ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Πέμπτη 14 Ιουλίου 2022

Α. Πουλάς: Δεν προβλέπεται η πρόσληψη επιπλέον προσωπικού για το πρόγραμμα δακοκτονίας στην Πελοπόννησο

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 11:58:00 π.μ. | | |
Α. Πουλάς
Απαντώντας στην ερώτηση του βουλευτή Αργολίδας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέα Πουλά σχετικά με τη χρηματοδότηση του προγράμματος δακοκτονίας στην Πελοπόννησο και την πρόσληψη επιπλέον προσωπικού για την υλοποίησή του, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μεταξύ άλλων αναφέρει τα εξής:


Ο προϋπολογισμός του προγράμματος δακοκτονίας αποτελεί αρμοδιότητα του συνερωτώμενου Υπουργείου Εσωτερικών. Τα ποσά κατανέμονται ανά Περιφέρεια. Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) η κατανομή γίνεται από την Περιφέρεια με βάση τις ανάγκες της κάθε Π.Ε. που καθορίζονται από την έκταση, τον αριθμό των ψεκασμών, τις τιμές των εργολαβιών κ.λ.π.

Η διαχείριση των πιστώσεων που κατανέμονται από το Υπουργείο Εσωτερικών, γίνεται από την αρμόδια οικονομική Υπηρεσία της κάθε Περιφέρειας. Οι Περιφέρειες απευθύνουν, με βάση αιτιολογημένες προκύπτουσες ανάγκες, τα αιτήματα για αύξηση του προϋπολογισμού προς το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο και εξετάζει τη δυνατότητα ικανοποίησής τους. Το ύψος του προϋπολογισμού στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για το έτος 2022 ανέρχεται στο ποσό των 4.285.000 €.

Το έτος 2021 ικανοποιήθηκε αίτημα αύξησης του προϋπολογισμού από το Υπουργείο Εσωτερικών προς την Περιφέρεια Πελοποννήσου, η οποία ανήλθε στο ποσό των 1.119.000 €. Έτσι, το τελικό ποσό κατανομής στην Περιφέρεια Πελοποννήσου το έτος 2021 διαμορφώθηκε στα 5.404.000 €.

Όσον αφορά στην πρόσληψη γεωπόνων στο πρόγραμμα δακοκτονίας, σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το αριθμ. 7640/329510/22-11-2021 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) προς τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ με θέμα: «Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ έτους 2022» ζητήθηκε από την τελευταία να υποβάλει το αίτημά της για την πρόσληψη του εποχικού προσωπικού κατά ειδικότητα, εφαρμόζοντας απαραίτητα μείωση κατά 10% σε σχέση με τον αντίστοιχο αριθμό εγκεκριμένων προσλήψεων του έτους 2020. Την προβλεπόμενη μείωση η ως άνω αρμόδια Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ την εφήρμοσε στο εργατοτεχνικό προσωπικό και όχι στον αριθμό των τομεαρχών, ο οποίος παρέμεινε ίδιος με τον εγκεκριμένο αριθμό των τομεαρχών έτους 2021.

Ενημερωτικά, αναφέρεται ότι στον εγκεκριμένο αριθμό εποχικού προσωπικού της αριθμ. 1622/55653/01-03-2022 (ΑΔΑ: ΩΣ4Ρ4653ΠΓ-ΟΑΠ) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Κατανομή εποχικού προσωπικού σε Περιφερειακές Ενότητες - Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής για το Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2022», δεν μπορεί να γίνει αύξηση στον αριθμό των τομεαρχών, καθώς οι προσλήψεις τομεαρχών και εργατοτεχνικού προσωπικού στην παρούσα χρονική περίοδο στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε τελικό στάδιο πρόσληψης
ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ