ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ - ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

Πέμπτη 24 Αυγούστου 2023

Εγγραφές επιτυχόντων στην Τουριστική Σχολή στο Άργος από το παράλληλο μηχανογραφικό

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 11:59:00 π.μ. | |
διατηρητέο κτήριο
Οι υποψήφιοι των πανελληνίων 2023 που κρίθηκαν επιτυχόντες με το παράλληλο μηχανογραφικό για το ΙΕΚ Τουρισμού Πελ/σου μετά την αίτηση που έκαναν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ μπορούν να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά εγγραφής τους από την Δευτέρα 28/08/2023 έως την 6/09/2023 στην γραμματεία της Τουριστικής Σχολής Άργους – ΙΕΚ Πελ/σου – (Δαναού 29) με φυσική παρουσία κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ( 9.00 – 14.30) της εβδομάδας. 

Οι τέσσερις (4) ειδικότητες του ΙΕΚ Τουρισμού - Πελοποννήσου- (Υπ Τουρισμού) που εμφανίζονται στο παράλληλο μηχανογραφικό ( ΠΜΔ) φέτος είναι οι παρακάτω:

1. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ / ΙΕΚ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ -ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΑΡΓΟΥΣ -ΥΠ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ : 40 ΘΕΣΕΙΣ ( 20 ΠΡΩΙ & 20 ΑΠΟΓΕΥΜΑ ) 

2. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ – ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ ( ΣΕΦ) / ΙΕΚ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΑΡΓΟΥΣ -ΥΠ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ : 20 ΘΕΣΕΙΣ ( ΠΡΩΙ ) 

3. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ( Τουριστικό Γραφείο & Συνεδριακός Τουρισμός) / ΙΕΚ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΑΡΓΟΥΣ -ΥΠ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 25 ΘΕΣΕΙΣ (ΠΡΩΙ). 

4. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΑΣ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΙΕΚ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΑΡΓΟΥΣ -ΥΠ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ : 20 ΘΕΣΕΙΣ (ΑΠΟΓΕΥΜΑ) 

Δικαιολογητικά : 

1. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους. 

2. Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου) και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ). 

3. Βεβαίωση ΑΜΚΑ. 

4. Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους ( πχ ΤΡΙΤΕΚΝΊΑΣ, ΠΟΛΥΤΕΚΝΊΑΣ, ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΚΛΠ) . 

Τα φωτοαντίγραφα δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα. Αρκούν απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων από δημόσιες υπηρεσίες ν. 4250/2014 (Α΄74 ). Οι επιτυχόντες υποβάλουν αίτηση εγγραφής (χορηγείται από την γραμματεία της σχολής) συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα ανωτέρω είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου. 

Το προσωπικό του Ι.Ε.Κ. Πελ/σου του Υπουργείου Τουρισμού θα προβεί σε έλεγχο ορθότητας των δηλωθέντων μορίων του/της επιτυχόντα, όπως φαίνονται στην αίτησή του/της, σε αντιπαραβολή με τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά. 

Η Τουριστική σχολή ΙΕΚ Τουρισμού Πελ/σου βρίσκεται στην πόλη του Αργους ( ΔΑΝΑΟΥ 29) έχει αναπτύξει 11 τμήματα με 4 ειδικότητες σε πρωινή και απογευματινή λειτουργία που ξεπερνούν σε δύναμη τους 180 μαθητές -τριες κατ΄ έτος. 

Η φοίτηση είναι διετής με 6 μηνη αμειβόμενη πρακτική άσκηση σε τουριστικές επιχειρήσεις επιπέδου 3*, 4*,5* σε όλη την Ελλάδα και οδηγεί μετά από εξετάσεις πιστοποίησης σε Δίπλωμα επιπέδου 5 σύμφωνα με το Εθνικό πλαίσιο προσόντων με προοπτική εισαγωγής σε ΑΕΙ κατόπιν σχετικών εξετάσεων και αντίστοιχης προκηρύξεως. 

Οι ενδιαφέρομενοι-νες μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες για τις εγγραφές , την σχολή και την φοίτηση στο Κωνσταντοπούλειο Μέγαρο , Δαναού 29 στο Αργος και στα τηλ 27510 20115 & 20127 

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ