ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ - ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

Πέμπτη 11 Ιανουαρίου 2024

Αιτήσεις στο Ναύπλιο για την θέση του Γενικού Γραμματέα του Δήμου

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 1:46:00 μ.μ. | |
Δήμος Ναυπλιέων
Ο Δήμαρχος Nαυπλιέων, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 161 του Ν. 3584/07 για την κάλυψη της θέσης του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Ναυπλιέων καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους /νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους . 

Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα: 

Α) τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17) 

Β) Πτυχίο ή δίπλωμα σχολής Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ) της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής . 

Γ) Να έχουν εμπειρία σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με το βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται μέχρι και την Πέμπτη 18/1/2024 στη Διεύθυνση Διοικητικών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψη κας Γενεοπούλου τηλ 2752360926 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και σε μια ημερήσια τοπική εφημερίδα. 

Ο Δήμαρχος Δημήτριος 
Ι. Ορφανός
ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ