ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ - ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

Παρασκευή 3 Μαρτίου 2023

Ο Μητροπολιτικός Ναός του Αγίου Γεωργίου στο Ναύπλιο ενδιαφέρεται για την αγορά ακινήτου

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 9:08:00 π.μ. | | | |
Εκκλησία
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Ναυπλίου, σε εκτέλεση της υπ᾿ αριθμ. 3383/2009 απόφασης του Εφετείου Αθηνών, ενδιαφέρεται να αγοράσει ένα ή περισσότερα καινούριο (νεόδμητο) ακίνητο, τηρουμένων των διατάξεων του α.ν. 2039/1939 και του από 30-11/14-12-1939 β. δ/τος, ύστερα από εκτίμηση του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών («Σ.Ο.Ε.»).


Προκειμένου να διερευνηθεί η διαθεσιμότητα ακινήτων που θα πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές, καλούνται οι κύριοι ακινήτων, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, να υποβάλλουν σχετική δήλωση ενδιαφέροντος.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Είδος ακινήτου: καταστήματα ή γραφεία ή διαμερίσματα νεόδμητα, όπως ο χαρακτηρισμός αυτός προκύπτει από τις διατάξεις του άρθρ. 1 του Ν. 3427/05 (ΦΕΚ Α΄/27-12-2005) που αφορούν στην υπαγωγή σε ΦΠΑ των πράξεων μεταβίβασης εξ επαχθούς αιτίας νέων οικοδομών: α) να πρόκειται για κτίριο του οποίου η οικοδομική άδεια έχει εκδοθεί ή αναθεωρηθεί τα τελευταία πέντε (5) έτη, εφόσον μέχρι την ημερομηνία αναθεώρησης δεν έχουν αρχίσει οι εργασίες κατασκευής, και β) ύστερα από την ανέγερσή του, το κτίριο να μην έχει χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. με ιδιοκατοίκηση, ιδιόχρηση, μίσθωση ή άλλη χρήση.

Περιοχή αναζήτησης:
Δήμος Ναυπλιέων

Γενικές προδραγραφές:
Χωρίς νομικά και πραγματικά ελαττώματα, σε άριστη κατάσταση.

Αξία ακινήτων:
270.000,00 €

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Καταληκτική ημερομηνία: Έως 31-05-2023

Εκδήλωση ενδιαφέροντος: Γίνεται αποκλειστικά με την υποβολή εντύπου υποδείγματος που επισυνάπτεται. 

Εναλλακτικά:

- ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: perdikomatis.panagiotis@gmail.com

- ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως στη διεύθυνση: Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Ναυπλίου, πλατεία Αγίου Γεωργίου, Τ.Κ. 211 00 Ναύπλιο.

Πληροφορίες/Διευκρινήσεις: κ. Περδικομάτης Παναγιώτης, τηλ. Επικοινωνίας: 6944204276

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ


Η παρούσα Πρόσκληση δεν είναι δεσμευτική για τον Ιερό Ναό, ο οποίος ουδεμία υποχρέωση έχει απέναντι στους ενδιαφερόμενους που θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους.

Από την παρούσα Πρόσκληση δεν μπορούν να στοιχειοθετηθούν αξιώσεις αποζημίωσης εκ μέρους των συμμετεχόντων που θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους.

Τα στοιχεία των δηλώσεων ενδιαφέροντος θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για το σκοπό της Πρόσκλησης και δεν θα δημοσιοποιηθούν.

Η υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύει τους ενδιαφερόμενους.

Η παρούσα πρόσκληση να αναρτηθεί στην Ιερά Μητρόπολη Αργολίδας.

ΝΑΥΠΛΙΟ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023
ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ