ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ - ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

Σάββατο 26 Αυγούστου 2023

Το πρόγραμμα της "Ναυπλίας Ενωμένης" για τις υποδομές και τον πολεοδομικό σχεδιασμό

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 6:53:00 μ.μ. | |
Δημήτρης Παπαδημόπουλος
Οι υποδομές πάσης φύσεως (τεχνικές, κτιριακές, λειτουργικές, ψηφιακές κ.α.) συμβάλουν στην ποιότητα ζωής των δημοτών και των επισκεπτών του Δήμου μας. 

Στόχος μας αποτελεί η αξιοποίηση, η συντήρηση και ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων υποδομών και υπηρεσιών καθώς και ο σχεδιασμός και η κατασκευή των απαραίτητων νέων, μέσα σε ένα πλαίσιο ολοκληρωμένης διαχείρισης που θα εξασφαλίζει τόσο τη ποιοτική λειτουργία και τη βιώσιμη διατήρησή τους όσο και τη δυνατότητα εξέλιξης και προσαρμογής τους στις νέες συνθήκες.

Συγκεκριμένα:Εκσυγχρονισμός λειτουργίας υπηρεσιών Δήμου με έμφαση στην ψηφιοποίηση των διαδικασιών, με στόχο τόσο τη βελτίωση της εσωτερικής διοικητικής λειτουργίας όσο και την αναβάθμιση του επιπέδου εξυπηρέτησης των πολιτών – Διαδικτυακή εξυπηρέτηση πολιτών.

Εξασφάλιση της προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) και τα εμποδιζόμενα άτομα σε όλα τα δημοτικά κτίρια και καταστήματα με την εφαρμογή όλων των απαραίτητων τεχνικών προσαρμογών. Διαρκής έλεγχος και εξασφάλιση της ανεμπόδιστης κυκλοφορίας τους σε οδούς και πεζοδρόμια με αποκατάσταση των κακοτεχνιών και συντήρηση των υποδομών προσβασιμότητας (ράμπες, διάδρομοι), σε συνδυασμό με μόνιμες δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού.

Μελέτη, σχεδιασμός και εφαρμογή των απαιτούμενων τεχνικών παρεμβάσεων στο δίκτυο ύδρευσης (μονάδες επεξεργασίας, δεξαμενές, αντλιοστάσια, αγωγοί), σε όλη την έκταση του Δήμου, με στόχο τη διασφάλιση της καταλληλότητας, τη βελτίωση της ποιότητας και της επάρκειας του νερού καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου αλλά και την ελαχιστοποίηση των διαρροών και βλαβών. Αντικατάσταση του δικτύου αμιαντοσωλήνων στο δίκτυο ύδρευσης, όπου αυτό υφίσταται.

Σχεδιασμός για την ικανοποιητική λειτουργία και τυχόν επέκταση του δικτύου αποχέτευσης και ομβρίων υδάτων.Προώθηση της συνεργασίας με τη Δ.Ε.Υ.Α.ΑΡΜ., ώστε η λειτουργία του κοινού βιολογικού καθαρισμού να είναι σύννομη και να εξυπηρετεί τις ανάγκες των δημοτών και την προστασία του περιβάλλοντος.

Σταδιακή υπογειοποίηση των δικτύων κοινής ωφέλειας σε συνεργασία με τους αντίστοιχους φορείς.

Κατάρτιση συνολικής μελέτης κυκλοφοριακής αποσυμφόρησης και έλεγχος κυκλοφοριακών αλλαγών (Ασκληπιού από Στρατόπεδο έως Άρια, Αγίας Μονής, Αγίου Ανδριανού, διασταύρωση Άργους – Μεγάλου Αλεξάνδρου, πρόσβαση από οδό Άργους στην οδό Αιγίου, αποσυμφόρηση οδού Άργους στο ύψος της οδού Σπάρτης, αποσυμφόρηση του κέντρου της πόλης κατά τις ημέρες λειτουργίας της λαϊκής αγοράς).

Δημιουργία ολοκληρωμένου δικτύου εναλλακτικών συγκοινωνιακών υποδομών (ποδηλατοδρόμοι, πεζόδρομοι, μέσα σταθερής τροχιάς – τραμ) με στόχο την ενίσχυση εναλλακτικών μορφών μετακίνησης. Επανασχεδιασμός, επέκταση και ορθή συντήρηση του δικτύου κοινόχρηστων δημοτικών ποδηλάτων.

Μελέτη για τη δημιουργία δικτύου Δημοτικής συγκοινωνίας. Έναρξη διαλόγου για πιθανή μεταφορά του σταθμού του ΚΤΕΛ σε κατάλληλο χώρο εκτός αστικού ιστού.

Συνεργασία με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο για την οργάνωση και διαμόρφωση λειτουργικών χώρων στάθμευσης στο χώρο του λιμανιού.

Λιμάνι – εκβάθυνση: Διαλεύκανση της υφιστάμενης κατάστασης και μελλοντικός σχεδιασμός.

Μελέτη και επανασχεδιασμός του δημοτικού φωτισμού, με σκοπό τον ορθό προσδιορισμό των χώρων που πρέπει να φωτίζονται, της έντασης και της ποιότητας του φωτισμού. Ο στόχος της εφαρμογής σωστού και αποδοτικού φωτισμού, της μείωσης της φωτορύπανσης και της εξοικονόμησης ενέργειας δεν εξασφαλίζεται μόνον με την αλλαγή των χρησιμοποιούμενων λαμπτήρων με νέους τεχνολογίας LED.

Εκπόνηση επίκαιρης και ολοκληρωμένης τεχνικής μελέτης με σκοπό τον προσδιορισμό και την υλοποίηση των απαιτούμενων μέτρων προστασίας των ακτών του Δήμου (Τολό, Πλάκα, Κάντια, Ίρια), που επηρεάζονται είτε λόγω φυσικών διεργασιών είτε λόγω τεχνικών επεμβάσεων.

Βελτίωση του δημοτικού οδικού δικτύου του Δήμου μας, μέσω της συστηματικής παρακολούθησης της κατάστασης του για τον άμεσο εντοπισμό και αποκατάσταση φθορών και κακοτεχνιών, που θα συμβάλλει και στην αύξηση της οδικής ασφάλειας.

Προώθηση των διαδικασιών μελέτης και κατασκευής των απαραίτητων έργων αντιστήριξης των επικίνδυνων πρανών στο «Γύρο Αρβανιτιάς» για την εξασφάλιση της ασφάλειας των δημοτών και των επισκεπτών οι οποίοι σήμερα διέρχονται με δική τους ευθύνη.

Διερεύνηση της δυνατότητας επαναλειτουργίας της σιδηροδρομικής σύνδεσης της πόλης μας.

Ενεργειακή αναβάθμιση των δημοτικών κτιρίων και των σχολικών μονάδων.

Ίδρυση και λειτουργία ενεργειακής κοινότητας Δήμου Ναυπλιέων με στόχο την κάλυψη κόστους ενέργειας δημοτικών υποδομών (κτίρια, εγκαταστάσεις, φωτισμός) αλλά και αγροτικών υποδομών (αντλιοστάσια δικτύου άρδευσης).

Επανεξέταση της θέσης και των ημερών λειτουργίας της Λαϊκής αγοράς στο Ναύπλιο και της προοπτικής μόνιμης εγκατάστασής της σε συγκεκριμένη θέση.

Μελέτη και εγκατάσταση δικτύου παρακολούθησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε συνεργασία με αξιόπιστο επιστημονικό φορέα. Με αυτό τον τρόπο θα υπάρχει έγκυρη πληροφόρηση των δημοτών για την ποιότητα της ατμόσφαιρας όλο το χρόνο και θα αποτυπωθεί τυχόν επιβάρυνσή της από άσκηση εποχιακών δραστηριοτήτων (π.χ. πυρηνελαιουργεία).

Ειδικός σχεδιασμός για την αντιμετώπιση των προβλημάτων φωτισμού, καθαριότητας και οδοποιίας των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου, μέσω του θεσμού του συμμετοχικού προϋπολογισμού που θα εισάγουμε.
ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ