ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ - ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

Σάββατο 19 Φεβρουαρίου 2022

Με 9 θέματα για την Αργολίδα συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 1:45:00 μ.μ. | |
Πελοπόννησος
Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου θα πραγματοποιηθεί με Τηλεδιάσκεψη στις 22/02/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30π.μ. για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

1. Έγκριση 1ης τροποποίησης τεχνικών προγραμμάτων (Ιδίων Πόρων, Κ.Α.Π. & Τ.Ε.Ο.) Π.Ε. Αργολίδας έτους 2022. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

2.  α)Έγκριση διακήρυξης Ανοιχτής Διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και λοιπών τευχών για τη σύναψη Δημόσιας σύμβασης του έργου: Έργο:« ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΡΓΟΥΣ (Β ́ΦΑΣΗ)» ,Π/Υ : 650.00,00 € β)συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

3.  A) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης των άρθρων 100 του Ν.3852/2010 και 12 και 44 του Ν.4412/2016, όπως ισχύουν μεταξύ των Αναθετουσών Αρχών Ο.Τ.Α. Β’ βαθμού «Περιφέρεια Πελοποννήσου» και Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Ανώνυμη Εταιρεία» για τις πράξεις «ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΤΙΡΥΝΘΑ – ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» ΚΑΙ «ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΛΕΥΚΑΚΙΑ – ΔΡΕΠΑΝΟ» Β)Ορισμός μελών (τακτικά - αναπληρωματικά) για την επιτροπή παρακολούθησης Γ)Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

4.  Έγκριση χορήγησης 3ης Παράτασης Προθεσμίας περαιώσεως (οριακή προθεσμία) του έργου: «ΚΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ» Πρ/σμού: 205.000,00 € Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

5. Α) Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Περιφερειακού Ταμείου ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ναυπλιέων (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) για το έργο «Συντήρηση – αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης Δήμου Ναυπλιέων». Β)Ορισμός μελών (τακτικά - αναπληρωματικά) για την επιτροπή παρακολούθησης Γ)Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

6.  Έγκριση 1ης τροποποίησης των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών για το σχολικό έτος 2021-2022, του αναδόχου ΚΤΕΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΕ, της σύμβασης αριθ. 1626/19.01.2022 (ΑΔΑΜ.22SYMV009939276 2022- 01-19) , προσαρμόζοντάς τα στα νέα δεδομένα εκτέλεσής τους, στο πλαίσιο της προαίρεσης όπως αυτή προβλέπεται.  στις 17/02/22 12:45 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

7.  Έγκριση ματαίωσης της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» υποέργο:« ΒΕΛΤIΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΥΚΗΝΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΑΝΔΡΕΝΙΟΥ», Προϋπ: 360.000,00 € Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

8.  Έγκριση διενέργειας διαπραγμάτευσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, για το υποχρεωτικό μάθημα της κολύμβησης, για το Γ΄ τρίμηνο του σχολικού έτους 2021- 2022 (σχολεία Ναυπλίου) και συγκρότηση Επιτροπής. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

9.  α)Έγκριση διακήρυξης Ανοιχτής Διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και λοιπών τευχών για τη σύναψη Δημόσιας σύμβασης του έργου: ««ΕΡΓΟ: « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» υποέργο:« ΒΕΛΤIΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΥΚΗΝΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΑΝΔΡΕΝΙΟΥ»,Προϋπ: 360.000,00 €, ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ: ΠΔΕ 2017ΕΠ52600004 και β) συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

Υπενθυμίζουμε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

1.ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ως Πρόεδρος 
2. ΒΕΡΟΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
3. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 
4. ΓΚΙΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
5. ΜΑΝΤΖΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
6. ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
7. ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
8. ΤΖΑΝΕΤΕΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 
9.ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 
10.ΜΠΟΖΊΚΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
11.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ