ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

Τετάρτη 6 Απριλίου 2022

Ξεκινάει δημόσια διαβούλευση για την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) στο Τολό Αργολίδας

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 7:25:00 μ.μ. | | |
Βιολογικός
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχει διαβιβασθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου – Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου – Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού, το υπ’ αριθμ. πρωτ. 55891/09-02-2022 έγγραφό της, για δημοσιοποίηση, διαβούλευση και γνωμοδότηση φάκελος μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) με τα παρακάτω στοιχεία και καλεί το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του, καθώς και την/τις Επιτροπή/ές Ποιότητας Ζωής, την/τις Δημοτική/ές Επιτροπές Διαβούλευσης και τα Συμβούλια Τοπικής ή Δημοτικής Κοινότητας να εκφράσει/ουν την γνώμη του/ους. 

- Είδος Φακέλου: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Τροποποίηση και ανανέωση της με αριθ. πρωτ. 59193/2473/11-10-2013 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου για το έργο: Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Τολού, στη θέση: «Λέσκα» της Δ.Κ. Τολού, Δ.Ε. Ασίνης, Δήμου Ναυπλιέων, Π.Ε. Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, (ΠΕΤ: 2103501421) που ανήκει στην Υποκατηγορία Α2 της 4ης Ομάδας με α/α 19, σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β’). 

- Φορέας του έργου ή της δραστηριότητας: «Δ.Ε.Υ.Α. ΝΑΥΠΛΙΟΥ (ΔΕΥΑΝ)» 

- Αριθ. Πρωτοκόλλου ή ΑΔΑ της ΑΕΠΟ που τροποποιείται / ανανεώνεται : 59193/2473/11-10-2013 

- Ημερομηνία έναρξης και λήξης της δημόσιας διαβούλευσης: Από 07 - 04 - 2022 έως 06 - 05 - 2022 

- Ημερομηνίες έναρξης και λήξης της προθεσμίας για την κατάθεση των απόψεων του ενδιαφερόμενου κοινού: από 07 - 04 - 2022 έως 06 - 05 - 2022 

- Αρμόδια για το έργο ή τη δραστηριότητα περιβαλλοντική αρχή: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου – Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου – Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού . Πληροφορίες: κ. Γ. Ξυράφας, ΟΔΕ (τηλ. 2710 237778) 

- Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, την κατάθεση απόψεων των πολιτών και την εισήγηση στο ΠΕ.ΣΥ. Πελοποννήσου: 

- Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Αργολίδας  Εφημερίδα Δημοσίευσης της Ανακοίνωσης: «ΑΡΓΟΛΙΔΑ» 

- Σύνδεσμος Ιστοσελίδας, όπου γίνεται η δημοσίευση της ανακοίνωσης: www.ppel . gov . gr 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ

Φώτο αρχείου
ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ