ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023

7 προσλήψεις σε Μυκήνες, Επίδαυρο και Μπούρτζι από τον Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 8:17:00 μ.μ. | | | | |
Επιθαλάσσιο κάστρο
Συνολικά εκατόν τριάντα έξι (136) άτομα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου θα προσληφθούν για την κάλυψη αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Οργανισμού Διαχείρισης & Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.). 

Υπηρεσία - Τόπος Απασχόλησης - Ειδικότητα - Διάρκεια σύμβασης - Αριθμός ατόμων 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (Κεντρική Υπηρεσία) ΑΘΗΝΑ (Δ. Αθηναίων) Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Ή HARDWARE) 8 μήνες 1 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (Κεντρική Υπηρεσία) ΑΘΗΝΑ (Δ. Αθηναίων) Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 8 μήνες 1 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (Κεντρική Υπηρεσία) ΑΘΗΝΑ (Δ. Αθηναίων) Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 8 μήνες 1 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (Κεντρική Υπηρεσία) ΑΘΗΝΑ (Δ. Αθηναίων) Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 8 μήνες 2 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (Εργαστήρια Ρέντη) ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ (Δ. Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη) Π.Ε. Πειραιώς ΠΕ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΛΥΠΤΩΝ) 8 μήνες 2 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (Εργαστήρια Ρέντη) ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ (Δ. Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη) Π.Ε. Πειραιώς ΠΕ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΖΩΓΡΑΦΩΝ) 8 μήνες 3 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (Κεντρική Υπηρεσία) ΑΘΗΝΑ (Δ. Αθηναίων) Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 8 μήνες 1 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (Κεντρική Υπηρεσία) ΑΘΗΝΑ (Δ. Αθηναίων) Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 8 μήνες 4 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (Εργαστήρια Ρέντη) ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ (Δ. Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη) Π.Ε. Πειραιώς ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 8 μήνες 1 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (Κεντρική Υπηρεσία) ΑΘΗΝΑ (Δ. Αθηναίων) Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 8 μήνες 7 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (Κεντρική Υπηρεσία) ΑΘΗΝΑ (Δ. Αθηναίων) Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 8 μήνες 1 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (Κεντρική Υπηρεσία) ΑΘΗΝΑ (Δ. Αθηναίων) Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Ή HARDWARE) 8 μήνες 1 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (Κεντρική Υπηρεσία) ΑΘΗΝΑ (Δ. Αθηναίων) Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών ΤΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 8 μήνες 3 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (Κεντρική Υπηρεσία) ΑΘΗΝΑ (Δ. Αθηναίων) Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 8 μήνες 9 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (Εργαστήρια Ρέντη) ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ (Δ. Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη) Π.Ε. Πειραιώς ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (ειδίκευση Λίθου) 8 μήνες 6 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (Εργαστήρια Ρέντη) ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ (Δ. Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη) Π.Ε. Πειραιώς ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 8 μήνες 6 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (Πωλητήρια: Ακρόπολης, Αρχ. Αγοράς, Βουλής, Βυζαντινού & Χριστιανικού Μουσείου, Εθνικού Αρχ. Μουσείου, Νομισματικού, Ολυμπιείου) ΑΘΗΝΑ (Δ. Αθηναίων) Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών ΔΕ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 8 μήνες 23 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (Πωλητήριο) ΣΟΥΝΙΟ (Δ. Λαυρεωτικής) Π.Ε. Ανατολικής Αττικής ΔΕ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 8 μήνες 3 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (Πωλητήριο) ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ (Δ. Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη) Π.Ε. Πειραιώς ΔΕ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 8 μήνες 1 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (Πωλητήριο: Μυκηνών) ΜΥΚΗΝΕΣ (Δ. Άργους - Μυκηνών) Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΕ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 8 μήνες 2 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (Πωλητήριο: Επιδαύρου) ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ (Δ. Επιδαύρου) Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΕ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 8 μήνες 3 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (Μπούρτζι) ΜΠΟΥΡΤΖΙ (Δ. Ναυπλιέων) Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΕ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 8 μήνες 2 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (Πωλητήριο: Νέου Μουσείου) ΠΑΤΡΑ (Δ. Πατρέων) Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΔΕ Π ΩΛΗΣΕΩΝ 8 μήνες 2 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (Πωλητήριο: Αρχ. Μουσείου Θηβών) ΘΗΒΑ (Δ. Θηβαίων) Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΕ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 8 μήνες 1 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (Πωλητήριο) ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ (Δ. Αρχαίας Ολυμπίας) Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ ΔΕ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 8 μήνες 3 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (Πωλητήρια: Βασιλικοί Τάφοι, Νέο Μουσείο Αιγών) ΒΕΡΓΙΝΑ (Δ. Βέροιας) Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΕ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 8 μήνες 4 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (Πωλητήρια: Αρχ. Μουσείου Μεσαράς) ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Δ. Γόρτυνας) Π.Ε ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 8 μήνες 1 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (Πωλητήρια: Αρχ. Μουσείου Ηρακλείου, Κνωσού) ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Δ. Ηρακλείου Κρήτης) Π.Ε ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 8 μήνες 8 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (Πωλητήρια: Αρχ. Μουσείου Θεσσαλονίκης, Λευκού Πύργου, Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (Δ. Θεσ/νίκης) Π.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΕ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 8 μήνες 6 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (Πωλητήριο: Αρχ. Χώρος Δωδώνης) ΔΩΔΩΝΗ (Δ. Δωδώνης) Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ Π ΩΛΗΣΕΩΝ 8 μήνες 2 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (Πωλητήριο: Βυζαντινού Μουσείου Ιωαννίνων) ΙΩΑΝΝΙΝΑ (Δ. Ιωαννιτών) Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 8 μήνες 2 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (Πωλητήριο: Φιλίππων) ΦΙΛΙΠΠΟΙ (Δ. Καβάλας) Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΕ Π ΩΛΗΣΕΩΝ 8 μήνες 1 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (Πωλητήρια: Π. Φρουρίου, Αρχαιολογικού Μουσείου) ΚΕΡΚΥΡΑ (Δ. Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων) Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΕ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 8 μήνες 2 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (Πωλητήριο: Ακρωτηρίου Θήρας) ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ (Δ. Θήρας) Π.Ε. ΘΗΡΑΣ ΔΕ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 8 μήνες 2 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (Πωλητήριο: Αρχ. Μουσείο Αρχ. Κορίνθου) ΚΟΡΙΝΘΟΣ (Δ. Κορινθίων) Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΕ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 8 μήνες 1 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (Πωλητήριο: Αρχ. Χώρου Μυστρά) ΜΥΣΤΡΑΣ (Δ. Σπάρτης) Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΕ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 8 μήνες 2 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (Πωλητήριο: Αρχ. Μουσείο Μεσσηνίας) ΚΑΛΑΜΑΤΑ (Δ. Καλαμάτας) Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΕ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 8 μήνες 1 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (Πωλητήριο Αρχ. Μουσείου Πέλλας) ΠΕΛΛΑ (Δ. Πέλλας) Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ ΔΕ Π ΩΛΗΣΕΩΝ 8 μήνες 1 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (Πωλητήριο: ΛΟΤΖΙΑ) ΡΕΘΥΜΝΟ (Δ. Ρεθύμνης) Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΕ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 8 μήνες 1 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (Πωλητήρια: Παλάτι Μεγ. Μαγίστρου Καστέλλο, Παλαιά Πόλη Ρόδου) ΡΟΔΟΣ (Δ. Ρόδου) Π.Ε. ΡΟΔΟΥ ΔΕ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 8 μήνες 4 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (Πωλητήριο: Αρχ. Μουσείου Δελφών) ΔΕΛΦΟΙ (Δ. Δελφών) Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΕ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 8 μήνες 4 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (Πωλητήριο: Νέο Αρχ. Μουσείο) ΧΑΝΙΑ (Δ. Χανίων) Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΔΕ Π ΩΛΗΣΕΩΝ 8 μήνες 2 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (Εργαστήρια Ρέντη) ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ (Δ. Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη) Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 8 μήνες 3 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας κατά τις εργάσιμες ημέρες (από 09:00πμ έως 13:00 μμ), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 57 Τ.Κ. 10564 - ΑΘΗΝΑ (3ος όροφος), απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, με την αναφορά ότι πρόκειται για την αίτηση υποψηφιότητας για την ΣΟΧ 2/2023 (τηλ. επικοινωνίας: 210-3722550-579-580).

 Για την ημερομηνία υποβολής αιτήσεων θα υπάρξει νεότερη δημοσίευση.

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ