ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ - ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

Τρίτη 24 Μαΐου 2022

Επιτροπή Παρατάξεων Αντιπολίτευσης Ερμιονίδας: Έκθετος ο Δήμαρχος μετά το νέο ολίσθημα του Πρόεδρου της ΔΕΥΑΕΡ

ΔΕΥΑΕΡ
Την τεράστια ευθύνη του κ. Γεωργόπουλου, λόγω της υψηλής εποπτείας που έχει στη διοίκηση της ΔΕΥΑΕΡ, αναδεικνύει το νέο λάθος του κ. Μπίμπα, καθώς ζητάει από τα μέλη του ΔΣ να εγκρίνουν μία και μόνο προσφορά σχετικά με προμήθειες και υπηρεσίες για την λειτουργία της επιχείρησης.


Με σημερινή μας επιστολή προς τον Πρόεδρο του ΔΣ της ΔΕΥΑΕΡ ζητάμε να μας ενημερώσει για την διαδικασία αναθέσεων από τα αρμόδια όργανα της ΔΕΥΑΕΡ, καθώς σε όλες τις συνεδριάσεις του ΔΣ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ερμιονίδας, υπάρχουν αποφάσεις για αναθέσεις σχετικά με προμήθειες και υπηρεσίες για την λειτουργία της επιχείρησης.

Στις περισσότερες από αυτές τις αναθέσεις υπάρχει όμως μόνο μία προσφορά και άρα ουσιαστικά πρόκειται για απευθείας αναθέσεις.

Μετά από ερώτηση των μελών της αντιπολίτευσης της ΔΕΥΑΕΡ στο γιατί υπάρχει μόνο μία προσφορά, ο κ Μπίμπας απάντησε ότι έχει δημοσιεύσει την πρόσκληση υποβολής προσφορών, όσον αφορά το αντικείμενο και τις λεπτομέρειες σχετικά με την προς ανάθεση προμήθεια ή υπηρεσία και δεν ενδιαφέρεται κανείς άλλος επαγγελματίας.

Σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο ( άρθρο 118 του Ν.44162/016) η απευθείας ανάθεση διενεργείται από τις αρμόδιες για την ανάθεση της σύμβασης υπηρεσίες της αναθέτουσας αρχής, χωρίς να απαιτείται γνωμοδότηση συλλογικού οργάνου. Μετά την έκδοση της απόφασης ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή τη δημοσιεύει στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 38 και την κοινοποιεί στον οικονομικό φορέα.

Πρέπει, λοιπόν, να υπάρχει σαφής διάκριση των απευθείας αναθέσεων με τις αναθέσεις που γίνονται μετά από υποβολή προσφορών, διαδικασία που γίνεται με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά. Σε συνεδριάσεις του ΔΣ των προηγούμενων διοικήσεων της ΔΕΥΑΕΡ, όπου αφορούσαν αναθέσεις προμηθειών ή υπηρεσιών σχεδόν πάντα υπήρχαν 2 ή 3 προσφορές.

Στην επιστολή μας ζητάμε να μας απαντήσουν στα παρακάτω ερωτήματα:

1) Ποιες συγκεκριμένες διατάξεις του νομοθετικού πλαισίου εφαρμόζονται, κατά τη διαδικασία ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών και προμηθειών στην ΔΕΥΑΕΡ;

2) Πως τηρείται η αρχή της δημοσιότητας και που ανεβαίνει η πρόσκληση της ΔΕΥΑΕΡ σχετικά με την υποβολή προσφορών από τους επαγγελματίες, ώστε να έχουν την κατάλληλη ενημέρωση;

3) Με ποια διαδικασία αποστέλλεται η πρόσκληση υποβολής προσφορών στους επαγγελματίες;

Η Συντονιστική Επιτροπή της αντιπολίτευσης του Δήμου Ερμιονίδας

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Λάμπρου Αναστάσιος, Τόκας Αναστάσιος, Αποστόλου ΠαναγιώτηςΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ