ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Δευτέρα 25 Ιουλίου 2022

Ναύπλιο: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Χαριλάου Τρικούπη λόγω έργων

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 7:21:00 μ.μ. | |
Ναύπλιο
Ο Δήμος Ναυπλιέων ενημερώνει το κοινό ότι λόγω έργων ανακατασκευής τμήματος του οδοστρώματος θα υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Χαριλάου Τρικούπη πλησίον της συμβολής με την Αγίου Ανδριανού στο ύψος του ιχθυοπωλείου ‘Angelo’ από την Τρίτη 26-07-2022 και για χρονικό διάστημα 7 ημερών καθημερινά μεταξύ των ωρών 07:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ.

Για όλες τις μέρες που θα διαρκέσουν οι εργασίες ο δρόμος θα παραμείνει ΑΝΟΙΧΤΟΣ αλλά η διέλευση των οχημάτων θα γίνεται περιορισμένα με μια λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και με χαμηλές ταχύτητες για την αποφυγή ατυχημάτων.

Παρακαλούμε τους οδηγούς να δείξουν κατανόηση, να είναι ιδιαιτέρως προσεχτικοί, να τηρήσουν τις σημάνσεις που θα υπάρξουν στα σημεία των έργων και να συμμορφώνονται με τον ΚΟΚ όπου απαιτείται για να μειωθούν στο ελάχιστο οι κίνδυνοι ατυχήματος.

Ως Δήμος Ναυπλιέων ζητούμε την κατανόηση για την ταλαιπωρία, παρακαλούμε όμως για την ενημέρωση, την ανοχή και τη συμβολή όλων στην ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας στις παραπάνω οδούς που θα πραγματοποιηθούν τα έργα και θα εφαρμοστούν οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΛΟΓΩ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓ. ΑΔΡΙΑΝΟΥ.Η παρούσα μελέτη αφορά την εκτροπή κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Χαρ. Τρικούπη στο ύψος του ιχθυοπωλείου ‘Angelo’ για χρονικό διάστημα 7 ημερών και μεταξύ των ωρών 07:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ λόγω εργασιών ανακατασκευής τμήματος οδοστρώματος.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν κατά πλάτος της οδού και θα γίνουν τμηματικά, σε τρεις φάσεις. Η κυκλοφορία θα γίνεται περιορισμένα ανά μια λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση.

Η κίνηση των οχημάτων θα γίνεται μετά προσοχής χωρίς να αποκλείεται ευθεία ή στρέφουσα κίνηση από και προς την Χαρ. Τρικούπη.

Θα τοποθετηθεί επί της Χαρ. Τρικούπη η κάτωθι περιγραφόμενη σήμανση :
Κ – 20 (Κίνδυνος λόγω εκτελούμενων εργασιών στη οδό)
Ρ – 52 α (Υποχρεωτική διέλευση μόνο από την αριστερή μεριά της νησίδας ή του εμποδίου)
Ρ – 52 δ ( Υποχρεωτική διέλευση μόνο από την δεξιά μεριά της νησίδας ή του εμποδίου)
Ρ-2 (STOP)

- Η σήμανση της περιοχής των εκτελούμενων εργασιών του έργου θα γίνει σύμφωνα µε τις σχετικά ισχύουσες διατάξεις και ιδιαίτερα εκείνες της ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/502/2003 «Έγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών» (ΦΕΚ 946 Β), του ισχύοντος Κ.Ο.Κ., µε µέριµνα του εργολάβου.

Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και μετά το πέρας αυτών θα τοποθετηθούν αναλάμποντες φανοί, κώνοι και θα περιφραχτεί ο χώρος παρέμβασης τοπικά (με πορτοκαλί δίχτυ ή νερομπαριέρες)

Ναύπλιο 22/07/ 2022

Συντάχθηκε και

Θεωρήθηκε

Η Προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.Δ.Ν
Όλγα Καρδαράκου
Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.

 Άδεια εκτροπής κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Χαρ. Τρικούπη στο ύψος του ιχθυοπωλείου ‘Angelo’ , από την Τρίτη 26-07-2022, για χρονικό διάστημα 7 ημερών και μεταξύ των ωρών 07:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ λόγω εργασιών ανακατασκευής τμήματος οδοστρώματος. 

Σχετ: 
1. Η μελέτη εκτροπής της κυκλοφορίας ως συντάχθηκε από τη Δ.Τ.Υ.Δ. Ναυπλιέων 
 2.Το άρθρο 52 του Κ.Ο.Κ. 
 3.Το υπ.αριθμ.1016/49/1243-α/23-07-2022 έγγραφο του τμήματος Τροχαίας Ναυπλίου

Αποφασίζουμε 

Να χορηγήσουμε άδεια εκτροπής κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Χαρ. Τρικούπη στο ύψος του ιχθυοπωλείου ‘Angelo’ από την Τρίτη 26-07-2022, για χρονικό διάστημα 7 ημερών και μεταξύ των ωρών 07:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ. 

Οι προσωρινές άδειες για την παρεμπόδιση, εκτροπή ή διακοπή κυκλοφορίας χορηγούνται με την προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων του ΚΟΚ, της κυκλοφοριακής μελέτης που έχει εγκριθεί από την αρμόδια Δ.Τ.Υ.Δ. Ναυπλιέων, τη σύμφωνη γνώμη της οικείας Αστυνομικής Αρχής και των κανονισμών που διέπουν τη χρήση κοινόχρηστου χώρου. 

Οι ιδιοκτήτες και οι χρήστες μέσων είναι συνυπεύθυνοι εξ ολοκλήρου σε περίπτωση διάθεσης των οχημάτων για την εκτέλεση εργασιών χωρίς άδεια διακοπής κυκλοφορίας. 

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της χορηγηθείσας άδειας σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω όρων και προϋποθέσεων ή λόγω έκτακτης ανάγκης. 

Η Πρ/νη Δ.Τ.Υ.Δ.Ν. 
Όλγα Καρδαράκου Τοπ/φος Μηχ/κος ΠΕ με Α β΄.

 


ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ