ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023

Νέο εφημεριακό καθεστώς για τα δυο Νοσοκομεία της Αργολίδας

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 8:29:00 π.μ. | | |
Νοσηλευτικές μονάδες
Με απόφαση της Διοικήτριας του Νοσοκομείου Αργολίδας Μένιας Κασνακτσόγλου, επανακαθορίζεται το εφημεριακό καθεστώς των δυο νοσηλευτικών μονάδων.

Αναλυτικά η απόφαση αναφέρει:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑΣ 

Θέμα: « Επανακαθορισμός του εφημεριακού καθεστώτος των Νοσηλευτικών Μονάδων Άργους – Ναυπλίου του Γ.Ν. Αργολίδας » 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν/3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81/Α’/2005), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Την με αριθ. πρωτ. Υ4α/οικ. 112160/10-12-2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Οργανισμός Γενικού Νοσοκομείου Άργους (ΦΕΚ 3284/Β΄/10-12-2012). 

3. Την υπ’ αρ. πρωτ. Υ4α/οικ.123789/31-12-2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Ενοποιημένος Οργανισμός Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας» (ΦΕΚ 3486/τ.Β’/31-12-2012). 

4. Την υπ΄αριθμ.πρωτ.Γ4β/Γ.Π.οικ76850/09-12-2021 (ΦΕΚ 1078/15-12-2021 τεύχος ΥΟΔΔ/ 15- 12-2021 ΑΔΑ ΩΧΗΨ465ΦΥΟ-34Ν) Απόφαση περί ορισμού Προσωρινής Διοικήτριας στο Γ.Ν.Αργολίδας. 

5. Την υπ΄αριθμ.21η /19-9-2023 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΑΔΑ 939Λ4690Β4-4Φ6. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Σε εκτέλεση της υπ΄αριθμ.21ης /19-9-2023 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΔΑ 939Λ4690Β4- 4Φ6,όποια Νοσηλευτική Μονάδα εφημερεύει το Σαββατοκύριακο θα εφημερεύει και την Παρασκευή ( τριήμερη εφημερία), τις δε καθημερινές η εφημέρευση των δύο Νοσηλευτικών Μονάδων θα γίνεται εναλλάξ . 

Για τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο 2023 οι εφημερίες καθορίζονται σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα. 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 
ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ ΚΑΣΝΑΚΤΣΟΓΛΟΥ

Πίνακας Εφημεριών Οκτώβριος και Νοέμβριος 2023 


ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ