ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022

Σημαντική ενημέρωση των επιχειρηματιών της Αργολίδας από τον Σύλλογο Λογιστών Ναυπλίας - Ερμιονίδας

MY DATA
Ο Λογιστικός Σύλλογος Φοροτεχνικών-Ελεύθερων Επαγγελματιών Ναυπλίας Ερμιονίδας, σε συνεργασία με όλους τους Φορείς του Κλάδου των Οικονομολόγων Λογιστών Φοροτεχνικών, ενημερώνει ολόκληρο τον επιχειρηματικό κόσμο για τα κάτωθι : 

-Με την Α.1038/14-03-2022 απόφαση της ΑΑΔΕ “Τρόπος υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση διαφόρων πληροφοριών”, η διασταύρωση εσόδων-εξόδων του φορολογικού έτους 2021, πραγματοποιείται μέσω της νέας πλατφόρμας myDATA, αντί των ΜΥΦ. Βάση της απόφασης, οι επιχειρήσεις καλούνται να διαβιβάσουν τα έσοδα του 2021 στα myDATA, γεγονός που δεν έχει επιτευχτεί – έστω σε ικανοποιητικό βαθμό – μέχρι σήμερα.

 -Η διασταύρωση εσόδων-εξόδων αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή ορθής φορολογικής δήλωσης και – συνεπώς – και για το φόρο που θα προκύψει και βαρύνει την επιχείρηση. 

-Τα δεδομένα της φορολογικής δήλωσης μιας επιχείρησης, καθώς και οι φόροι που προκύπτουν από την υποβολή της, επηρεάζουν τα οικονομικά αποτελέσματα, τους ισολογισμούς, την καθαρή θέση της επιχείρησης, τα μερίσματα, τις χρηματοδοτήσεις, κλπ. 

Ο Λογιστικός Σύλλογος Φοροτεχνικών-Ελεύθερων Επαγγελματιών Ναυπλίας Ερμιονίδας θέλει να καταστήσει σαφές ότι: 

 Για τα προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διαβίβαση, εμφάνιση από την αποτύπωση των λογιστικών γεγονότων στα myDATA 

 Για την αναγκαστική υποβολή ανακριβούς ή λανθασμένης φορολογικής δήλωσης (καθ’ όσον η καταληκτική ημερομηνία είναι 30/06/2022 μέχρι σήμερα) 

 Για την αναγκαιότητα που θα προκύψει για την υποβολή πλήθους τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τις ανάγκες «συμφωνίας» 

 Για την πιθανή αλλαγή του φορολογικού αποτελέσματος 

 Για τυχών κυρώσεις και πρόστιμα που θα προκύψουν από μελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους για τις ασυμφωνίες και τα ανακριβή στοιχεία κατά τα έτη προσαρμογής στα myDATA και για τις οποίες ο Λογιστικός μας Σύλλογος έχει τονίσει επανειλημμένος, την ανάγκη της διευθέτησης αυτών των προβλημάτων από την ΑΑΔΕ και το Υπουργείο Οικονομικών 

 Για τη μη ορθή αποτύπωση των οικονομικών καταστάσεων, διανομή μερισμάτων, κ.λ.π, τα οποία προκύπτουν από τα ανωτέρω ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΦΕΡΕΙ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ καθ’ ότι όλα τα παραπάνω προβλήματα και καταστάσεις έχουν δημιουργηθεί με υπαιτιότητα της Φορολογικής Διοίκησης. 

Θεωρούμε αναγκαία να γίνουν τα παρακάτω : 

 Εφόσον δεν δύναται να πραγματοποιηθεί ορθά η διαδικασία διασταύρωσης των εσόδων-εξόδων στην εφαρμογή των Ηλεκτρονικών Βιβλίων, να προχωρήσει η σύνταξη και υποβολή των φορολογικών δηλώσεων,με τη διάθεση εύλογου χρονικού διαστήματος για τη δηλωτική διαδικασία, η οποία θα πρέπει να στηριχτεί αποκλειστικά και μόνο στα δεδομένα των φορολογικών βιβλίων των επιχειρήσεων. Η δε ολοκλήρωση της υποβολής δεν μπορεί να είναι συντομότερη από 30/09/2022. 

 Η χρονική προθεσμία της διαβίβασης – όντας μία ξεχωριστή διαδικασία – να μετατεθεί για το τέλος του έτους 2022, με όποιες άλλες κακοποιητικές εγγραφές, χωρίς καμία ποινή. 

 Για το έτος 2022 να ακολουθηθεί η ομαλή διαβίβαση των εσόδων και μόνο, κατόπιν ολοκλήρωσης όλων των απαραίτητων οδηγιών της ΑΑΔΕ και επίλυσης των όποιων τεχνικών προβλημάτων της εφαρμογής. 

Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθούν τα παραπάνω , επαναλαμβάνουμε οι συνέπειες βαρύνουν τις επιχειρήσεις και ΟΥΔΕΜΙΑ ευθύνη έχει ο Κλάδος μας. 

Με Εκτίμηση, 

ΤΟ Δ/Σ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε. ΜΠΑΣΤΟΥΝΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΛΛΑΔΙΝΟΣ 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΤΣΑΝΗΣ 

Ο ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 

Η ΤΑΜΙΑΣ 
ΠΑΝΤΕΛΙΝΑ ΚΟΥΜΑΡΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΟΦΑΣ
ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ