ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ - ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

Τρίτη 8 Μαρτίου 2022

Εγκρίθηκαν οι μελέτες για την ανάδειξη και προστασία των Μυκηναϊκών τάφων στον Ι.Ν. Ευαγγελίστριας Ναυπλίου

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 9:42:00 μ.μ. | | |
Μυκηναϊκοί τάφοι
Με απόφαση της υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνας Μενδώνη εγκρίθηκαν οι μελέτες που αφορούν σε παρεμβάσεις στον ναό της Ευαγγελίστριας, στο Ναύπλιο.

Συγκεκριμένα, με την σχετική απόφαση της υπουργού εγκρίνονται οι 

α) αρχιτεκτονική μελέτη, 
β) προμελέτη στατικών και 
γ) μελέτη φωτισμού του έργου που αφορά στον σχεδιασμό της διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου πιο πάνω ναού και στην προστασία, ανάδειξη, επισκεψιμότητα των εκεί σωζόμενων μυκηναϊκών τάφων.

Η απόφαση της υπουργού Πολιτισμού:

Έγκριση α) αρχιτεκτονικής μελέτης, β) προμελέτης στατικών και γ) μελέτης φωτισμού του έργου “Σχεδιασμός διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου του Ι.Ν. Ευαγγελιστρίας Ναυπλίου και προστασία, ανάδειξη, επισκεψιμότητα των εκεί σωζόμενων Μυκηναϊκών τάφων” . 

Εγκρίνονται οι : α) αρχιτεκτονική μελέτη, β) προμελέτη στατικών και γ) μελέτη φωτισμού του έργου «Σχεδιασμός διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου του Ι.Ν. Ευαγγελιστρίας Ναυπλίου και προστασία, ανάδειξη, επισκεψιμότητα των εκεί σωζόμενων μυκηναϊκών τάφων», με τους ακόλουθους όρους: 

Α. Ως προς την τεκμηρίωση της υφιστάμενης κατάστασης: 

1. Η τεκμηρίωση των τάφων να συμπληρωθεί με περιγραφή της κατάστασης διατήρησής τους, καθώς και σχέδια αποτύπωσης και παθολογίας αυτών. 

2. Το τοπογραφικό διάγραμμα να συμπληρωθεί με στάθμες εντός και εκτός των τάφων, των διαμορφωμένων επιφανειών πέριξ των μνημείων, καθώς και με τις υφιστάμενες κατασκευές (στηθαία, κλπ). 3. Να αναπτυχθεί το ζήτημα απορροής των ομβρίων υδάτων, δηλαδή από ποιες περιοχές προέρχονται και συρρέουν τα ύδατα, πώς αυτά απορρέουν σήμερα. 

Β. Ως προς την πρόταση συντήρησης και προστασίας των μυκηναϊκών τάφων: 

4. Να συνταχθεί μελέτη συντήρησης των διατηρούμενων μυκηναϊκών τάφων. 5. Το στέγαστρο να σχεδιαστεί οριζόντιο με ύψος αυτό της ανώτερης στάθμης της πρότασης. 

6. Να επικαιροποιηθούν τα σχέδια της μελέτης και να σημειωθούν στην κάτοψη τα πέδιλα και τα υποστυλώματα με τις προτεινόμενες διαστάσεις, καθώς και τη στάθμη θεμελίωσης κάθε πεδίλου. 

Γ. Ως προς την πρόταση ανάδειξης: 

7. Να διευκρινιστεί ο τρόπος σήμανσης των τάφων στο φυσικό έδαφος και να καταβληθεί προσπάθεια η σήμανσή τους να γίνει με τρόπο που να αναδεικνύει τη μορφή τους. Να προβλεφθεί επίσης σήμανση και όσων τάφων έχουν καταστραφεί, με σκοπό την κατανόηση και ανάδειξή τους ως μνημειακού συνόλου. 

8. Στο μυκηναϊκό τάφο Β να δοθεί ο απαραίτητος ζωτικός χώρος για την επίσκεψή του, να σχεδιαστεί ο τρόπος διόδου ανάμεσα από τα κτίρια και να καταργηθούν οι θέσεις στάθμευσης μπροστά από αυτόν. 

9. Τα σχέδια της πρότασης να συμπληρωθούν με τις υφιστάμενες κατασκευές που διατηρούνται, καθώς και τις νέες που προτείνονται. Να ελεγχθεί η συμβατότητα μεταξύ της τεχνικής περιγραφής και των σχεδίων. 

10. Να σχεδιαστούν οι προτεινόμενες τάφροι συλλογής και απορροής των ομβρίων υδάτων, η σύνδεση αυτών με το υφιστάμενο δίκτυο απορροής και να προβλεφθούν, εφόσον απαιτείται, φρεάτια. 

11. Ο χώρος συνάθροισης κοινού να διαμορφωθεί με γραμμικά στοιχεία τοποθετημένα ελεύθερα στον χώρο. Να προσδιορισθούν τα υλικά, οι κλίσεις και η ακριβής θέση αποκατάστασης του φυσικού εδάφους στο κατώτερο τμήμα του χώρου συνάθροισης και να αποτυπωθεί η πρόταση σε σχέδια κατόψεων και τομών. 

12. Να διερευνηθεί η δυνατότητα ενσωμάτωσης των φωτιστικών σωμάτων στα κτήρια και στο στέγαστρο και να εκπονηθεί ηλεκτρομηχανολογική μελέτη για το σύνολο του φωτισμού. 

13. Να προσδιοριστεί η θέση και ο αριθμός των ενημερωτικών πινακίδων. 

14. Το συρματόπλεγμα της περίφραξης να καλυφθεί με βλάστηση ώστε να μην είναι εμφανές από την εξωτερική πλευρά. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Λίνα Μενδώνη 
ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ