Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2015

Διαζύγια: Είδη και προϋποθέσεις

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 8:38:00 π.μ. | |
Γράφει η Αναστασία Μήλιου 
Δικηγόρος Παρ’Εφέταις*

Ακούμε την λέξη διαζύγιο, σχεδόν καθημερινά γύρω μας. Κάποιοι έχουν βιώσει την διαδικασία του διαζυγίου, άλλοι πιο τυχεροί, όχι. Τι πραγματικά ξέρετε όμως για τα διαζύγια και το πώς χορηγούνται; Ποια είναι η διαδικασία για να βγει ένα διαζύγιο και πόσο χρονοβόρα είναι;

Κυριακή, 8 Μαρτίου 2015

Κοινός τραπεζικός λογαριασμός - Ευθύνη της τράπεζας για καθυστέρηση εκτέλεσης της εντολής για μεταφορά σε προσωπικό λογαριασμό

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 7:00:00 π.μ. | |
Γράφει η δικηγόρος 
Αναστασία Χρ. Μήλιου*

Κοινός Τραπεζικός λογαριασμός -. Εντολή από συνδικαιούχο για τραπεζική μεταφορά ποσού χρημάτων από κοινό λογαριασμό σε προσωπικό λογαριασμό του σε άλλη τράπεζα. Μέχρι τη συντέλεση της καταβολής το υπό μεταφορά ποσό εξακολουθεί να παραμένει στον τηρούμενο από την εντολοδόχο τράπεζα κοινό λογαριασμό και στη διάθεση κάθε δικαιούχου που μπορεί να επιτύχει την ανάληψή του. Ευθύνη της τράπεζας για μη εκπλήρωση μέσα σε εύλογο χρόνο της εντολής για τραπεζική μεταφορά ποσού από κοινό λογαριασμό. Ενδεχόμενο θεμελίωσης ενδοσυμβατικής ή και αδικοπρακτικής ευθύνης έναντι του εντολέα εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. Η ευθύνη του δικαιούχου που ανέλαβε ολόκληρο το ποσό απέναντι στους συνδικαιούχους ρυθμίζεται από το άρθρο 493 ΑΚ, εκτός αν από τη μεταξύ τους εσωτερική σχέση προκύπτει άλλη αναλογία.

Κυριακή, 1 Μαρτίου 2015

20ετης χρησικτησία στην Ελλάδα

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 8:01:00 π.μ. | |
15ΕΤΗΣ Η ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ, ΚΩ ΚΑΙ ΛΕΡΟΥ 
Κτηματολογικός Κανονισμός Δωδεκανήσου. Συμπλήρωση χρόνου της δεκαπενταετούς κτητικής παραγραφής

Γράφει η Αναστασία Χρ. Μήλιου 
Δικηγόρος Παρ’Έφεταις

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ΑΚ, κύριος ακινήτου μπορεί να γίνει κάποιος είτε με σύμβαση (αγοραπωλησία, γονική παροχή, δωρεά) [παράγωγος τρόπος κτήσης] ή με χρησικτησία [πρωτότυπος τρόπος κτήσης].

Η χρησικτησία στα ακίνητα διακρίνεται σε «τακτική» και σε «έκτακτη».

Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2015

Νομικό πλαίσιο λειτουργίας των εισπρακτικών εταιριών και δικαιώματα οφειλετών

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 9:34:00 π.μ. | |
Γράφει η Αναστασία Χρ. Μήλιου
Δικηγόρος Παρ’Εφέταις *

Στις περιπτώσεις που δέχεστε τηλεφωνήματα από εισπρακτικές εταιρείες σχετικά με την διευθέτηση των οφειλών σας, πρέπει να έχετε υπ’όψιν σας και να προσέχετε αν τηρούνται τα παρακάτω:

Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2015

Άκυρη δανειακή σύμβαση σε ελβετικό φράγκο λόγω καταχρηστικότητας των όρων της

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 8:00:00 π.μ. | |
Γράφει η Δικηγόρος
Αναστασία Μήλιου*

Τα ελληνικά Δικαστήρια έκριναν ότι είναι άκυροι οι όροι των γενικων συναλλαγών όταν δεν ειναι σαφείς και κατανοητοί για τον μέσο πολίτη όταν αυτός δεν έχει πλήρως ενηρωθεί για τους κινδύνους και τις δυσμενείς οικονομικές συνέπειες που μπορεί να ενέχουν. Ειδικότερα για κάποιον ο οποίος σύναψε με τράπεζα, σύμβαση στεγαστικού δανείου σε συνάλλαγμα, ποσού 166.680,60 ελβετικών φράγκων έκρινε άκυρο και καταχρηστικό τον όρο, σύμφωνα με τον οποίο «εφόσον το δάνειο ή οποιοδήποτε τμήμα αυτού έχει χορηγηθεί σε συνάλλαγμα, ο οφειλέτης υποχρεούται να εκπληρώσει τις εντεύθεν υποχρεώσεις του προς την τράπεζα είτε στο νόμισμα της χορήγησης, είτε σε EURO με βάση την τρέχουσα τιμή πώλησης του νομίσματος χορήγησης την ημέρα της καταβολής».

Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2015

Σοβαρός τραυματισμός σε τροχαίο και αποζημίωση

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 8:38:00 π.μ. | |
Γράφει η Δικηγόρος Παρ’Εφέταις 
Αναστασία Χρ. Μήλιου*

Αρκετές φορές ένα τροχαίο ατύχημα εκτός από υλικές ζημιές, προκαλεί και τραυματισμό άλλωτε σοβαρό κι άλλωτε ευτυχώς ελαφρύτερο. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο παθών δικαιούται να αποζημιωθεί τόσο για τον τραυματισμό του αυτόν καθαυτόν, όσο και για τις συνέπειες του στην καθημερινη ζωή του και στο άμεσο ή και απώτερο μέλλον.

Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2015

Δικαίωμα διατροφής του εν διαστάσει συζύγου

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 10:43:00 π.μ. | |
Γράφει η Αναστασία Μήλιου 
Δικηγόρος *

Δικαίωμα διατροφής μετά από την διάσπαση της έγγαμης σχέσης δεν έχουν μόνο τα ανήλικα τέκνα ή τα ενήλικα που αποδεδειγμένα σπουδάζουν αλλά και ο/η σύζυγος που έχει το μικρότερο απο τους δύο εισόδημα, με αίτημα του προς το Μονομελές Πρωτοδικείο με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων και ή μονο της τακτικής αγωγής.

Ειδικότερα από το σύνολο των διατάξεων του νόμου που διέπουν τις σχέσεις μεταξύ των συζύγων, προκύπτει ότι σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, (όχι σε περίπτωση διαζυγίου), οπότε εξακολουθεί μεν τυπικά ο μεταξύ των συζύγων γάμος, αλλά δεν μπορεί να γίνει λόγος περί συνεισφοράς αυτών προς αντιμετώπιση των αναγκών της οικογένειας, μεταξύ των οποίων και η αμοιβαία υποχρέωση των συζύγων για διατροφή, αφού με τη διακοπή της συμβίωσης έπαυσε να υπάρχει και να λειτουργεί κοινός οίκος και να δημιουργούνται οικογενειακές ανάγκες, εκείνος από τους συζύγους που διέκοψε την έγγαμη συμβίωση για εύλογη αιτία δικαιούται από τον άλλο, ανεξαρτήτως του εάν είναι εύπορος ή άπορος, διατροφή σε χρήμα, που προκαταβάλλεται μηνιαίως και υποκαθιστά τη συνεισφορά του υπόχρεου υπό συνθήκες οικογενειακής ζωής.

Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2015

Δάνεια σε Ελβετικό φράγκο, η μαύρη τρύπα στην τσέπη 70.000 δανειοληπτών

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 10:08:00 π.μ. | |
Γράφει η δικηγόρος 
Αναστασία Χρ. Μήλιου*

 Λίγο πριν το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης -μεταξύ 2006 και 2009 οι τράπεζες, προώθησαν στο ευρύ καταναλωτικό κοινό στεγαστικά δάνεια σε ελβετικά φράγκα, «με δόλωμα» το πολύ χαμηλό επιτόκιο τους, χωρίςνα ελέγξουν την καταλληλότητα του προτεινόμενου τραπεζικού προϊόντος για τους υποψήφιους δανειολήπτες, χωρίς να τους ενημερώσουν για τους κινδύνους που διέτρεχαν από μια απότομη μεταβολή της συναλλαγματικής ισοτιμίας μεταξύ ευρώ και ελβετικού φράγκου και χωρίς να τους προτείνουν μέτρα για την αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου που εν αγνοία τους αναλάμβαναν.

Οι χιλιάδες δανειολήπτες που έλαβαν στεγαστικό δάνειο σε ελβετικό φράγκο, ιδίως την περίοδο 2006-2008, έχουν πλέον περιέλθει, εξαιτίας της κατάρρευσης της συναλλαγματικής ισοτιμίας του ευρώ με το ελβετικό φράγκο, σε μία εξαιρετικά δεινή οικονομικά θέση. 

Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2015

Τι συμβαίνει όταν τρίτο μη άμεσα εμπλεκόμενο όχημα προκαλεί τροχαίο ατύχημα;

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 8:57:00 π.μ. | |
Γράφει η Δικηγόρος 
Αναστασία Μήλιου*

Πόσες φορές έχει συμβεί να οδηγείτε το όχημά σας και να θέλετε να περάσετε μια διασταύρωση αλλά να μην έχετε ορατότητα, επειδή το σταθμευμένο στην γωνία αυτοκίνητο, εμποδίζει την ορατότητά σας, με αποτέλεσμα κατά την είσοδο σας στην διασταύρωση να συγκρουστείτε με άλλο διερχόμενο όχημα ;

Πόσες φορές σας έχει συμβεί προκειμένου να αποφύγετε άλλο όχημα, που έχει εισέλθει στο δικό σας ρεύμα κυκλοφορίας, να επιχειρήσετε αποφευκτικό ελιγμό προς την αντίθετη κατεύθυνση με αποτέλεσμα επιτυχώς μεν να το αποφύγετε, αλλά να προσκρούσετε σε κολώνα, σε κάδο απορριμάτων κ.τ.λ. προκαλώντας ζημιές μόνο στο δικό σας όχημα;

Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου 2015

Ακατάσχετος τραπεζικός λογαριασμός έναντι χρεών προς το δημόσιο

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 9:00:00 π.μ. |
Γράφει η Δικηγόρος Παρ’ Εφέταις 
Αναστασία Χρ. Μήλιου

Από τον Αύγουστο του 2014ενεργοποιήθηκε η ηλεκτρονική εφαρμογή του Taxisnetμέσω της οποίας οι φορολογούμενοι μπορούν να γνωστοποιήσουν στην Εφορία τον ένα και μοναδικό ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο οι καταθέσεις(για τα φυσικά πρόσωπα)μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ δεν θα μπορούν να δεσμευτούν από την εφορίαέναντι χρεών προς το δημόσιο.

Με άλλα λόγιαμιλάμε για εκείνο τον λογαριασμό που θα μπορούν να υπάρχουν καταθέσεις μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ,ποσό το οποίο η εφορία δεν θα μπορεί να αγγίξει ανεξαρτήτως αν ο φορολογούμενος οφείλει τα χρήματα αυτά.

Η πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή για τη δήλωση του λογαριασμού, θα γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς του καθενός στοTaxis.

Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2014

Βασικά πράγματα που πρέπει να γνωρίζουμε για την αποδοχή κληρονομιάς

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 8:34:00 π.μ. |
Γράφει η Αναστασία Μήλιου 
Δικηγόρος Παρ’Εφέταις*

Όλοι αργά ή γρήγορα θα κληθούμε κάποια στιγμή να τακτοποιήσουμε τα κληρονομικά θέματα κάποιου αγαπημένου συγγενικού μας προσώπου.

Η κληρονομιαία περιουσία χωρίζεται σε δύο κατηγορίες το ενεργητικό και το παθητικό.

Το ενεργητικό περιλαμβάνει όλα τα ακινητα, (σπίτια, οικοπεδα, αγροτεμαχια), τους τραπεζικους λογαριασμούς και τα υπολοιπα τραπεζικα προϊοντα (ομόλογα, μετοχές κ.τ.λ.), οχήματα, κοσμήματα, έργα τέχνης και οικοσκευή.

Το παθητικό περιλαμβάνει τα χρέη της περιουσίας.

Αν το παθητικό υπερβαίνει το ενεργητικό της κληρονομίας τότε υπάρχει το δικαίωμα αποποίησης του κληρονόμου, που μπορεί να γίνει εντός 4 μηνών από το θάνατο του κληρονομούμενου ή από την ημερομηνία δημοσίευσης της διαθήκης, αν υπάρχει.

Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2014

Μόνο με δημόσια διαθήκη κληρονομούν πλέον κληρονόμοι που δεν είναι συγγενείς του διαθέτη

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 9:35:00 π.μ. |
ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙ’ΑΥΤΟΥΣ Η ΙΔΙΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2013

Γράφει η Δικηγόρος
Αναστασία Μήλιου*

 Μέχρι τώρα όλοι γνώριζαν ότι υπάρχουν τρία είδη διαθήκης που έχουν την ίδια ισχύ και εγκυρότητα έναντι όλων. Η ιδιόγραφη διαθήκη, η μυστική και η δημόσια. Η πρώτη γράφεται από το χέρι του ίδιου του κληρονομούμενου (διαθέτη) οπουδήποτε, ακόμα και σε χαρτοπετσέτα, αρκεί να φέρει ημερομηνία, την υπογραφή και το όνομά του. Η μυστική, που γράφεται πάλι από τον διαθέτη αλλά παραδίδεται προς φύλαξη σε συμβολαιογράφο σε σφραγισμένο φάκελο και η δημόσια διαθήκη που συντάσσεται ενώπιον συμβολαιογράφου και μαρτύρων από τον συμβολαιογράφο.

 Έλληνες που έχουν περιουσία στην Ελλάδα αλλά κατοικούν στο εξωτερικό, συντάσσουν διαθήκη στην χώρα κατοικίας τους με βάση τις διατάξεις του κληρονομικού δικαίου όπως αυτό ισχύει στην χώρα που διαμένουν. Η διαθήκη αυτή, εφόσον δημοσιευθεί νομίμως στην χώρα σύνταξής της, εγκύρως μεταφρασμένη δημοσιεύεται στην Ελλάδα στο Ειρηνοδικείο Αθηνών, όπου υπάρχει τμήμα ξενόγλωσσων διαθηκών.

Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2014

Νόμιμη μοίρα: Υπολογισμός και τρόπος διεκδίκησης-μέμψη άστοργης δωρεάς

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 9:00:00 π.μ. |
Γράφει η Αναστασία Χρ. Μήλιου 
Δικηγόρος Παρ’ Εφέταις*

Υπάρχους δύο τρόποι να εγκατασταθεί κάποιος κληρονόμος. Με διαθήκη ή χωρίς διαθήκη, (εξ αδιαθέτου κληρονόμος). Εξ αδιαθέτου κληρονόμοι είναι οι εγγύτεροι συγγενείς του θανόντος, όπως προκύπτουν από το ομώνυμο πιστοποιητικό που εκδίδεται από το Δήμο που ήταν εγγεγραμμένος ο θανών.

Αν ο αποβιώσας είχε σύζυγο και 2 τέκνα τότε αυτοί είναι οι εξ αδιαθέτου κληρονόμοι του και τον κληρονομούν κατά τα εξής ποσοστά: Κατά το 1/4 εξ αδιαιρέτου η σύζυγος και κατά τα υπόλοιπα 3/4 εξ αδιαιρέτου τα τέκνα. Στην περίπτωση δε που είναι δύο όπως στο παράδειγμα μας κατά 3/8 εξ αδιαιρέτου έκαστος.

Αν ένα τέκνο είχε προαποβιώσει του θανόντος τότε στην μερίδα του υπεισέρχονται και κληρονομούν τα δικά του τέκνα (εγγόνια). Αν είναι ένα κληρονομεί τα 3/8 αν είναι δύο τα 3/16 το καθένα κ.τ.λ.Αν ο αποβιώσας δεν είχε τέκνα τότε κληρονομείται από την σύζυγο κατά το 1/2 εξ αδιαιρέτου και τα αδέλφια του ή τους γονείς του που υπεισέρχονται στο άλλο 1/2 εξ αδιαιρέτου.

Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2014

Eπιδίκαση χρηματικής αποζημίωσης για ηθική βλάβη σε βάρος τράπεζας λόγω διαβίβασης προσωπικών δεδομένων δανειολήπτη σε εισπρακτική εταιρία

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 9:12:00 π.μ. |
Γράφει η Δικηγόρος 
Αναστασία Μήλιου*

 Με την 1437/2014 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών επιδικάσθηκε αποζημίωση για ηθική βλάβη λόγω προσβολής προσωπικότητας δανειολήπτη, στον οποίο τηλεφωνούσε εισπρακτική εταιρία για υπενθύμιση των οφειλών του και άσκηση πίεσης να τα ρυθμίσει. Τα τηλεφώνημα γίνονταν κατόπιν διαβίβασης προσωπικών δεδομένων του από την πιστώτρια τράπεζα στην εισπρακτική εταιρεία.

Σημειώνεται δε ότι πριν από κάθε γνωστοποίηση των προσωπικών δεδομένων των πελατών-οφειλετών οποιασδήποτε τράπεζας ή άλλης εταιρείας σε εισπρακτική εταιρεία για την περαιτέρω διευθέτηση οφειλής μέσω εισπρακτικής, η τράπεζα ή όποια άλλη πιστώτρια εταιρεία ΟΦΕΙΛΕΙ να ενημερώσει τον πελάτη-οφειλέτη της ότι πρόκειται να μεταβιβάσει τα στοιχεία της οφειλής του, το τηλέφωνο και την διεύθυνση του, δηλαδή τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα του.

Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2014

Ποινική και Αστική Ευθύνη διαχειριστών Ε.Π.Ε. για οφειλές προς το Δημόσιο

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 6:39:00 μ.μ. |
Γράφει η Αναστασία Μήλιου
Δικηγόρος Παρ’Εφέταις

 Πολύ προσεκτικοί θα πρέπει να είναι αυτοί που έχουν αναλάβει χρέη διευθυντή, διαχειριστή και γενικά εκπροσώπου της διοίκησης ΕΠΕ. Σύμφωνα με το άρθρο 115 παρ.2 Κ.Φ.Ε., τα πρόσωπα αυτά κατά το χρόνο διάλυσής της, ευθύνονται προσωπικώς και αλληλεγγύως, δηλαδή όλοι μαζι και με την προσωπική τους περιουσία για την πληρωμή φόρων εισοδήματος που οφείλονται από την Ε.Π.Ε., καθώς και των φόρων που παρακρατούνται, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους. Στην έννοια των εντεταλμένων στη διοίκηση του νομικού προσώπου περιλαμβάνονται και τα πρόσωπα στα οποία η διοίκηση του νομικού προσώπου ανατέθηκε με την ιδιωτική βούληση του οργάνου που έχει κατά νόμο τη διοίκηση και εκπροσώπηση του νομικού προσώπου, τέτοια δε περίπτωση συνιστά και η εκ μέρους του κατά νόμο διαχειριστή Ε.Π.Ε. χορήγηση πληρεξουσιότητας σε τρίτο πρόσωπο.

Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2014

Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Προσδιορισμός ιδιαίτερης αποζημίωσης για το τμήμα του απαλλοτριωθέντος που απέμεινε

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 8:31:00 π.μ. |
Γράφει η Αναστασία Μήλιου
Δικηγόρος Παρ’Εφέταις*

Κατά τη διάταξη της παραγρ. 4 του άρθρου 13 του ν.2882/2001 (Κώδικας Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης), εάν απαλλοτριωθεί τμήμα του ακινήτου, με αποτέλεσμα η αξία του τμήματος που απομένει στον ιδιοκτήτη να μειωθεί ή το τμήμα αυτό να γίνει άχρηστο για τη χρήση που προορίζεται, με την απόφαση προσδιορισμού της αποζημίωσης για το απαλλοτριούμενο τμήμα προσδιορίζεται και ιδιαίτερη αποζημίωση για το τμήμα που απομένει στον ιδιοκτήτη, η οποία καταβάλλεται μαζί με την αποζημίωση για το απαλλοτριούμενο.

Από τη διάταξη αυτή συνάγεται, ότι όταν καθορισθεί δικαστικά η οριστική αποζημίωση για το αναγκαστικώς απαλλοτριούμενο τμήμα ακινήτου, είναι απαράδεκτη η, με ιδιαίτερη αίτηση, επιδίωξη δικαστικού προσδιορισμού αποζημιώσεως για την, από την απαλλοτρίωση, επερχόμενη μείωση της αξίας του απομένοντος στον ιδιοκτήτη τμήματος ή της αχρήστευσης του τμήματος αυτού.

Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2014

Πιστωτικές κάρτες και καταχρηστικοί όροι

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 8:29:00 π.μ. |
Γράφει η Αναστασία Μήλιου
Δικηγόρος Παρ’Εφέταις Αθηνών *

 Με πάγια νομολογία του Α.Π. θεωρούνται καταχρηστικές και ως εκ τούτου άκυρες και παράνομες οι επιβαρύνσεις που επιβάλλει η Τράπεζα σε λογαριασμούς καταθέσεων και παραθέτεται αναλυτικά ως καταχρηστική μια λίστα γενικών όρων συναλλαγών (ψιλά γράμματα) που χρησιμοποιούν σήμερα οι Τράπεζες στις συμβάσεις πιστωτικών καρτών.
Ο Άρειος Πάγος έκρινε ότι το ανώτατο όριο των εξωτραπεζικών επιτοκίων (δηλ. το ανώτατο επιτόκιο με το οποίο κανείς δανείζει χρήματα), δεσμεύει και τις Τράπεζες και αυτό το όριο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 9%. Συνεπώς, τα επιτόκια πιστωτικών καρτών που σήμερα κυμαίνονται στο ύψος έως και 19%,είναι άκυρα κατά το μέρος που υπερβαίνουν το νόμιμο επιτόκιο, οι δε καταναλωτές, δικαιούνται να αξιώσουν την επιστροφή των τόκων που κατέβαλαν πάνω από το ισχύον κάθε φορά δικαιοπρακτικό τόκο.

Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2014

Κοινός τραπεζικός λογαριασμός: Δικαιώματα συνδικαιούχων και κληρονόμων

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 6:08:00 μ.μ. |
Γράφει η Αναστασία Μήλιου, Δικηγόρος*

Στις τραπεζικής καταθέσεις όπου υπάρχουν δύο ή περισσότεροι δικαιούχοι σε έναν τραπεζικό λογαριασμό ισχύει μια ιδιαίτερη σχέση μεταξύ των συνδικαιούχων και της τράπεζας.

Σε περίπτωση χρηματικής κατάθεσης σε κοινό λογαριασμό στο όνομα του ίδιου του καταθέτη και τρίτου ή τρίτων παράγεται, ανεξαρτήτως του εάν τα χρήματα που κατατέθηκαν ανήκαν σε όλους ή σε μερικούς υπέρ των οποίων έγινε η κατάθεση, ενεργητική σε ολόκληρο ενοχή μεταξύ του καταθέτη και του τρίτου αφενός και του δέκτη της κατάθεσης νομικού προσώπου (τράπεζας) αφετέρου. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό που καταθέτει χρήματα ο ένας συνδικαιούχος, αν γίνει ανάληψη των χρημάτων της κατάθεσης (ολικώς ή μερικώς) από έναν από τους δικαιούχους είτε είναι αυτός που τα καταθέτει ή άλλος συνδικαιούχος να γίνεται εξ ιδίου δικαίου (δηλαδή ο αναλαμβάνων τα χρήματα αποκτά αυτομάτως δικαίωμα να προβεί σε αυτήν την πράξη), εάν δε αναληφθεί ολόκληρο το ποσό της χρηματικής κατάθεσης από έναν μόνο δικαιούχο, επέρχεται απόσβεση της απαίτησης καθ` ολοκληρία έναντι της Τράπεζας και ως προς τον άλλο, δηλ. τον μη αναλαβόντα δικαιούχο.

Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2014

Σύγκρουση οχημάτων χωρίς τραυματισμό - Πως συμφέρει να αποζημιωθείς

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 9:57:00 π.μ. |
Γράφει η Δικηγόρος Αναστασία Μήλιου*

Υπάρχουν δύο είδη τροχαίων συγκρούσεων. Αυτές που δυστυχώς έχουν τραυματισμό ή θάνατο κάποιου ανθρώπου και αυτές που περιορίζονται μόνο στις υλικές ζημιές των συγκρουόμενων οχημάτων.

Στην δεύτερη περίπτωση, οι περισσότεροι ιδιοκτήτες και δικαιούχοι των αποζημιώσεων από τις ασφαλιστικές δεν προσφεύγουν στα δικαστήρια για την χρηματική τους αποζημίωση αλλά προτιμούν να έρθουν σε επαφή με την ασφαλιστική εταιρεία για να εισπράξουν μόνο τα έξοδα τους.
Στην περίπτωση αυτή και με δεδομένη την αποκλειστική υπαιτιότητα του ασφαλισμένου στην υπόχρεη προς αποζημίωση ασφαλιστική εταιρεία, η τελευταία αποζημιώνειτον παθόντα μόνο για την αξία των ζημιών του, απαιτώντας την επίδειξη του αντίστοιχου τιμολογίου και μερικές φορές με μείωση 10%. Με άλλα λόγια υποχρεώνει τον παθόντα να καλύψει μόνος του τις ζημιές προκειμένου να τον αποζημιώσει.

Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2014

Τροχαίο ατύχημα υπό την επήρεια μέθης

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 10:22:00 π.μ. |
 Γράφει η Νατάσα Μήλιου*

Τι συμβαίνει όταν κάποιος εμπλέκεται σε τροχαίο ατύχημα που προκάλεσε οδηγός υπό την επήρεια μέθης; Αποζημιώνεται ή όχι; Πολλοί είναι εκείνοι που εσφαλμένως πιστεύουν ότι η ασφαλιστική εταιρεία δεν καλύπτει ζημίες που προκαλούνται υπό την επήρεια μέθης του οδηγού του ασφαλισμένου σε αυτές οχήματος.