ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Πέμπτη 5 Ιανουαρίου 2023

Α. Πουλάς: Στο καλοκαίρι του 2023 μεταθέτει η κυβέρνηση την ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αργολίδας με προσωπικό

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 1:29:00 μ.μ. |
Α. Πουλάς
Σε απάντηση στην ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής Αργολίδας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Πουλάς με την οποία ζητούσε την ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αργολίδας και του Α.Τ. Κρανιδίου με προσωπικό, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη μεταξύ άλλων αναφέρει ότι «ότι οι προκηρυχθείσες, κατά τις τακτικές μεταθέσεις του τρέχοντος έτους, θέσεις αστυνομικού προσωπικού διαφόρων βαθμών για τη Διεύθυνση Αστυνομίας (Δ.Α.) Αργολίδας έχουν καλυφθεί σχεδόν στο σύνολό τους, ενώ θα εξεταστεί η τυχόν περαιτέρω ενίσχυσή της κατά τις τακτικές μεταθέσεις του έτους 2023».

Επίσης, σε άλλο σημείο του εγγράφου σχετικά με το πόσοι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αργολίδας αποστρατεύτηκαν στις 31-12-2022 παραδέχεται ότι είναι 12 τελικά αναφέροντας τα εξής: «Ως προς το διαλαμβανόμενο στην εν θέματι Ερώτηση ζήτημα των συνταξιοδοτήσεων γνωρίζεται ότι -12- συνολικά αστυνομικοί που υπηρετούν στη Διεύθυνση Αστυνομίας Αργολίδας πρόκειται να αποστρατευτούν λόγω ορίου ηλικίας (έως 31-12-2022), κατόπιν σχετικής απόφασης των αρμόδιων Συμβουλίων Κρίσεων τα οποία συνεδρίασαν τον μήνα Νοέμβριο.»

Τέλος, η ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη «ρίχνει το μπαλάκι» στην Διεύθυνση Αστυνομίας Αργολίδας η οποία όπως αναφέρει στην απάντηση του «αναλαμβάνει κάθε αναγκαία πρωτοβουλία για τον ορθολογικό προγραμματισμό της διάθεσης του υφιστάμενου προσωπικού της προς εξυπηρέτηση του υπηρεσιακού και εν γένει δημοσίου συμφέροντος, ενώ αξιολογεί διαρκώς τις ανακύπτουσες κάθε φορά ανάγκες και μεριμνά προκειμένου οι υφιστάμενες Υπηρεσίες της να ανταποκρίνονται στα τακτικά αστυνομικά τους καθήκοντα, ενισχύοντας αυτές κατάλληλα εφόσον κρίνεται απαραίτητο, ώστε να εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις ομαλής και αποδοτικής λειτουργίας τους και ο πολίτης να απολαμβάνει το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμά του στην ασφάλεια.»

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της απάντησης.

Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου και πλέον των διαλαμβανόμενων στα υπ’ αριθ. 7017/4/26170-γ’ από 15-10-2022, 7017/4/26130-γ’ από 26-09-2022, 7017/4/26128-ε’ από 26-09-2022, 7017/4/25990-ε’ από 14-05-2022 και 7017/4/25781-γ’ από 14-01-2022 έγγραφά μας, επί των με αριθμούς 7605/ 23-09-2022, 3227/ 31-08-2022, 3211/ 31-08-2022, 2185/ 19-04-2022 και 823/ 20-12-2021 μέσων κοινοβουλευτικού ελέγχου, αντίστοιχα, του ιδίου Βουλευτή, σας γνωρίζουμε ότι, η διασφάλιση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου απόδοσης των αστυνομικών Υπηρεσιών αποτελεί διαρκή επιδίωξη του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. Στην κατεύθυνση αυτή, το Αρχηγείο μεριμνά για την πλέον επαρκή στελέχωση των περιφερειακών αστυνομικών Υπηρεσιών, αξιοποιώντας όλες τις παρεχόμενες δυνατότητες που προκύπτουν από την ισόρροπη κατανομή της συνολικής δύναμης του Σώματος, σε συνάρτηση με τις ειδικές προβλέψεις του κανονισμού που διέπει τις μεταθέσεις και τις εν γένει μετακινήσεις του ένστολου προσωπικού. 

Κατόπιν των ανωτέρω, σημειώνεται ότι οι προκηρυχθείσες, κατά τις τακτικές μεταθέσεις του τρέχοντος έτους, θέσεις αστυνομικού προσωπικού διαφόρων βαθμών για τη Διεύθυνση Αστυνομίας (Δ.Α.) Αργολίδας έχουν καλυφθεί σχεδόν στο σύνολό τους, ενώ θα εξεταστεί η τυχόν περαιτέρω ενίσχυσή της κατά τις τακτικές μεταθέσεις του έτους 2023. Επίσης, κατ’ εφαρμογή της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 8 του άρθρου 12 του π.δ/τος 100/ 2003 (Φ.Ε.Κ. Α’ - 94) ως ισχύει, στην εν λόγω Διεύθυνση μετατέθηκε -1- αστυνομικός με υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια (έχων τρία τέκνα). Ειδικότερα, στο πλαίσιο των ως άνω μεταθέσεων, μεταξύ άλλων, καλύφθηκε η προκηρυχθείσα κενή οργανική θέση Υπαστυνόμου για τη Δ.Α. Αργολίδας και ο μετατεθείς σε αυτή Αξιωματικός κατανεμήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα (Α.Τ.) Ερμιονίδας. Επιπλέον, με Απόφαση του Συμβουλίου Μεταθέσεων της Δ.Α. Αργολίδας, στο εν λόγω Α.Τ. τοποθετήθηκαν 3 ακόμη αστυνομικοί. 

Σύμφωνα δε με τα άρθρα 19 του π.δ/τος 100/ 2003 και 15 του π.δ/τος 211/ 2005 (Φ.Ε.Κ. Α’ - 254), παρέχεται η δυνατότητα στον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Πελοποννήσου, καθώς και τον Διευθυντή της προαναφερόμενης Διεύθυνσης, να αποσπούν το προσωπικό τους μέχρι τον βαθμό του Αστυνόμου Α’, ανάλογα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες. Στο πλαίσιο αυτό και προς το σκοπό της κάλυψης εποχιακών αναγκών ένεκα της αυξημένης επισκεψιμότητας σε περιοχές αρμοδιότητας της εν λόγω Διεύθυνσης, το Α.Τ. Ερμιονίδας ενισχύθηκε κατά τη θερινή περίοδο του τρέχοντος έτους με -5- αστυνομικούς από υφιστάμενες Υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου. 

Πέραν αυτών, αναφέρεται ότι το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων, εκτιμώντας τις υπηρεσιακές ανάγκες για το σύνολο των αστυνομικών Υπηρεσιών της χώρας -όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά τις τακτικές μεταθέσεις του τρέχοντος έτους- και έχοντας ως γνώμονα την ορθολογική κατανομή του αστυνομικού προσωπικού με στόχο τόσο την ποιοτική αναβάθμιση του παραγόμενου αστυνομικού έργου, όσο και την καλύτερη εξυπηρέτηση του υπηρεσιακού και του δημοσίου συμφέροντος, προέβη στην προκήρυξη θέσεων για την κάλυψη κενών που προέκυψαν έπειτα από αιτήσεις ακύρωσης μετάθεσης αστυνομικών στο πλαίσιο των τακτικών μεταθέσεων τρέχοντος έτους, προκειμένου οι εν λόγω ήδη προκηρυχθείσες, στο ως άνω πλαίσιο, θέσεις να καλυφθούν από αστυνομικούς σύμφωνα με τον πίνακα επιλαχόντων. 

Κατόπιν αυτού και λόγω μη υποβολής σχετικών αιτήσεων ακύρωσης δεν προκηρύχθηκαν θέσεις κατά τις συμπληρωματικές μεταθέσεις για τη Δ.Α. Αργολίδας. Στην κατεύθυνση αυτή συνέβαλε και το γεγονός ότι αφενός μεν ο μεγαλύτερος αριθμός των μετατιθέμενων, κατά τις τακτικές μεταθέσεις του τρέχοντος έτους, αστυνομικών προήλθε από υφιστάμενες Υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (Γ.Α.Δ.Α.), αφετέρου δε οι προκηρυχθείσες, στο πλαίσιο των ως άνω τακτικών μεταθέσεων, θέσεις για την εν λόγω περιοχή μετάθεσης δεν καλύφθηκαν λόγω μη ύπαρξης επιθυμούντων αστυνομικών, επιτείνοντας τα ήδη υφιστάμενα ζητήματα στελέχωσης της Γ.Α.Δ.Α., λαμβανομένου υπόψη ότι η εδαφική της αρμοδιότητα συνιστά το μεγαλύτερο αστικό κέντρο της χώρας με τις περισσότερες υπηρεσιακές ανάγκες. 

Ως προς το διαλαμβανόμενο στην εν θέματι Ερώτηση ζήτημα των συνταξιοδοτήσεων γνωρίζεται ότι -12- συνολικά αστυνομικοί που υπηρετούν στη Δ.Α. Αργολίδας πρόκειται να αποστρατευτούν λόγω ορίου ηλικίας (έως 31-12-2022), κατόπιν σχετικής απόφασης των αρμόδιων Συμβουλίων Κρίσεων τα οποία συνεδρίασαν τον μήνα Νοέμβριο. Σε κάθε περίπτωση, η προαναφερόμενη Διεύθυνση αναλαμβάνει κάθε αναγκαία πρωτοβουλία για τον ορθολογικό προγραμματισμό της διάθεσης του υφιστάμενου προσωπικού της προς εξυπηρέτηση του υπηρεσιακού και εν γένει δημοσίου συμφέροντος, ενώ αξιολογεί διαρκώς τις ανακύπτουσες κάθε φορά ανάγκες και μεριμνά προκειμένου οι υφιστάμενες Υπηρεσίες της να ανταποκρίνονται στα τακτικά αστυνομικά τους καθήκοντα, ενισχύοντας αυτές κατάλληλα εφόσον κρίνεται απαραίτητο, ώστε να εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις ομαλής και αποδοτικής λειτουργίας τους και ο πολίτης να απολαμβάνει το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμά του στην ασφάλεια. Επισημαίνεται δε ότι στην κατεύθυνση της ουσιαστικής αποτίμησης της αποτελεσματικότητας των προκαθορισμένων μεταρρυθμίσεων, από το Υπουργείο και το Αρχηγείο επανεκτιμώνται οι ανάγκες όλων των περιφερειακών Υπηρεσιών του Σώματος και εκδηλώνονται, όπου αυτό απαιτείται, οι απαραίτητες τροποποιήσεις της οργανωτικής δομής ή/και η ανακατανομή των οργανικών θέσεων σε αυτές, πάντοτε προς το σκοπό της διασφάλισης του υψηλότερου δυνατού επιπέδου απόδοσής τους. 

Επιπρόσθετα, τονίζεται ότι η στρατηγική προτεραιότητα του Υπουργείου μας -μεταξύ άλλων- για την εκτεταμένη ψηφιοποίηση των παρεχόμενων εκ μέρους της Ελληνικής Αστυνομίας υπηρεσιών, θα απελευθερώσει ένα σημαντικό κομμάτι του αστυνομικού προσωπικού από την εκτέλεση ξένων προς την αποστολή της Ελληνικής Αστυνομίας γραφειοκρατικών έργων, το οποίο θα διατεθεί για την ενίσχυση της αστυνόμευσης, με γνώμονα τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Προς επίρρωση των προαναφερομένων, σχετικά τυγχάνουν τα από 01-11-2022 και 10-09-2022 Δελτία Τύπου του Υπουργείου μας (www.minocp.gov.gr). Τέλος, υπογραμμίζεται ότι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, αναγνωρίζοντας την ουσιαστική και επίπονη προσπάθεια που καταβάλλει το προσωπικό, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, αναλαμβάνουν κάθε αναγκαία πρωτοβουλία για την προστασία των εργασιακών και λοιπών δικαιωμάτων του, ενώ παράλληλα μελετώνται και αξιολογούνται, μεταξύ άλλων, οι προτάσεις που υποβάλλονται, τόσο από τους συνδικαλιστικούς Φορείς του Σώματος, όσο και από το ίδιο το αστυνομικό προσωπικό, για την κάλυψη των σύγχρονων απαιτήσεων και την εξασφάλιση της ισονομίας και της αξιοκρατικής αντιμετώπισης του προσωπικού. 

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ
ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ