ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2024

3.391 επιχειρήσεις λειτουργούν στην Αργολίδα και απασχολούν 14.638 εργαζόμενους

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 11:31:00 π.μ. | |
Εργαζόμενοι
Στη Αργολίδα το 2023 δραστηριοποιήθηκαν 3.391 ιδιωτικές επιχειρήσεις στις οποίες απασχολήθηκαν 14.638 εργαζόμενοι ενώ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου λειτούργησαν συνολικά 16.877 επιχειρήσεις με 81.264 εργαζόμενους. 

Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που συντάσσεται με βάση τις καταστάσεις προσωπικού του συνόλου των επιχειρήσεων της χώρας που απασχολούν εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, όπως αυτές κατατέθηκαν ηλεκτρονικά κατά το διάστημα από 1 Οκτωβρίου έως 15 Δεκεμβρίου 2023.

 Σύμφωνα με την ανάλυση των στοιχείων της έκθεσης στη Αργολίδα δραστηριοποιείται το 0,97 % των επιχειρήσεων της Ελλάδας και απασχολείται το 0,62% των εργαζόμενων. 

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου λειτουργεί τοι 4,84 των επιχειρήσεων και απασχολείται το 3,46% των εργαζομένων. 

Στη Αργολίδα κατά μέσο όρο απασχολούνται 4,3 εργαζόμενοι ανά επιχείρηση, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 4,8 εργαζόμενοι ανά επιχείρηση και στην Ελλάδα 6,7 εργαζόμενοι ανά επιχείρηση.

 Αξίζει να σημειωθεί ότι στη Κορινθία απασχολείται το 31,2% των εργαζομένων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στη Μεσσηνία το 26,6%, στην Αργολίδα το 18%, στην Αρκαδία το 12,2% και στη Λακωνία το 11,8% των εργαζομένων της Περιφέρειας.

Στην Ελλάδα οι περισσότεροι εργαζόμενοι απασχολούνται στο λιανικό εμπόριο (310.349), στην εστίαση (242.085), στο χονδρικό εμπόριο (224.667 ) και στην εκπαίδευση 109.870.

Στον πίνακα 1 αναλυτικά στοιχεία για τον αριθμό των επιχειρήσεων και των εργαζομένων ανά περιφερειακή ενότητα της Πελοποννήσου.

Στο πίνακα 2 αναλυτικά στοιχεία για τους δέκα κλάδους με τους περισσοτέρους εργαζόμενους στην Ελλάδα.

Πίνακας 1

 

Επιχειρήσεις και παραρτήματα

Ποσοστό στην Ελλάδα

Εργαζόμενοι

Ποσοστό στην Ελλάδα

Εργαζόμενοι ανά επιχείρηση

Μεσσηνία

4.884

1,40%

21.681

0,92%

4,4

Αργολίδα

3.391

0,97%

14.638

0,62%

4,3

Αρκαδία

2.128

0,61%

9.945

0,42%

4,7

Κορινθία

4.072

1,17%

25.392

1,08%

6,2

Λακωνία

2.402

0,69%

9.608

0,41%

4,0

Πελοπόννησος

16.877


4,84%

81.264

3,46%

4,8

Ελλάδα

348.582

 

2.350.982

 

6,7


ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΠΟΣΟΣΤΟ % (ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ)

Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών

310.349

13,07%

 

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης

242.085

10,19%

Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών

224.667

9,46%

Εκπαίδευση

109.870

4,63%

Βιομηχανία τροφίμων

103.515

4,36 %

Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας

102.464

4,31%

Δημόσια διοίκηση και άμυνα· υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση

75.302

3,17%

Καταλύματα

65.641

2,76%

Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες

53.648

2,26 %

Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών

50.370

2,12%


ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ