ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ - ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2023

Η ΔΕΥΑ Ερμιονίδας δεν αφήνει καμιά ευκαιρία να πάει χαμένη

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 8:21:00 μ.μ. | |
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης
Η Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου υπέβαλε Τεχνικό Δελτίο Πράξης (MIS: 5202532) /πρόταση πράξης «Δράσεις Αντιμετώπισης Λειψυδρίας ΔΕΥΑ Ερμιονίδας» προκειμένου να ενταχθεί και να χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα «Παροχή πόσιμου νερού και διαχείριση υδάτων» του προγράμματος του Υπουργείου Εσωτερικών (με στόχο την πράσινη ανάπτυξη ΕΠΑ και την προστασία του περιβάλλοντος). 

Η πρόταση/ Τεχνικό Δελτίο Πράξης περιλαμβάνει:

«Υλοποίηση Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης ΔΕΥΑ Ερμιονίδας» ποσού 59.988,60€ χωρίς Φ.Π.Α.
«Υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού ΔΕΥΑ Ερμιονίδας» ποσού 59.988,60€ χωρίς Φ.Π.Α.
«Λειτουργική αποκατάσταση υδροληψίας στη θέση Αδέρες- Βρωμοσυκιά ΘΓ2, της Κοιν. Θερμησίας» ποσού 59.971,26€ χωρίς Φ.Π.Α. για το έργο και 21.619,34€ χωρίς Φ.Π.Α. για τις μελέτες εκτέλεσης του έργου.

Ειδικότερα:

1. «Υλοποίηση Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης ΔΕΥΑ Ερμιονίδας»
Σκοπός εκπόνησης της Μελέτης είναι η καταγραφή ορθολογικών, αποδοτικών και βιώσιμων τρόπων και μεθοδολογιών διαχείρισης του υδροδοτικού συστήματος του Δήμου Ερμιονίδας, που είναι η περιοχής αρμοδιότητας της ΔΕΥΑ Ερμιονίδας, με στόχο την ποσοτικά αξιόπιστη, ποιοτικά και περιβαλλοντικά ασφαλή, και οικονομικά πρόσφορη κάλυψη της ζήτησης υδρευτικού ύδατος στην περιοχή αρμοδιότητας της ΔΕΥΑ Ερμιονίδας, μέσω της κατάλληλης αξιοποίησης των υδατικών πόρων που διατίθενται για την κάλυψη της ζήτησης αυτής, προσαρμοζόμενη στις απαιτήσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων

2.«Υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού ΔΕΥΑ Ερμιονίδας»
Τα Σχέδια Ασφάλειας Νερού αποτελούν μία ολιστική προσέγγιση που σχετίζεται με την ποιοτική διαχείριση των υδάτων από την πηγή του νερού έως και τη βρύση του καταναλωτή, υιοθετώντας την αρχή των «πολλαπλών φραγμάτων» (multiple barriers) και εστιάζοντας στην ανάγκη εφαρμογής μέτρων ελέγχου σε κάθε κρίκο της αλυσίδας υδροδότησης.
Συγκεκριμένα, τα σχέδια ασφάλειας νερού διασφαλίζουν:
• την ελαχιστοποίηση παρουσίας ρυπαντών στο πόσιμο νερό από την πηγή,
• τη σωστή επεξεργασία του ύδατος ώστε να είναι κατάλληλο για πόση
• τη σωστή διανομή σε δίκτυα ύδρευσης, ανεξάρτητα του μεγέθους των δικτύων αυτών.

3. "Λειτουργική αποκατάσταση υδροληψίας στη θέση Αδέρες- Βρωμοσυκιά ΘΓ2, της Κοιν. Θερμησίας"

Το αντικείμενο του έργου αφορά εργασίες ανόρυξης γεώτρησης σε βάθος 280 ±40μ. 

Επίσης, το υποέργο 3 αφορά και τη σύνταξη μελετών για την αδειοδότηση του προαναφερόμενου έργου: 6. Μελέτες Τοπογραφίας, 20. Γεωλογικές και Υδρογεωλογικές Μελέτες, 24. Δασικές Μελέτες ή 27. Περιβαλλοντικές Μελέτες
ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ