ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

Πέμπτη 3 Μαρτίου 2022

Αναπτυξιακή Πάρνωνα: Δυο θέσεις εργασίας για το info kiosk του Δήμου Ναυπλιέων

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 10:55:00 π.μ. | | | |
Αγγελία
Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Ανώνυμη Εταιρεία. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης ανακοινώνει ότι προτίθεται να καταρτίσει Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) με δύο (2) άτομα ειδικότητας Π.Ε. Ανθρωπιστικών Σπουδών, με εμπειρία στον κλάδο προώθησης του Τουρισμού, για την παροχή υπηρεσιών υποδοχής και ενημέρωσης των επισκεπτών του Περιπτέρου Τουριστικής Πληροφόρησης (, στο πλαίσιο της από 18-02-2021 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Ναυπλιέων και της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. για την υλοποίηση του έργου «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (info kiosk) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ».


Υπεύθυνοι για τη διανομή της Πρόσκλησης και την παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες είναι η κα Άννα Κοδέλλα και η κα Ιβάνα Κάλαβερ, στα τηλέφωνα 27570 22807-8.

Το υλικό της Πρόσκλησης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Πάρνωνα: www.parnonas.gr, απ’ όπου μπορούν να το προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα Κεντρικά Γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα στο Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300, μέχρι την 11/03/2022 και ώρα 16.00, με την επισήμανση «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για την κατάρτιση Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για την παροχή υπηρεσιών υποδοχής και ενημέρωσης των επισκεπτών του Περιπτέρου Τουριστικής Πληροφόρησης (info kiosk) του Δήμου Ναυπλιέων» και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα.

Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

Δείτε αναλυτικά το κείμενο της Πρόσκλησης με τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα κριτήρια κατάταξης και βαθμολόγησης, καθώς και τα Παραρτήματα με τίτλο «ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ» και «ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ – ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ» (αρχείο zip), εδώ

Τα Παραρτήματα της Πρόσκλησης, με την αίτηση υποψηφιότητας, την υπεύθυνη δήλωση και το βιογραφικό σημείωμα, μπορείτε να τα βρείτε σε doc μορφή, εδώ
ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ