ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΝΑΥΠΛΙΟ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ

Τρίτη 29 Αυγούστου 2023

Εργαστήριο για την Στρατηγική της Γαλάζιας Ανάπτυξης στην Ανατολική Πελοπόννησο στο Άστρος Αρκαδίας

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 8:21:00 μ.μ. | |
Blue Growth
Η «Γαλάζια Ανάπτυξη» (Blue Growth) είναι η μακροπρόθεσμη στρατηγική της ΕΕ για τη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης στους θαλάσσιους και παράκτιους τομείς δραστηριότητας συνολικά.

 Αντιλαμβανόμενοι τους θαλάσσιους πόρους ως τομείς ανάπτυξης που, όταν αξιοποιούνται υπεύθυνα, μπορούν να οδηγήσουν σε οικονομική ευημερία, η Γαλάζια Οικονομία επιδιώκει να αντιμετωπίσει τις παγκόσμιες, περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις που προέκυψαν τις τελευταίες δεκαετίες λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και της βιομηχανίας αλλά και της αλόγιστης χρήσης πόρων και γης από τον άνθρωπο.

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. στο πλαίσιο υλοποίησης του Διακρατικού Σχεδίου «ΔΙΚΤΥΟ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΩΝ ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» (BLUE GROWTH INCUBATORS NETWORK) Προτεραιότητα 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής» Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020» θα διοργανώσει Εργαστήριο για την Στρατηγική της Γαλάζιας Ανάπτυξης στην Ανατολική Πελοπόννησο στο Άστρος Αρκαδίας στη αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, Ίδρυμα Ζαφείρη, στις 07/09/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30 π.μ

Στο Εργαστήριο θα πραγματοποιηθούν ενημερώσεις από επιλεγμένους εισηγητές για τη γαλάζια οικονομία και συναντήσεις εργασίας όλων των εμπλεκομένων φορέων ( αλιείς, λιμενικά ταμεία Δήμων, Λιμενικές Αρχές, επιχειρηματίες τουρισμού, δύτες, ιχθυοκαλλιέργειες , επιχειρήσεις ενοικίασης σκαφών κ.τ.λ.).Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση τουτοπικού πληθυσμού για τα πλεονεκτήματα της επιχειρηματικής δραστηριότητας στη θάλασσα, ο συνεχής επαγγελματικός προσανατολισμός για τις επαγγελματικές δυνατότητες στον κλάδο της αλιείας, η ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων και νέων δραστηριοτήτων με βάση τις πρώτες ύλες της περιοχής της Ανατολικής Πελοποννήσουγια την τόνωση της τοπικής οικονομίας και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, αξιοποιώντας την τοπική δυναμική.

Τα συμπεράσματα του εργαστηρίου θα είναι πολύ χρήσιμα για τον σχεδιασμό της τοπικής στρατηγικής για το πρόγραμμα :«ΑΛΙΕΙΑ, ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ» (ΠΑΛΥΘ) 2021-2027.

Το αναλυτικό πρόγραμμα του εργαστηρίου:

«ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΩΝ ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»
Προτεραιότητα 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής»
Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020»

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
(Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, Ίδρυμα Ζαφείρη Άστρος)

 

Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2023 , ώρα 11:30πμ

11:30-11:45

Προσέλευση – Εγγραφές

11:45-12:00

Υποδοχή συμμετεχόντων – Χαιρετισμός

Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας κος Γεώργιος Καμπύλης

12:00-12:15

Παρουσίαση του σχεδίου «ΔΙΚΤΥΟ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΩΝ ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

Εισηγητής :Μαρίνος Μπερέτσος , Διευθύνων Σύμβουλος Αναπτυξιακού Οργανισμού Ο.Τ.Α. ΠΑΡΝΩΝΑ Α.Ε.

12:15–12:30

Εισήγηση της παρουσίασης «Σχεδιάζοντας το έξυπνο λιμάνι του μέλλοντος»

Εισηγητής : Ιωάννης Κωστόπουλος, Σύμβουλος  Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών

12:30-12:45

Εισήγηση για τηνΘαλάσσια ρύπανση και μπλε οικονομία.

Εισηγητής : Γιώργος Σαρελάκος , μέλος της Aegean Rebreath

12:45-13:00

Εισήγηση για την Γαλάζια Ανάπτυξη Αλιείας- Υδατοκαλλιέργειας

Εισηγητής :  Χρήστος Μητσάκος, Ιχθυοκαλλιεργητής, μέλος του ΔΣ της ΠΟΑΥ Αργολίδας Αρκαδίας ΑΕ

13:00-13:15

Εισήγηση για τις Βασικές Αρχές του Στρατηγικού Σχεδίου για την «Γαλάζια Ανάπτυξη»

Εισηγητής : Γεώργιος Κανελλόπουλος, Σύμβουλος σε θέματα Αλιείας

13:15-14:15

Συζήτηση - Συμπεράσματα - Λήξη διαβούλευσης

14:15-15:15

Παράθεση ελαφρύ γεύματος

Το παρόν υλοποιείται στο πλαίσιο εφαρμογής του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER, Μέτρο 4.3   /

Προτεραιότητα 4 του ΕΠΑΛΘ 2014-2020.

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης


ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ