
Φώτιος Δαμούλος

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ