ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ - ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2023

Εγγραφές επιτυχόντων στην Τουριστική Σχολή στο Άργος

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 10:16:00 π.μ. | |
Εικόνα με τουριστικούς προορισμούς
Ανακοινώνουμε την έκδοση των αποτελεσμάτων εισαγωγής καταρτιζομένων στο Ι.Ε.Κ. Τουρισμού Πελοποννήσου του Υπουργείου Τουρισμού για το έτος κατάρτισης 2023-2024. 

Οι υποψήφιοι/υποψήφιες που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση λαμβάνουν στο e-mail, το οποίο έχουν δηλώσει , ενημέρωση σχετικά με τα αποτελέσματα. Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι/υποψήφιες δύνανται να συνδεθούν στο σύστημα με τους κωδικούς τους ( WWW.MINTOUR.EDU.GR) ώστε να δουν το αποτέλεσμα της αίτησής τους. 

Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν από 14.09.2023 έως και 20.09.2023 ( 9.00 πμ – 14.30 μμ) και παρακαλούνται οι επιτυχόντες και οι επιτυχούσες να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Ι.Ε.Κ. Τουρισμού Πελοποννήσου ( Άργος) , προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά με τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν. 

Οι τέσσερις (4) ειδικότητες του ΙΕΚ Τουρισμού - Πελοποννήσου- (Υπ Τουρισμού) που εμφανίζονται στην προκήρυξη εισαγωγής φέτος είναι οι παρακάτω: 

1. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ / ΙΕΚ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ -ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΑΡΓΟΥΣ -ΥΠ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

2. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ – ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ ( ΣΕΦ) / ΙΕΚ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΑΡΓΟΥΣ -ΥΠ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

3. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ( Τουριστικό Γραφείο & Συνεδριακός Τουρισμός) / ΙΕΚ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΑΡΓΟΥΣ -ΥΠ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 4. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΑΣ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΙΕΚ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΑΡΓΟΥΣ -ΥΠ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

Δικαιολογητικά : 

1. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους. 

2. Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου) και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ). 

3. Βεβαίωση ΑΜΚΑ. 

4. Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους ( πχ ΤΡΙΤΕΚΝΊΑΣ, ΠΟΛΥΤΕΚΝΊΑΣ, ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ , ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΛΠ) . Τα φωτοαντίγραφα δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα. Αρκούν απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων από δημόσιες υπηρεσίες ν. 4250/2014 (Α΄74 ). 

Οι επιτυχόντες υποβάλουν αίτηση εγγραφής (χορηγείται από την γραμματεία της σχολής) συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα ανωτέρω είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου. 

Το προσωπικό του Ι.Ε.Κ. Πελ/σου του Υπουργείου Τουρισμού θα προβεί σε έλεγχο ορθότητας των δηλωθέντων μορίων του/της επιτυχόντα, όπως φαίνονται στην αίτησή του/της, σε αντιπαραβολή με τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά. 

Η Τουριστική σχολή ΙΕΚ Τουρισμού Πελ/σου βρίσκεται στην πόλη του Αργους ( ΔΑΝΑΟΥ 29) έχει αναπτύξει 11 τμήματα με 4 ειδικότητες σε πρωινή και απογευματινή λειτουργία που ξεπερνούν σε δύναμη τους 180 μαθητές -τριες κατ΄ έτος. 

Η φοίτηση είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ διετής με 6 μηνη αμειβόμενη πρακτική άσκηση σε τουριστικές επιχειρήσεις επιπέδου 3*, 4*,5* σε όλη την Ελλάδα και οδηγεί μετά από εξετάσεις πιστοποίησης σε Δίπλωμα επιπέδου 5 σύμφωνα με το Εθνικό πλαίσιο προσόντων με προοπτική εισαγωγής σε ΑΕΙ κατόπιν σχετικών εξετάσεων και αντίστοιχης προκηρύξεως. 

Οι ενδιαφέρομενοι-νες μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες για τις εγγραφές , την σχολή και την φοίτηση στο Κωνσταντοπούλειο Μέγαρο , Δαναού 29 στο Αργος και στα τηλ 27510 20115 & 20127 

ΑΡΓΟΣ 14/09/2023 

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ